(Minghui.org)

تصویر شکنجه ۲۸: تزریق دارو

 

برخی ازتمرین‌کنندگان با وجود اینکه از نظر ذهنی بسیار سالم بودند به بیمارستان روانی فرستاده می‌شدند. به تمرین‌کنندگان داروهایی تزریق می‌شد که به سیستم عصبی آنها آسیب می‌زد و برخی در نتیجه‌ی این شکنجه دچار فروپاشی روانی شدند. هنگامی که تمرین‌کنندگان از مقامات بیمارستان روانی می‌پرسیدند که چرا این کار را انجام می‌دهند، در جواب می‌شنیدند: "انتخاب دیگری نداریم، جیانگ دستور داده که این کار را انجام دهیم."

تصویر شکنجه ۲۹: آزار جنسی

 

پلیس با باتوم برقی به سینه‌ها و اندام تناسلی تمرین‌کنندگان زن شوک وارد می‌‌کند و حتی با وارد کردن باتوم برقی به واژن آنها شوک اعمال می‌کند. حتی تمرین‌کنندگان زن مجرد نیز متحمل این شکنجه شده‌اند.

تصویر شکنجه ۳۰: تجاوز فردی و گروهی

 

یک مأمور پلیس یا گروهی از مأموران، به تمرین‌کنندگان زن تجاوز می‌کنند.

تصویر شکنجه ۳۱: زنجیر کردن به حلقه‌ای در زمین

 

یک حلقه‌ی فولادی به زمین محکم شده است. دستبند، پابند و این حلقه‌ با هم به قفلی بر روی زمین متصل می‌شوند. تحت این شکنجه، قربانی تنها می‌تواند بنشیند و نمی‌تواند دراز بکشد. پلیس اغلب، تمرین‌کنندگان را برای چند روز متوالی به این شیوه زنجیر می‌کند. هنگامی که تمرین‌کنندگان به استفاده از توالت یا خوردن غذا نیاز پیدا می‌کنند، کمک افراد دیگر را لازم دارند. در زمستان، قربانی اجازه‌ی پوشیدن لباس‌های گرم ندارد.

تحت این نوع شکنجه عموماً بسیاری از افراد در کمتر از دو هفته از نظر ذهنی فرو می‌پاشند.

تصویر شکنجه ۳۲: خفگی عمدی

 

پلیس کیسه‌ی پلاستیکی را طوری بر سر تمرین‌کننده‌ی فالون گونگ قرار می‌دهد که نتواند نفس بکشد. سپس با مشت و لگد او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و همزمان با باتوم برقی به او شوک اعمال می‌کنند. این روش شکنجه به شدت بی‌رحمانه است و قربانیانی که به این روش شکنجه می‌شوند ممکن است به راحتی بر اثر خفگی بمیرند.

تصویر شکنجه ۳۳: صندلی راحتی

 

این روش شکنجه در اوایل سال ۲۰۰۲ در اردوگاه کار اجباری شماره‌ی ۳ شهر شوچانگ در استان هنان مورد استفاده قرار می‌گرفت. تمرین‌کننده توسط زندانیانی که به‌طور تمام وقت بر او نظارت داشتند از خواب محروم می‌شد. اگر تمرین‌کننده به خواب می‌رفت، شکنجه‌گر رشته سیم نازک را می‌کشید که باعث جراحات شدید در تمرین‌کننده می‌شد.

تصویر شکنجه ۳۴: کباب بره

  

این روش شکنجه در اردوگاه کار اجباری شماره‌ی ۳ شهر شوچانگ در استان هنان مورد استفاده قرار می‌گرفت. پس از شکنجه، تمرین‌کننده به مدت چند ماه قادر به ترک بستر نبود. زخم‌ها پر از چرک می‌شد.

تصویر شکنجه ۳۵: دو زانو نشستن بر روی چوب بامبو

 

این روش شکنجه در اداره‌ی پلیس هویلونگ‌گوان در منطقه‌ی چانگ‌پینگ واقع در پکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تصویر شکنجه ۳۶: آویختن ترازوی بزرگ

 

پلیس شهر نان‌یانگ از استان هنان، تمرین‌کننده‌ی فالون دافا "وانگ هوئی‌یینگ" را با استفاده از این روش تا مرگ شکنجه داد.

تصویر شکنجه ۳۷: بستن با طناب

 

این روش شکنجه در اردوگاه کار اجباری زنان شی‌بالیهه در شهر ژنگژو واقع در استان هنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازوهای تمرین‌کننده در پشت بدنش با نخ نایلونی نازکی محکم بسته می‌شوند، و نخ آن‌قدر سفت بسته می‌شود که گوشت بدن تمرین‌کننده را می‌برد. تمرین‌کننده مجبور به چمباتمه زدن است، طوری که پایین پاها بر زمین عمود باشد. شکنجه‌گر، چوبی را در زیر قسمت فوقانی بازوهای تمرین‌کننده وارد می‌کند، که باعث درد بسیار شدیدی می‌شود. تمرین‌کننده به مدت چند روز از خواب محروم می‌شود. برخی از تمرین‌کنندگان پس از تحمل این شکنجه در ادرارشان خون دفع می‌کنند، اما با این وجود آزاد نمی‌شوند.