(Minghui.org) مقاله‌ای که روز ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳ در روزنامه پیپلز دیلی چاپ شد، اظهار داشت که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) بهترین حزب حاکم در جهان است و پیش‌بینی کرد که این حزب در قرن ۲۱ با پیشرفت و ارتقاء سیاسی همراه خواهد بود.

از آنجا که پیشینۀ فریب‌آمیز و خشونت حزب قبلاً در سراسر جهان شناخته شده است، مردم به وقوع تحولی در رژیم کمونیستی چین شک دارند. خط مشی و سیاست محرمانه‌ای که اخیراً در استان لیائونینگ اجرا شده، این موضوع را روشن می‌کند.

طبق اطلاعاتی که از وب‌سایت مینگهویی به دست آمده، وانگ مینگیو دبیر حزب در استان لیائونینگ اخیراً یک دستور محرمانه مبنی بر آزار و شکنجۀ فالون‌ گونگ را به پلیس شهر چائویانگ چنین ابلاغ کرده است: "هیچ چیزی نگویید، فقط آن را انجام دهید". در این دستور برای پلیس چائویانگ سهمیه‌ای تعیین شده است که طبق آن بایستی تا قبل از پانزدهم دسامبر ۲۰۱۳ حداقل ۱۱۲ تمرین‌کننده بازداشت شوند.

خبرها حیرت‌آورند و هر روز افراد بیشتر و بیشتری از وحشیگری‌های حزب مطلع می‌شوند. وحشیگری‌هایی نظیر برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زندۀ فالون گونگ. چه کسی مردم بی‌گناه را مورد آزار و شکنجه قرار داده است؟ این شگردها دقیقاً با پیشینۀ حزب همسو بوده و مبتنی بر فریب مردم است. در واقع حزب کمونیست چنین اعمالی را طی مدت زمانی طولانی انجام داده است. این سیاست اخیر در لیائونینگ یکی از موارد متعددی است که رویکرد آن به طور واضح بیان شده است.

اگر حزب کمونیست این چنین به خود می‌بالد و ادعا می‌کند که بهترین حزب حاکم در دنیا است، پس چرا نام ادارۀ تبلیغات مرکزی ح.ک.چ بر روی ساختمانش ذکر نشده است؟

ح.‌ک.‌چ به این مشهور است که آنچه ادعا می‌کند با آنچه در عمل انجام می‌دهد متفاوت است. برای مثال این حزب می‌گوید که ادارۀ کشور بر اساس قانون است، اما وقتی مسئولین،‌ تمرین‌کنندگان را بازداشت می‌کنند و خانواده‌هایشان وکیل می‌گیرند تا در دادگاه از آنها دفاع کند، این مسئولین معمولاً مداخله می‌کنند و می‌گویند که نیازی نیست در موارد مربوط به فالون گونگ از قوانین پیروی شود.

این ناهمخوانی، در بازداشت‌ها و ملاقات خانواده‌ها نیز وجود دارد. در واقع، طبق قوانین چین، زندانیان حق ملاقات با خانواده‌هایشان را دارند. اما زمانی که خانواده تمرین‌کنندگان زندانی برای ملاقات با آنها می‌آیند، معمولاً بدون هیچ توضیحی از این کار منع می‌شوند.

هرچند که نظام اردوگاه‌های کار اجباری اخیراً برچیده شده است، اما سایر مراکز حبس و بازداشت برای نگه داشتن تمرین‌کنندگان توسعه یافته است، از جمله مراکز شستشوی مغزی، مراکز بازداشت و زندان‌ها. از طرفی این قانون شامل تمرین‌کنندگان فالون گونگ و همچنین کسانی می‌شود که پس از آنکه توسط ح.ک.چ مورد نقض حقوق بشر یا ضرر و زیان مالی قرار می‌گیرند، دست به دادخواهی و استیناف می‌زنند.

شاید حزب گاه به گاه در سطح و ظاهر تغییراتی کند، اما سرشت لاینفک حزب ذره‌ای تغییر نکرده است. این چیزی بسیار بعید است. همانطور که افراد بیشتر و بیشتری نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست را می‌خوانند، کناره‌گیری خود را از حزب و سازما‌های وابسته به آن اعلام می‌کنند. این، سرچشمه امیدی برای مردم چین است.