(Minghui.org) رادیو بین‌المللی فرانسه (RFI) در ۱۷ نوامبر، به نقل از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) اعلام کرد که سیستم بازپروری از طریق کار اجباری لغو می‌شود. همچنین در این گزارش بیان شد که برطبق اظهارات تمرین‌کنندگان فالون گونگ، بسیاری از تمرین‌کنندگان هنوز هم به زندان‌ها، مراکز شستشوی مغزی، و سایر مکان‌های آزار و شکنجه منتقل می‌شوند، و آزار و اذیت همچنان ادامه دارد.

رادیو بین‌المللی فرانسه (RFI): علیرغم اصلاحات ظاهری، آزار و شکنجه ادامه دارد

برطبق گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه (RFI)، اداره بازپروری از طریق کار سخت در پکن، برای "پکن نیوز" (شین جینگ بائو) فاش کرد که جزئیات دقیق طرح لغو این اداره در پایان سال جاری اعلام خواهد شد. اما مشخس نیست که علائم و تابلوهای درب اردوگاه‌های کار سخت، چه زمانی برداشته می‌شود و اینکه قرار است چه نام جدیدی برای آن به‌کار ببرند.

رسانه‌هایی همچون "پکن نیوز" و "چنگدو تیان‌فو مورنینگ نیوز" گزارش کردند که اردوگاه کار اجباری بدنام "توآن‌هی"، نام خود را به "بخش دوم زندان توآن‌هی، پکن" تغییر داد. اوایل تابستان گذشته، بازداشت‌شدگان این اردوگاه یکی پس از دیگری آزاد شدند.

در ۱۵ نوامبر، در سومین جلسه عمومی از هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، "قطعنامه مربوط به اصلاحات بیشتر در خصوص بسیاری از مسائل مهم" به تصویب رسید. در بخش نهم این قطعنامه، به‌طور رسمی، یک خط‌مشی درخصوص لغو اردوگاه بازپروری مطرح شد.

سیستم اردوگاه بازپروری بدنام حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، بیش از نیم قرن به کار خود مشغول بوده و مورد انتقاد رسانه‌های داخلی و بین‌المللی بوده است. لغو این سیستم در نتیجۀ فشار بسیار زیاد افکار عمومی مطرح شده است.

سیستم بازپروری از طریق کار اجباری، یکی از شیوه‌های اصلی است که کمیته امور سیاسی و حقوقی حزب کمونیست چین (PLAC)، از طریق آن، تمرین‌کنندگان فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد. در گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه (RFI)، به‌نقل از تمرین‌کنندگان فالون گونگ آمده است که، "هنوز بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ آزاد نشده‌اند. آنها را به مراکز سیاسی و حقوقی، مراکز شستشوی مغزی، و بازداشتگاه‌ها منتقل و یا به زندان محکوم کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، آزار و شکنجه همچنان ادامه دارد."

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین، اوایل فوریه، در وب‌سایت مینگهویی اشاره کردند که هم‌زمان با کاهش تعداد تمرین‌کنندگان فرستاده‌شده به اردوگاه‌های کار اجباری، تعداد تمرین‌کنندگان محکوم به زندان به‌شدت افزایش یافته است.

"نبرد نهایی" حزب کمونیست چین آشکار شد

مرکز اطلاعات و اخبار فالون دافا (FDIC)، در ۱۸ نوامبر، بیانیه‌ای صادر کرد تا به عموم مردم هشدار دهد که حزب کمونیست چین "نبردی نهایی" را راه‌اندازی کرده و درصدد آن است که میلیون‌ها نفر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ را آماج شستشوی مغزی قرار دهد.

روزنامه اپک تایمز مجموعه‌ای از ۵۶ بخشنامه صادره از سازمان‌های رسمی سراسر چین را منتشر کرد، که براساس آنها، سلسله‌‌عملیاتی جدید در سطح کشور برای ازبین‌بردن فالون گونگ دردست انجام است. یک وب‌سایت رسمی اشاره می‌کند که، "اجرای 'نبرد نهایی' از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ تؤام با آموزش و تبدیل، تصمیم علمی حزب مرکزی براساس مبارزه فعلی است." وب‌سایت دیگری نیز اشاره می‌کند که، "باور تمام تمرین‌کنندگان فالون گونگ را تا پایان سال ۲۰۱۵ تغییر داده و شگردهای تبلیغاتی در انتقاد از فالون گونگ را ادامه دهید."

درست هم‌زمان با بسته‌شدن برخی از اردوگاه‌های کار اجباری یا تغییر کاربری آنها، استفاده از مراکز شستشوی مغزی در سراسر کشور در حال گسترش است. به عنوان مثال، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳، تعداد موارد شستشوی مغزی تایید شده در یکی از مراکز شستشوی مغزی واقع در استان هبی، از ۵۰ تا بیش از ۳۵۰ مورد افزایش یافته است.

این نمودار نشان می‌دهد که، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳، تعداد موارد شستشوی مغزی تایید شده، فقط در یکی از مراکز شستشوی مغزی واقع در استان هبی، از ۵۰ تا بیش از ۳۵۰ مورد افزایش یافته است.

مرکز اطلاعات و اخبار فالون دافا اظهار می‌دارد: "چنین روندی، تمرین‌کنندگان فالون گونگ و سایر بازداشت‌شدگان را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد، زیرا مکان‌ها و مراکز شستشوی مغزی درمقایسه با سیستم بازپروری از طریق کار سخت (RTL)، از نظام سازمانی مدون حتی کمتری برخوردار هستند. مراکز شستشوی مغزی، هیچ‌گونه تابلویی به‌عنوان یک مرکز رسمی ندارند، و به‌طور خودسرانه، تجهیزات خود را در مکان‌های مختلفی از قبیل مدارس، آپارتمان‌ها، و یا حتی معابد بودایی قدیمی راه‌اندازی می‌کنند."