(Minghui.org) روز ۱۹ فوریه ۲۰۱۳، استیفن هارپر، نخست‌وزیر کانادا، تشکیل دفتر آزادی مذهب در وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل را اعلام کرد. نخست‌وزیر در سخنان خود در کنفرانس مطبوعاتی که به مناسبت افتتاح رسمی دفتر جدید برگزار شده بود به آزار و اذیت فالون گونگ در چین به عنوان یکی از نگرانی‌های دولت کانادا اشاره کرد.

استیفن هارپر

 نخست‌وزیر کانادا، استیفن هارپر، تشکیل دفتر آزادی مذهب را اعلام کرد

دولت کانادا از آزادی‌های مذهبی حمایت می‌کند

دفتر جدید تمرکز خود را بر ترویج آزادی مذهب و عقیده در سراسر جهان قرار می‌هد. این دفتر به موارد سوء رفتار نظارت کرده و از آزادی مذاهب حمایت می‌کند. همچنین به ارائه‌ی تحلیل و ایجاد برنامه‌هایی برای حفاظت از اقلیت‌های مذهبی که مورد تهدید واقع شده‌اند و مخالفت با عداوت مذهبی خواهد پرداخت. طبق بیانیه‌ی دولت، این دفتر جدید، کانال اصلی این کشور برای حمایت از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، و حکومت قانون خواهد بود.

صدها نماینده از گروه‌های مختلف مذهبی در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت داشتند. در کنفرانس مطبوعاتی، نخست‌وزیر هارپر اظهار داشت: "در سراسر جهان، نقض آزادی مذهبی بسیار شایع و در حال افزایش است." وی تأکید کرد ترویج آزادی مذاهب و پذیرش اندیشه‌ی دیگران توسط دولت کانادا در زمره‌ی مهم‌ترین ارزش‌های این کشور است.

نخست‌وزیر به طور خاص به آزار و اذیت مذهبی در چین اشاره کرد، "در چین، مسیحیانِ خارج از محدوده‌ی عبادتِ مورد تأیید دولت، به حاشیه رانده شده و رهبران آنها بازداشت و حبس شده‌اند و در عین حال، مسلمانان اویغور، بودایی‌های تبتی و تمرین‌کنندگان فالون گونگ مورد سرکوب و تهدید و ارعاب قرار گرفته‌اند."

او گفت "این فهرست به‌طور هراسناکی ادامه پیدا می‌کند. در مقابل این بی‌عدالتی‌ها و جنایات، کانادا ساکت نخواهد ماند."

وقتی خبرنگاری از نخست‌وزیر پرسید، در حالی که حزب کمونیست چین فالون گونگ را مورد آزار و اذیل قرار می‌هد، چگونه کانادا روابطش را با چین گسترش خواهد داد، نخست‌وزیر هارپر بر سه اولویت در سیاست‌های دیپلماتیک تأکید کرد: دموکراسی و ارزش‌های کانادا؛ امنیت و صلح داخلی و بین‌المللی؛ و تجارت، بازرگانی و رفاه.

او گفت که تمام این اهداف چنانچه به درستی اداره شوند قابل دستیابی هستند. او اشاره کرد که باید مراقب بود که تجارت و معاملات بین‌المللی، ارزش‌های کانادا را به خطر نیندازند.

"ما به حمایت از آن افرادی که مورد آزار و اذیت واقع شده‌اند سخن خواهیم گفت"

آزار و شکنجه‌ای که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) بر فالون گونگ تحمیل کرده است همچنان به شکلی بی‌رحمانه ادامه دارد. در اوایل این ماه، در تاریخ ۵ فوریه‌ی ۲۰۱۳، کمیته‌ی فرعیِ حقوق بشر بین‌المللی از کمیته‌ی دائمی امور خارجه و توسعه‌ی بین‌الملل پارلمان کانادا، جلسه‌ای با موضوع برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین برگزار کرد. دیوید ماتاس وکیل بین‌المللی حقوق بشر و سیاستمدار باسابقه دیوید کیلگور، در این جلسه حضور یافته و شواهدی از این قساوت‌های در حال پیشرفت ارائه دادند.

جیسون کنی، وزیر شهروندی، مهاجرت و چند فرهنگی‌گرایی، به خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی گفت که همانطور که نخست‌وزیر اشاره کرد، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین و همچنین مسیحیان، بودایی‌های تبتی و مسلمانان اویغور گروه‌هایی هستند که که نیاز به حمایت دارند. او تأیید کرد، "ما به حمایت از آنها صحبت می‌کنیم."

لیمین ژو نماینده‌ی انجمن فالون دافای کانادا، برای شرکت در کنفرانس مطبوعاتی دعوت شده بود. پس از شنیدن اطلاعیه‌ی راه‌اندازی دفتر آزادی مذهب، او اظهار داشت، "آزار و اذیت و بازداشت تمرین‌کنندگان فالون گونگ و جنایت ح.ک.چ در زمینه‌ی برداشت زنده‌ی اعضای بدن همچنان در جریان است. جامعه و دولت کانادا در مورد این جنایات نگران هستند. امروز نخست‌وزیر متذکر شد که تمرین‌کنندگان فالون گونگ مورد آزار و اذیت قرار دارند. من امیدوارم که این تأثیر مثبتی در توقف آزار و اذیت داشته باشد."

شو شنگ، رئیس اتحادیه‌ی چین دموکراتیک، نیز در کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت. او گفت: "در چین، آزار و اذیت فالون گونگ توسط ح.ک.چ بارزترین نمونه‌ی آزار و اذیت باورها و عقاید است. ح.ک.چ همچنین مسیحیان، بوداییان تبتی و سایرین را هم مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. در کشوری بدون دموکراسی، هر ایدئولوژی و یا باوری که متفاوت با اعتقادات رژیم باشد با سرکوب و آزار و اذیت مواجه خواهد شد."

شو شنگ اشاره کرد که افراد بسیاری، احتمالاً بیش از یک صد گروه با عقاید و باورهای گوناگون، در کنفرانس مطبوعاتی حضور یافتند و این مایه دلگرمی بود. اخبار این گردهمایی به سرزمین‌های بدون دموکراسی از جمله چین انتشار پیدا خواهد کرد. او گفت: "این ترغیب بزرگی برای مردم مذهبی و با اعتقاد است، و هشداری به رژیم‌هایی است که آزادی مذهبی را مورد آزار و اذیت قرار می‌هند."