(Minghui.org) متوجه شدم که یکی از هم‌کلاسی‌های سابقم سکته‌ی مغزی کرده و در بیمارستان بستری شده است. هدایایی خریدم و برای ملاقاتش به بیمارستان رفتم.

جویای سلامتی‌اش شدم و سپس به‌طور طبیعی موضوع را به سمت فالون گونگ کشاندم.

این دوست من در درک این موضوع مشکل داشت که چرا تمرین‌کنندگان مجتمع ژونگ‌نان‌های را مورد "حمله" قرار داده و مجبور به خودسوزی در میدان تیان‌آن‌من شدند. به او گفتم که اینها دروغ‌های ساختگی حزب کمونیست چین بوده و صرفاً برای فریب دادن مردم است.

بعد از اینکه در مورد آنچه واقعاً در پشت این حوادث اتفاق افتاده‌‌ بود، توضیح دادم، هنوز متحیر بود و از من پرسید، "پس چرا حزب تصمیم به آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ گرفت؟"

پاسخ دادم، "خوب، دلیلش این است که فالون گونگ به حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری معتقد است درحالی‌که حزب، فریب- شرارت- نزاع را ترویج می‌دهد. حزب نمی‌توانست این واقعیت را تحمل کند که تعداد افرادی که فالون گونگ را تمرین می‌کنند بیشتر از تعداد اعضای حزب باشد. جیانگ زِمین هراسان از اینکه کنترل از دستش خارج شود، این آزار و شکنجه را به‌ راه ‌انداخت."

تحت تأثیر بیش از ۶۰ سال فرهنگ حزب، این دوست عزیز با شنیدن این حرف‌ها ناراحت شد و از روی احساسات پاسخ داد، "چگونه می‌توانی این حرف‌ها را بزنی؟ مدرکی به من نشان بده. اگر حزب واقعاً چنین کارهایی انجام دهد، چگونه حزبی خواهد بود؟"

به حقایقی در مورد ترویج خشونت، الحاد و استبداد اشاره کردم که حزب از زمان به قدرت رسیدن، برای حفظ حاکمیتش به کار بسته است، اما در نهایت ذره‌ای متقاعد نشد. گفت، "همه‌ی این اخبار قدیمی است و خودم همه‌ی آنها را می‌دانستم. اما حقیقت جدید این است که حزب در سال‌های اخیر درحال ترویج اصلاحات اقتصادی بوده و در حال بهتر و بهتر شدن است."

حرفش را قطع کردم و گفتم، "نه، حزب برای بهتر شدن تغییر نمی‌کند. آن واقعاً در حال بدتر و بدتر شدن است، چرا که ماهیت فریب- شرارت- نزاع آن یک ذره هم تغییر نکرده است."

معترضانه گفت، "چرا اینقدر مطمئن هستی؟"

از او پرسیدم، "آیا فکر می‌کنی حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری خوب است یا فریب- شرارت- نزاع؟" تصدیق کرد البته که حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری خوب است.

ادامه دادم، "پس چرا حزب هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا فریب- شرارت- نزاع را ترویج دهد و حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری را سرکوب کند؟"

او نمی‌توانست ببیند که چگونه حزب در حال ترویج فریب- شرارت- نزاع و سرکوب حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری است، بنابراین آزمایش کوچکی انجام دادم تا به او کمک کنم این حقیقت را درک کند.

ابتدا، سعی کردم که دو پیام متنی برای او ارسال کنم که شامل این عبارات بود، "حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری" و "حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری خوب است." هر دو بار تلفن همراهم نشان داد که پیام‌ها با موفقیت ارسال شده است، اما در تلفنش هیچ صدا و نشانی از اینکه پیامی دریافت کرده باشد، ظاهر نشد.

چرا؟ به‌دلیل اینکه همه‌ی شرکت‌های مخابراتی توسط حزب کنترل می‌شوند و حزب اجازه نمی‌دهد مردم حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری را باور کنند یا پیام حقیقت- نیکخواهی- بردباری را پخش کنند. در نتیجه، شرکت‌های مخابراتی انتقال چنین پیام‌هایی را مسدود می‌کنند.

سپس سومین پیام متنی را نوشتم که شامل این عبارت بود، "فریب- شرارت- نزاع" و دکمه‌ی ارسال را زدم. تلفنش بلافاصله به صدا درآمد: پیامک جدیدی دریافت شد.

چرا؟ چون ماهیت حزب فریب- شرارت- نزاع است. جای تعجب نیست که اجازه‌ی انتقال چنین پیامی را می‌دهد.

دوست عزیزم توسط آزمایش کوچکی که به او نشان دادم، خاموش و تسلیم شد. چندین بار سعی کرد همان کار را انجام دهد و در نهایت متوجه شد که حزب چیزی جز شرارت و پلیدی نیست. به این نتیجه رسید که، "این حزب واقعاً محکوم به فنا است."