(Minghui.org) در ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۳، بیش از یک هزار تمرین‌کننده‌ی فالون گونگ، در محوطه‌ی چمن نشنال مال، بین کاپیتال هیل و بنای یادبود واشنگتن گرد هم آمدند تا در یادبود آنهایی که در آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ تا سرحد مرگ شکنجه شدند، مراسم شمع‌افروزی برگزار کنند. این رویداد بخشی از یک سری فعالیت‌ها در واشنگتن دی‌سی بود که به مناسبت چهاردهمین سال آزار و شکنجه‌ی بی‌رحمانه‌ی فالون گونگ توسط رژیم کمونیست چین و درخواست برای پایان دادن فوری به این قساوت، صورت گرفت.