(Minghui.org) در تاریخ ۲۰ ژوئیه‌ی ۲۰۱۳، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در بریزبن استرالیا اقدام به فعالیت‌هایی در میدان بریزبن کردند. این فعالیت‌ها به منظور افشای آزار و شکنجه‌ی وحشیانه‌ی فالون گونگ بود که چهارده سال پیش توسط حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) آغاز شد. تمرین‌کنندگان در اعتراض به این آزار و شکنجه بنرهایی را برپا کردند، تمرینات فالون گونگ را به نمایش گذاشتند، مطالبی درخصوص معرفی فالون گونگ توزیع کردند و به منظور پایان دادن به این آزار و شکنجه، امضاهایی برای دادخواست جمع‌آوری کردند.

مردم در بریزبن از آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ آگاه می‌شوند

جمع‌آوری امضا برای دادخواستِ پایان دادن به آزار و شکنجه

رهگذران تمرین‌های فالون گونگ را یاد می‌گیرند

عده‌ی زیادی از رهگذران در میدان شلوغ بریزبن، با مطلع شدن از جنایت ح.ک.چ درخصوص برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده‌ی فالون دافا شوکه شدند. مرد محترمی گفت، "کاملاً شوکه شده‌ام! چنین چیزهایی نباید در جامعه‌ی امروز اتفاق بیفتد." خانمی گفت، "برداشت اعضای بدن وحشتناک است! آن نباید اتفاق بیفتد!" شخص دیگری با صدای بلند گفت، "این یک فاجعه است! مهم است این امکان را فراهم آوریم تا مردم بیشتری درباره‌ی این جنایت بدانند. این دادخواست را امضاء می‌کنم تا نشان دهم افراد زیادی به این آزار و شکنجه توجه می‌کنند و نگران آن هستند."

دانشجویی گفت، "این آزار و شکنجه به شدت ظالمانه است! این کشتار است. ناعادلانه‌‌ترین کار در جهان است که درباره‌ی آن شنیده‌ام! مطمئناً بهترین سعی خود را می‌کنم تا به توقف این آزار و شکنجه کمک کنم." دانشجوی دیگری گفت، "دزدیدن اعضای بدن مردم وحشتناک است! بی‌رحمانه‌ترین کار است. این آزار و شکنجه قطعاً نادرست است. بهتر است هر چه زودتر خاتمه یابد!"

یک مأمور اطلاعاتی دولت که پس از نوزده سال خدمت در این زمینه بازنشسته شده بود، حمایتش را از تمرین‌کنندگان فالون گونگ ابراز کرد. او ذات شیطانی ح.ک.چ را بسیار خوب می‌شناخت. اشاره کرد حزب که آزار و شکنجه را شروع کرده است، هرگز برای متوقف کردن آن پیش‌قدم نخواهد شد. اما وی باور داشت که شروران مجازات شده و آزار و شکنجه متوقف خواهد شد.

جان، تمرین‌کننده‌ی فالون گونگ، وقتی که در چین بود شخصاً این آزار و شکنجه را تجربه کرد. فقط به‌خاطر صحبتی ملایم درباره‌ی فالون گونگ، از شغل معلمی‌اش بر کنار شد. بعداً به دلیل توزیع بروشورهای فالون گونگ به زندان انداخته شد. جان و هم‌تمرین‌کنندگانش به‌طرز وحشتناکی در زندان شکنجه شدند. او بازگو کرد، "در یک اداره‌ی پلیس آنقدر مرا کتک زدند که نمی‌توانستم راه بروم. در یک بازداشتگاه، نگهبان‌ها به زندانی‌ها دستور می‌دادند که در سردترین روزهای زمستان روی من آب سرد بریزند. وقتی که به داخل زندان انداخته شدم، مرا از خواب محروم کردند و مجبورم کردند که روی یک چهارپایه‌ی بسیار کوچک روبروی دیوار بنشینم. دو ناظر مراقب من بودند و اجازه نمی‌دادند حرکت کنم. ما تمرین‌کنندگان فالون گونگ به این شکل در زندان تحت شکنجه قرار می‌گرفتیم." به هر حال، جان با وجود آزار و شکنجه، قاطعانه روی عقیده‌اش ایستاد. سرانجام توانست چین را ترک کند. بزرگترین آرزویش این است که هر چه زودتر این آزار و شکنجه خاتمه یابد.

هدف ح.ک.چ برای نابود کردن فالون گونگ در ظرف مدت سه ماه، قطعاً شکست خورده است. در عوض، فالون گونگ درحال حاضر از سوی مردم بیشتر و بیشتری در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفته است.

لی، تمرین‌کننده‌ی فالون گونگ، به گزارشگر گفت که قبلاً به سرطان مبتلا بود. دوستی فالون گونگ را درست پس از عمل جراحی به او معرفی کرد. اولین باری که تمرین‌ها را انجام داد یک انرژی قوی را احساس کرد. حتی زخمش را کاملاً فراموش کرد و تمرین را به مدت یک ساعت انجام داد که سبب شد احساس خیلی خوبی داشته باشد. لی می‌توانست بگوید که فالون گونگ از سایر تمرین‌ها متفاوت است. او مصمم شد که فالون گونگ را تمرین کند و در تمام سیزده سال گذشته سالم و تندرست بوده است. افراد زیادی درست مانند لی، تمرین‌های فالون گونگ را در ۲۰ ژوئیه امتحان کردند تا به تمرینات گروهی در بریزبن بپیوندند.