(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافای بنگلور، در تاریخ ۲۰ ژوئیه‌، در یک محل تمرین محلی گرد هم آمدند تا تمرین‌ها را با هم انجام دهند و آموزه‌های فالون دافا را مطالعه کنند. این رویداد مصادف با چهاردهمین سال آزار و شکنجه‌ی فالون گونگ در چین بود. آنها همچنین در یادبود تمرین‌کنندگان فالون گونگی که در طول این آزار و شکنجه جان باختند، مراسم شمع‌افروزی برگزار کردند.

تمرین‌کننده‌ای این تجربه‌ را به اشتراک گذاشت که در طول این مراسم احساس می‌کرد روح تمرین‌کنندگان سراسر جهان گرد هم آمده‌اند تا از تمرین‌کنندگانی که در چین تحت آزار و شکنجه هستند، حمایت کنند. بسیاری از شرکت‌کنندگان نیز گفتند که در حین انجام تمرینات انرژی‌ای را تجربه کردند که به‌طور خاصی قوی بود.