(Minghui.org) رژیم کمونیست چین طی ۱۴ سال آزار و شکنجه‌ی وحشیانه‌ی تمرین‌کنندگان فالون‌گونگ، از صدها شیوه‌ی شکنجه‌ استفاده کرده است. هدف از این شکنجه چیست؟ مجبور کردن تمرین‌کنندگان به رها کردن باورهایشان.

کلمات از تشریح درنده‌خویی این روش‌های شکنجه قاصرند. نمونه‌های زیر فقط تعدادی از روش‌های شکنجه‌ای است که تمرین‌کنندگان فالون‌گونگ متحمل شده‌اند. باور اینکه امروزه چنین وقایعی در چنین مقیاس وسیعی اتفاق می‌افتد سخت است، اما این شکنجه‌ها در زندان‌ها، اردوگاه‌های کار اجباری، بازداشتگاه‌ها و مراکز شستشوی مغزی به‌طور متداول به کار گرفته می‌شوند.

۱. شکنجه‌ی آب

نمایش شکنجه: شکنجه‌ی آب به وسیله‌ی شیلنگ

نمایش شکنجه: شکنجه‌ی آب در یک توالت

نگهبانان در "اردوگاه کار اجباری چانگ‌لی" شهر ویفانگ واقع در استان شاندونگ، با استفاده از شیلنگ، آب را به زور وارد دهان و بینی یک تمرین‌کننده کرده یا اینکه مستقیماً سرش را در مخزن آب فرو می‌کنند.

مأموران اداره‌ی پلیس چانگ‌چون، اعمال مشابهی را با استفاده از کتری انجام داده‌اند و تمرین‌کنندگان را تا آستانه‌ی خفگی کشانده‌اند.

در مرکز شستشوی مغزی گوآنگ‌ژو، برخی تمرین‌کنندگان را با طناب می‌بستند و به‌طور وارونه، با سر به داخل کاسه‌ی یک توالت فرو می‌بردند.

در مواردی دیگر آب‌نمک بسیار غلیط، مخلوط آب و فلفل و حتی شامپو به زور به تمرین‌کنندگان خورانده ‌شده است. چنین شکنجه‌هایی منجر به آسیب‌‌دیدگی جدی حفره‌ی بینی، گلو، سینه و سیستم گوارشی می‌شود.

۲. فشردن در زیر تخته

نمایش شکنجه: فشردن در زیر تخته

شکنجه‌ی مشقت‌بار دیگری که در اردوگاه کار اجباری چانگ‌لی در شهر ویفانگ واقع در استان شاندونگ استفاده می‌شود، "فشردن در زیر تخته" نام دارد. در این شکنجه مأموران پلیس دست‌ها و پاهای یک تمرین‌کننده را به هم می‌بندند به طوری که بدن تمرین‌کننده بالاجبار در حالت کاملاً خمیده قرار می‌گیرد. سپس تخته‌ای روی بدن آن تمرین‌کننده قرار داده می‌شود و یک مأمور پلیس روی تخته می‌نشیند.

۳. تخت مرگ

نمایش شکنجه: تخت مرگ

"تخت مرگ" یکی از شیوه‌های متداول شکنجه‌ی تمرین‌کنندگان فالون‌ گونگ است که در "مرکز آموزش قضایی پکن" به کار گرفته می‌شود (که در واقع "مرکز شستشوی مغزی پکن" است). همچنین این شیوه در "زندان وی‌بی" واقع در استان شاندونگ، "بازداشتگاه ویفانگ" و بسیاری از بازداشتگاه‌های سراسر چین به کار گرفته می‌شود.

در برخی مناطق، تمرین‌کنندگان به مدت چندین روز به تختی بسته می‌شوند. گاهی اوقات این شکنجه به مدت دو ماه طول می‌کشد. در مواردی تمرین‌کنندگان را برای استفاده از توالت، زمان کوتاهی آزاد می‌کنند، اما در برخی مکان‌ها تمرین‌کنندگان روزهای زیادی به تخت بسته می‌شوند بدون اینکه اصلاً آزاد شوند. حتی اگر به توالت نیاز داشته باشند آنها را رها نمی‌کنند. بدون توجه به اینکه تمرین‌کننده مرد باشد یا زن، آنها را از کمر به پایین برهنه می‌کنند و لگنی زیر تخت قرار می‌دهند. همچنین برای اینکه تمرین‌کنندگان را در طول این شکنجه زنده نگه دارند، به بدن آنها به‌زور "غذا" وارد می‌کنند.

۴. بستن و آویزان کردن

نمایش شکنجه: بستن و آویزان کردن

شکنجه‌ی وحشیانه‌ی دیگری که در "مرکز شستشوی مغزی گوانگ‌‌‌ژو" به کار برده می‌شود این است که پاهای تمرین‌کننده را در حالت لوتوس کامل (ضربدری) می‌بندند. بازوها را نیز در پشت تمرین‌کننده می‌بندند و سپس آنها را آویزان می‌کنند. این شکنجه‌ای مشقت‌بار است.