(Minghui.org) چهارپایه کوچکی که در تصویر می‌بینید با حدود ۵/۲ سانتی‌متر ارتفاع، ۵/۲ سانتی‌متر عرض و ۱۰ سانتی‌متر طول، کوچک‌تر از کف دست شما است. آن از مواد خاصی ساخته نشده و اثر یک دانشجوی هنر در کلاس هم نیست. پس کاربرد این چهارپایه کوچک چیست؟

نگهبانان در زندان لیویانِ شهر تیانجین از آن برای شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده می‌کنند.

 

یک کپی از چهارپایه کوچکی که در زندان لیویان استفاده می‌شود

آقای سونگ ژیشان در دوره حبسش در زندان لیویان با این روش تحت شکنجه قرار گرفت.

وانگ فنگشان، رئیس زندان، به نگهبان لی ‌یوان دستور داد این چهارپایه کوچک را بسازد و آقای سونگ را مجبور کرد که از ساعت ۶:۳۰ صبح الی ۹:۳۰ شب روی آن بنشیند. آقای سونگ مجبور بود پشت، گردن، و سرش را صاف نگه دارد و پاهایش را آن‌قدر به هم نزدیک کند که یک صفحه کاغذ را مابین پاهایش نگه دارد. اگر کاغذ به زمین می‌افتاد، نگهبان با یک باتوم الکتریکی به او شوک اعمال می‌کرد.

باسن آقای سونگ پس از چند روز نشستن روی آن چهارپایه کوچک، شروع به چرکین شدن کرد.

آقای سونگ تحت شکنجه و اهانت قرار گرفت

آقای سونگ اهل شهرستان نینگ‌هه واقع در تیانجین است. در سال ۲۰۰۰ به‌خاطر دادخواست برای حق تمرین فالون گونگ به میدان تیان‌آن‌مین رفت و در آنجا بازداشت، و به‌طور غیرقانونی به سه سال زندان محکوم شد.

او ابتدا در زندان لیویان در تیانجین حبس شد. نگهبانان این زندان تمرین‌کنندگان را به انواع شیوه‌های گوناگون شکنجه می‌کردند تا آنها را مجبور به رها کردن باورهایشان کنند.

آقای سونگ از قبول درخواست‌های نگهبانان یا پوشیدن یونیفرم زندان خودداری کرد، بنابراین نگهبانان چهار زندانی قوی را وادار کردند او را روی زمین نگه دارند. یکی از آنها گلوی آقای سونگ را آنقدر محکم نگه داشته بود و فشار می‌داد که وی از ‌هوش رفت. سپس به‌زور یونیفرم را به او پوشاندند.

وقتی آقای سونگ به هوش آمد، یونیفرم را از تنش بیرون آورد. رئیس زندان به چند زندانی دستور داد تابلویی با عرض سی سانتی‌متر و طول شصت سانتی‌متر درست کنند که عبارت "قانون را تضعیف می‌کند" روی آن نوشته شده بود. آنها به آقای سونگ دستور دادند که عبارت مذکور را در ورودی زندان با صدای بلند فریاد بزند. آقای سونگ امتناع کرد، درنتیجه نگهبانان وادارش کردند به مدت چند روز از ساعت ۶:۳۰ صبح الی ۹:۳۰ شب روبروی دیوار بایستد.

نگهبانان تمام انواع روش‌های شکنجه را به‌کار بردند تا آقای سونگ را مجبور کنند از تمرین فالون گونگ دست بکشد، اما فایده‌ای نداشت. سپس به‌مدت سه روز به او اجازه استفاده از توالت را ‌ندادند و وی را از خوردن غذا و آب محروم کردند.

وقتی نتیجه‌ای نداد، نگهبانان به زندانیان تبهکار دستور دادند تا او را کتک بزنند. برحسب به اینکه زندانیان چقدر وحشیانه آقای سونگ را کتک می‌زدند، دوره حبسشان کاهش می‌یافت. آقای سونگ به‌شدت تحت ضرب و شتم قرار گرفت.

پس از آن، آقای سونگ در اعتراض به این شکنجه دست به اعتصاب غذا زد. در پنجمین روز از اعتصاب غذا، نگهبانان به یک زندانی دستور دادند تا با گذاشتن لوله‌ای پلاستیکی داخل بینی آقای سونگ، به‌زور به او غذا بخوراند. لوله مستقیم وارد ریه‌های او شده و خون از دهان و بینی‌اش فوران زده بود. نگهبانان از ترس اینکه آقای سونگ بمیرد خوراندن اجباری را متوقف کردند.

آقای سونگ برای باقی محکومیت سه‌ساله‌اش به زندان گانگ‌بی منتقل شد.