(Minghui.org) متن ذیل سخنرانی جان نانیا، سردبیر ارشد نسخه‌های انگلیسی زبان اپک تایمز، در فوروم «نگاه به چین در دهمین سالروز نه شرح و تفسیر» است. این فوروم در اتاق جلسه CVC-268 مرکز بازدید کاخ کنگره ایالات متحده در ۳ دسامبر ۲۰۱۴ برگزار شد.

آقای نانیا در سال ۲۰۰۵ به‌نمایندگی از سوی نویسندگان نام‌برده نشدۀ کتاب انقلابی نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست  یک نشان ملی روزنامه‌نگاری از انجمن آسیایی آمریکایی روزنامه‌نگاری دریافت کرد.

***

بیست‌ و سه سال پیش در این ماه، هزاران نفر از ناظران خبرۀ تحصیل‌کرده و دانای اتحاد جماهیر شوروی وقتی نتوانستند سقوط ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی را پیش‌بینی کنند، مانند آهویی بودند که به تله ‌افتاده بود.

چه چیزی است که آن کارشناسان شوروی در سال ۱۹۹۱ نمی‌دانستند که شاید کارشناسان چین امروز نیز نمی‌دانند؟

با تقدیر از نشریه‌ای که دهمین سالروز انتشارش را جشن می‌گیریم، کارشناسان چین امروز مدرکی در‌دست دارند که به‌طور منحصر‌به‌فردی گذشته، حال و آینده چین را تشریح می‌کند.

نه شرح و تفسیر چیست؟ آن نه مقاله در‌خصوص تاریخ حقیقی حزب کمونیست است به‌گونه‌ای که تاکنون هرگز گفته نشده‌ است. دو جمله‌ای که روی جلد کتاب نوشته شده، می‌گوید که چقدر مؤثر بوده است: «کتابی که همه مردم چین در سراسر دنیا را شوکه کرده است» و «کتابی که حزب کمونیست را از‌بین می‌برد.»

نه شرح و تفسیر به زبان چینی منتشر شده است و به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، روسی، کره‌ای، ژاپنی و روی‌هم‌رفته به ۳۱ زبان ترجمه شده است. می‌خواهم فرصتی داشته باشم تا برخی از سوء‌تعبیرات در‌خصوص چین و کمونیسم را که در نه شرح و تفسیر آشکار شده است، متذکر شوم.

سوءتعبیر شماره ۱ «چین دیگر واقعاً کمونیست نیست. این کشور به‌تدریج و به‌آرامی در‌حال تبدیل به چیز دیگری است.»

حزب کمونیست به‌عنوان وسیله‌ای برای به‌دست‌گرفتن تمام قدرت در چین و کنترل مردم شروع به‌کار کرد و کماکان وجود دارد. این حزب هنوز از خشونت، وحشت، دزدی و فریب استفاده می‌کند تا به هر قیمتی شده، حتی به قیمت جان اعضا و رهبرانش، قدرتش را حفظ کند. هشتاد میلیون مرگ غیرطبیعی تحت حکومت کمونیستی عدد بسیار بزرگی برای درک ذهن است، اما این شاهدی عریان برای ارزش‌های واقعی حزب کمونیست است.

آیا ح.ک.چ می‌تواند به چیز خوبی تبدیل شود؟ اگر تاریخ را مطالعه کنیم، اگر نه شرح و تفسیر را بخوانیم، می‌توانیم بفهمیم که این ممکن نیست. ح.ک.چ یک موجود زنده است، حیوانی که برای زنده‌ماندنش هر چه در مسیر دارد را مصرف می‌کند. ذات اولیه‌اش نمی‌تواند به چیز خوبی تبدیل شود، حتی کمتر می‌تواند با تعبیرات کاپیتالیسم یا هر ایدئولوژی یا تفکری دیگر به چیز مفیدی تبدیل شود.

سوء‌تعبیر شماره ۲ «چیزها بهتر می‌شوند، حزب کمونیست کمتر سخت‌ می‌گیرد و آزادی بیشتری مهیا شده است.»

هر کاری که حزب برای «راحت کردن» انجام می‌دهد، حرکت تاکتیکی موقتی برای کاهش فشار بر خودش است. امور به‌طور متناوب راحت‌تر می‌شوند، سپس در لحظاتی متفاوت مانند آزار و شکنجه فرهیختگان، گامی بزرگ به‌جلو و انقلاب فرهنگی سخت‌تر می‌شوند. هدف بنیادی این است که بدون پاسخ‌گویی و التزامی به مردم به حفظ قدرت بپردازند.

این روزها تعداد فزایندۀ برخوردها و ناآرامی‌ها در‌میان کارگران، کشاورزان، مستمری‌بگیران و دیگر گروه‌های شدیداً نیازمند نشانگر تنش‌های نهفته در سیستم کمونیست است. گاهی تعدادی از روزنامه‌نویسان و زندانیان سیاسی با هیاهوی بسیار آزاد می‌شوند اما هم‌زمان و به‌آرامی ده برابر این تعداد از حامیان ‌آزادی به زندان انداخته می‌شوند. هدف اقتصادی از کاهش سخت‌گیری، کسب ثروت بیشتری برای حزب کمونیست و ثروت‌مند کردن تک‌تک مقامات حزب است.

نه شرح و تفسیر گذشته‌ای را کشف می‌کندکه امروزه بسیاری از مردم چین فراموش کرده‌اند، یا بهتر بگوییم گذشته‌ای که تعمداً به مردم چین آموزش داده نشده است. با مرور تاریخ چین، می‌بینیم که در اکثر دوران‌ها فرهنگ سنتی و ارزش‌های سنتی، چین را قوی، کامیاب و هماهنگ کرده است.

ما درخصوص ارزش‌هایی مانند صداقت، وفاداری، مهربانی، رشادت و احترام به والدین صحبت می‌کنیم. ح.ک.چ از طریق کنترل سیستم آموزشی و رسانه‌ها، این ایده را القا کرده است که گذشته بد و عقب‌افتاده بوده است.

چینی‌هایی که این روزها می‌بینید تاریخ خودشان را نمی‌دانند؛ آنها فقط نسخه تحریف شدۀ آن را می‌دانند. آنها چیزهای خوب گذشته را نمی‌دانند و چیزهای وحشتناکی که تحت قانون ح.ک.چ روی داده را نمی‌دانند، آنها نمی‌دانند که در فواصل زمانی خونین انقلاب فرهنگی و قتل‌عام تیان‌آن‌من واقعاً چه اتفاقی افتاده است.

ح.ک.چ به‌طور استراتژیک بعضی از مردم خود را نابود می‌کند و هوا، آب و خاک را آلوده می‌کند. در چین صدها دهکده سرطانی وجود دارد که درصد بزرگی از مردم مبتلا به سرطان شده‌اند. خاک بسیاری از نقاط بر اثر آلودگی فلزات سنگین و آلودگی‌های دیگر سمی شده است. آب بسیاری از مکان‌ها در چین قابل شرب نیست.

با نگاه به عکسی ماهواره‌ای از زمین، می‌توان یک ابر تیره آلودگی هوا را دید که از چین گسترده می‌شود. آن ابر تیره می‌تواند استعاره‌ای از خود ح.ک.چ باشد. برای زنده ماندن، این ابر باید گسترده شود. همراه با این ابر تیرۀ ح.ک.چ، فساد اخلاقیات به‌وجود می‌آید، که آلودگی‌ای در قلمرو معنوی است که با کثیفی غیرعادی قلمرو فیزیکی همساز است.

ارزش‌های فساد، نیرنگ و دزدی ح.ک.چ منجر به صدور محصولاتی غیراصیل و نه‌تنها غیر‌اصیل بلکه محصولاتی سمی می‌شود. غذای کودک، غذای حیوانات خانگی و خمیر‌دندانی که از چین صادر می‌شوند همگی خطرناک تشخیص داده شده‌اند.

اجازه دهید لحظه‌ای تأمل کنم و به نیابت از تمام کارمندان اپک تایمز در تمام زبان‌ها و همه کشورها سخنی بگویم: واضح است که ما همگی مخالف ح.ک.چ هستیم، اما ما مخالف چین نیستیم. در‌واقع، ما عاشق چین هستیم و می‌خواهیم ملت چین و مردم چین رشد کنند و شکوفا گردند. ح.ک.چ این باور را به مردم القاء کرده که حزب و چین یکی هستند، اما ما می‌خواهیم به شما بگوییم که ح.ک.چ، چین نیست.

ح.ک.چ این ترس را القاء کرده که اگر حزب کمونیست سرنگون شود چه خواهد شد، اما تنها حزب است که باید بترسد، مردم چین و ما در غرب از هیچ‌چیز نمی‌ترسیم، ما تنها پس از نابودی ح.ک.چ، امید به درخشندگی و رستگاری داریم.

نه شرح و تفسیر مسیر جدایی حزب از این کشور را نشان می‌دهد. این مسیر برای احیای ارزش‌های سنتی فرهنگ چین است؛ مانند ارزش‌هایی که فالون گونگ آموخته است: حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری. با‌وجود خشونت، شکنجه و نیروی نژاد‌براندازانه جیانگ زمین و ح.ک.چ، تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای بیش از ۱۵ سال به‌طور مسالمت‌آمیز پایداری و استقامت کرده‌اند. آنها مانند راهنمایی برای مردم چین عمل کرده‌اند و حتی با نشان‌دادن اصالت و پایداری ارزش‌های سنتی حقیقتاً به مردم خدمت کرده‌اند.

در پاسخ به انتشار نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیستتا امروز بیش از ۱۸۵ میلیون نفر از حزب کمونیست چین خارج شده‌اند. این نشان دهنده موج نیرومندی از قلب‌هایی است که متحول شده‌اند که از حزب کمونیست چین روبرگردانده‌اند و پس از نابودی حزب به سوی آینده‌ای درخشان برمی‌گردند.

امروز سایر سخنگویان، جنبش خروج از حزب را که در زبان چینی به آن «تویی‌دانگ» می‌گویند، مفصل‌تر مورد بحث قرار می‌دهند اما من یک نکته را توضیح می‌دهم: چند سال پیش گزارش شد که ح.ک.چ حدود ۶۰ میلیون عضو دارد، پس سئوالی که پیش می‌آید این است: چگونه ۱۸۵ میلیون نفر از آن خارج شدند؟ پاسخ این است که ده‌ها میلیون نفر دیگر از مردم چین ملحق شده‌اند و اغلب مجبور شدند که به عضویت سازمان پیشگامان جوان و یا لیگ جوانان کمونیست درآیند.

بیشتر این افراد هرگز به عضویت کامل درنیامده‌اند، اما آنها هنوز در پنجه ح.ک.چ گرفتار هستند. بنابراین جنبش تویی‌دانگ تمام آن افرادی را به‌حساب می‌آورد که به جهان اعلام کرده‌اند که یوغ تاریک حزب را دور انداخته‌اند.

از آنجا که امروز به نمایندگی از اپک تایمز اینجا هستم، مفتخرم به شما بگویم که تمام کارکنان اپک تایمز در سراسر جهان مفتخرند که بخشی از سازمانی هستند که این اثر مهم را منتشر کرده که بر پایه تحقیقات گسترده و پرده‌‌برداری از حقایقی است که قبلاً پنهان بوده‌اند. ما بر این باوریم که درک حقیقی چین امروز بدون خواندن نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست امکان‌پذیر نیست.

خواه بخواهید در چین به کسب‌و‌کار بپردازید؛ یا علاقمند به تحصیل در چین باشید؛ یا اینکه در یکی از شعبه‌ها یا نمایندگی‌های دولت باشید؛ یا اینکه صرفاً به‌طور غیرمستقیم با چین در تماس باشید، چیزی که همه ما از طریق لباس‌ها، تجهیزات برقی، مواد غذایی و سایر کالاهای وارداتی با چین در تماس غیرمستقیم هستیم، از خواندن این کتاب متعجب خواهید شد. ما همچنین باور داریم که پس از خواندن این کتاب درک عمیق‌تری از ذات بشر، تاریخ بشریت و خودتان به‌دست خواهید آورد.

وقتی حزب کمونیست به تاریخ بپیوندد، چین چه خواهد کرد؟ مهم است درک کنیم که مردم چین به‌عنوان تمدنی منسجم به‌مدت ۵۰۰۰ سال به زندگی ادامه داده‌اند. سلسله‌ها به‌وجود آمده‌اند و منقرض شده‌اند و نظم و ترتیب با هر سلسله جدیدی به‌شکل اولیه خود برگشته است.

سلسله تانگ به مدت حدود ۳۰۰ سال حکومت کرد، اما حزب کمونیست برای کمتر از هفت دهه کنترل چین را در‌دست داشته است. فرهنگ سنتی چین باز‌خواهد گشت و هنگامی‌که حزب به تاریخ بپیوندد، خوش‌فکری و نبوغ مردم چین، این کشور را به شکوه گذشته‌اش بازخواهد گرداند.