(Minghui.org) حوادث ۲۵ آوریل ۱۹۹۹، فالون گونگ را به صحنه بین‌المللی آورد و تأثیر آن تا به امروز یعنی ۱۵ سال بعد از این واقعه نیز احساس می‌شود.

در آن روز، بیش از ۱۰ هزارتن از تمرین‌کنندگان آرام و بی‌صدا در پکن تظاهرات کردند. آنان خواستار اعاده حق قانونی‌شان برای تمرین فالون گونگ و خواستار آزادی آن تعداد از تمرین‌کنندگانی شدند که توسط پلیس در تیانجین بازداشت شده بودند. این ۱۰هزار تن بعد از ملاقاتی که بین نخست وزیر چین ژو رونگ‌جی با نمایندگان فالون گونگ صورت گرفت، آنجا را به‌آرامی ترک کردند. ژو با آزادی تمرین‌کنندگان تیانجین موافقت کرد و اطمینان داد که دولت مخالفتی با فالون گونگ ندارد.

چه چیزی در این حوادث وجود داشت که حزب کمونیست چین (ح‌.ک‌.چ) را دچار چنان ترسی کرد که طولی نکشید کمپین آزار و شکنجه را در سراسر کشور به‌راه انداخت؟

اگر نگاه ژرفی بیندازیم، ترس حزب به ریشه‌های حکومتش مربوط می‌شود.

هنگامی که حزب به قدرت رسید، بلافاصله با تخریب معابد و صومعه‌ها، بی‌حرمتی به مجسمه‌های بودا و مانند آن، شروع به ازبین بردن باور و ایمان مردم چین کرد. سنت باستانی چینی حکومت را که بر اساس تقوا و "حکم آسمان" بود،  با "قدرت سیاسی پرورش‌یافته از لوله تفنگ" جایگزین کرد. به عبارت دیگر، حزب، قدرت را با خشونت و ترس حفظ می‌کند.

کل دستگاه دولت، از ارتش، پلیس، ارگان‌های تبلیغاتی گرفته تا سیستم قضایی، آگاهانه یا ناآگاهانه، با خشونت ترس در جهت درهم شکستن تهدیدها عمل می‌کنند. ده‌ها سال ادامه این رویکرد باعث شد تا پارچه‌ی تابوتی روی سراسر چین پهن شود و تعداد کمی جرأت داشتند در مقابل خطوط این حزب قدم پیش بگذارند. مردم چین همگی دیده‌اند که بر سر افرادی که این کار را انجام می‌دهند چه آمده است.

اما  در تاریخ ۲۵ آوریل سال ۱۹۹۹، این پارچه‌ی تابوت خشونت توسط گروهی از شهروندان شکافته شد. شهروندانی که باورشان به حقیقت- نیک‌خواهی‌- بردباری قوی‌تر از تهدیدهای زندانی شدن، کار اجباری یا حتی مرگ بود.

۱۰ هزار تمرین‌کننده فالون گونگ به ژونگ‌نان‌های‌ نرفتند که رهبری ح.‌ک.‌چ را برای روش خشونت‌آمیزش  و "مبارزه طبقاتی" به‌چالش بکشند. بلکه تمرین‌کنندگان به‌آرامی تجمع کردند و به‌طورمنطقی خواستار به‌رسمیت شناختن حق قانوني شان شدند که بتوانند فالون گونگ را تمرین کنند.

از بسیاری جهات، این چیزی نبود که حزب برای مقابله با آن مهیا و آماده باشد. آنها  قدرت را با "لوله تفنگ" حفظ  می‌کنند اما حالا با گروهی از مردم مواجه شده بودند که از ایستادن  و مقاومت شجاعانه واهمه نداشتند و به‌وسیله باورشان به اصول بالاتر تقویت می‌شدند.

قابل پیش‌بینی بود که رژیم  در اقدام  برای سرکوب این قیام معنوی به فشار شدید، افترا و خشونتی تمام عیار متوسل ‌شود. اما به جای اینکه طبق دستور جیانگ زمین رهبر وقت ح.‌ک.‌چ، فالون گونگ "ظرف مدت سه ماه درهم شکسته شود"، به شکوفایی و رشدش ادامه داده است و در بیش از ۱۰۰ کشور در سراسر جهان تمرین می‌شود.

قدرت و مقاومت تمرین‌کنندگان و ثبات‌ قدم‌شان که پس از ۱۵ سال تکان‌نخورده باقی مانده است، ریشه در اعتقاد راسخ به آموزه‌های اصلی فالون گونگ دارد. این قدرت آرام که از ایمان و باور به اصول ناشی می‌شود، در تضاد کامل با خشونت، ترس و فریب‌کاری ح‌.ک‌.چ است. در سالگرد این رویداد تاریخی، این قدرت و ثبات قدم را باید گرامی بداریم و جشن بگیریم.

چه چیز بیشتری را درباره حوادث ۲۵ آوریل۱۹۹۹ باید بدانیم؟

ویدئو: اعتراضی که چین را تغییر داد- یک فیلم مستند ۲۱ دقیقه‌ای

دادخواهی صلح آمیز ۲۵ آوریل  ۱۹۹۹- بحث در مورد این موضوع از زوایای بسیار

رویدادهای ۲۵ آوریل – پوشش رویدادهایی که به مناسبت سالگرد ۲۵آوریل برگزار می‌شود