(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ رومانی، برای بزرگداشت تجمع مسالمت‌آمیز ۲۵ آوریلِ ۱۵ سال پیشِ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در پکن، فعالیت‌هایی را در ماه آوریل، در بخارست برگزار کردند. آنها در تاریخ ۲۵ آوریل، اعتراض آرامی را مقابل سفارت چین برگزار کردند و خواستار توجه به آزار و شکنجه جاری فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) شدند. در تاریخ ۲۷ آوریل، تمرین‌کنندگان جنایات ح.ک.چ را در مرکز خرید اصلی بخارست، به نام ای‌اف‌آی پالاس کوتروسنی، بیشتر افشا کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ رومانی در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۱۴، در اعتراض به آزار و شکنجه جاری فالون‌ گونگ به‌دست حزب کمونیست چین، تجمعی را مقابل سفارت چین برگزار می‌کنند.

در تاریخ ۲۵ آوریل، تمرین‌کنندگان حدود ساعت ۴:۳۰ عصر، بنرها و تصاویر آزار و شکنجه قربانیان را مقابل سفارت چین به‌نمایش گذاشتند و با رهگذران درباره آزار و شکنجه وحشیانه در چین صحبت کردند. بسیاری از افراد حمایت خود را از تلاش‌های مسالمت‌آمیز آنها، برای پایان دادن به این آزار و شکنجه ابراز کردند.

در عصر ۲۷ آوریل، تمرین‌کنندگان به مرکز خرید ای‌اف‌آی پالاس کوتروسنی رفتند و آزار و شکنجه را برای ساکنان محلی افشا کردند. بسیاری از مردم از اینکه چنین آزار و شکنجه هولناکی هنوز درحال وقوع است، شوکه شده بودند و جنایات ح.ک.چ را به‌شدت محکوم کردند.