(Minghui.org) آزار و شکنجه چه زمانی به پایان می‌رسد؟ هر تمرین‌کننده‌ای نظر متفاوتی در این خصوص دارد.

بر اساس فا می‌دانیم که نباید برای پایان یافتن آزار و شکنجه به مردم عادی یا قدرت موجودات الهی وابسته باشیم .

استاد بیان کردند: «آرام کردن بیرونی با تزکیه درونی» در نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر

وضعیت در جهان بشری بازتابی از قلب ما است. ما باید عواملی در بعدهایمان را که موجب آزار و شکنجه می‌شوند، از بین ببریم. آن مستلزم این است که هر تمرین‌کننده‌ای خود درونی‌اش را حقیقتاً تزکیه کند، ترسش را از اینکه تحت آزار و شکنجه قرار گیرد، ازبین ببرد و همچنین هر گونه وابستگی دیگر را که به نیروهای کهن بهانه‌ای برای ادامه آزار و شکنجه می‌دهد، رها کند. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، نظم و ترتیب نیروهای کهن هیچ تأثیر واقعی نخواهد داشت.

به‌خاطر طرز فکر بشری و وابستگی به زمان، بعضی از تمرین‌کنندگان به انحراف رفته یا حتی از ادامه تزکیه منصرف می‌شوند. به عبارت دیگر، اگر ما این مسئله را صرفاً آزار و شکنجه گروهی از انسانها به‌وسیله گروهی دیگر از انسانها درنظر بگیریم، فقط می‌توانیم در این سطح بشری باقی بمانیم.

اگر به یاد داشته باشیم که اهریمن پشت پلیس است که تمرین‌کنندگان را آزار و شکنجه می‌کند، آنگاه است که از نقطه‌نظر یک تمرین‌کننده به این مسئله نگاه کرده‌ایم.

اگر بتوانیم به فراتر از آن سطح برویم و دیگر آن را شکنجه درنظر نگیریم، بلکه آن را فرصتی برای تزکیه خودمان و نجات موجودات ذی شعور بدانیم، در آن صورت به این مسئله از سطحی بالاتر نگاه کرده‌ایم.

متوجه شدم که هر تزکیه‌کننده‌ای مسیر و وضعیت تزکیه‌ متفاوت خود را دارد. حتی اگر اکثریت تزکیه‌کنندگان این آزمون را پشت سر گذاشته باشند، هنوز تمرین‌کنندگانی هستند که درک‌شان پایین است و فکر می‌کنند که «تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند.»

استاد همه تمرین‌کنندگان را گرامی می‌دارند و به همه این فرصت را می‌دهند تا خودشان ازمیان چنین آزمایش سختی بگذرند. از سوی دیگر، فا نیز استاندارد خودش را دارا است. استاد به کشیدن و طولانی کردن زمان  ادامه می‌دهند، چون نمی‌خواهند هیچ تمرین‌کننده‌ای را پشت سر جا بگذارند.

ما باید برای رشد خودمان در تزکیه  پیش‌قدم شویم، ماهیت آزار و شکنجه را ببینیم و موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم. به جای اینکه به دیگران وابسته باشیم یا منتظر معجزه‌ای باشیم، خودمان باید به این آزار و شکنجه خاتمه دهیم.

ایفای نقش اصلی 

ما تزکیه‌کنندگانِ امروز باید نقش اصلی را ایفا کنیم و نباید تحت آزار و شکنجه قرار بگیریم. انسان‌ها و شیطان‌ها نمی‌توانند موجودی الهی را شکنجه دهند و موجودات الهی اینجا هستند تا مردم را نجات و اهریمن های شریر را نابود کنند.

من دیدگاهم را نسبت به مسئله آزار و شکنجه کاملاً تغییر داده‌ام. در گذشته هر زمان که به مأمور پلیسی برخورد می‌کردم، می‌گفتم: «تو درحال آزار و شکنجه من هستی.» اما هم‌اکنون به آنها می‌گویم: « شما درحال نقض قانون و ارتکاب جرم هستید و شما خودتان و اعضای خانواده‌ خود را آزار و اذیت می‌کنید. این خطرناک است!»

این نوع تفکر، نیروهای کهن و آزار و شکنجه را نفی می‌کند. اگر استاد آن را تصدیق نمی‌کنند، پس من هم آن را تصدیق نمی‌کنم. اگر همه ما این درک را داشته باشیم، آزار و شکنجه نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

تغییرات در خودم

دوازده تمرین‌کننده محلی به‌تازگی، به‌طور غیرقانونی بازداشت شدند. در گذشته من از این بابت ناراحت می‌شدم و مطالعه عادی فا و انجام تمرین‌هایم تحت تأثیر قرار می‌گرفت. اما این دفعه ناراحت نشدم. این از بی‌احساس بودن و نیکخواه نبودن متفاوت است. در عوض خیلی آرام بودم و به انجام آنچه که قرار بود انجام  دهم، ادامه دادم.

فکر می‌کنم که این تجلی کمتر احساساتی بودن در بعد‌های میکروسکوپیِ میدان من است. بدون روح اصلی، بدن بشری فقط تکه‌ای گوشت است و مغز تنها یک کارخانه پردازش برای افکاری است که از عمق درون می‌آیند. افکار ما از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ از روح اصلی‌مان. ما باید خود را به‌خوبی تزکیه کرده و وابستگی‌ها و افکار بشری را رها کنیم. فقط با تزکیه خوب خود می‌توانیم افکار و اعمال درستی داشته باشیم.

هم تزکیه‌کنندگان بیایید کوشا‌تر باشیم و هرچه زودتر به این آزار و شکنجه خاتمه دهیم!

مطالب بالا درک من در سطح کنونی‌ام است. خوشحال می‌شوم که تمرین‌کنندگان هر چیز نادرستی را که در آن می‌یابند، تذکر دهند.