(Minghui.org)

15 سال است که آنها بدون توجه به سنشان، بدون توجه به باران یا باد، گرما یا سرما، اینجا بوده‌‏اند. باورکردنی نیست!» این عبارات، اظهارات آقای تانگ هانلونگ، رئیس انجمن فالون دافای فرانسه، درباره تمرین‌‏کنندگانی است که در تاریخ ۱۷ ژوئیه، جلوی سفارت چین در پاریس دست به اعتراضی مسالمت‌‏آمیز زده‌‏ بودند. این تجمع مصادف با پانزدهمین سالگرد مقاومت مسالمت‌‏آمیز تمرین‌‏کنندگان فالون گونگ در برابر آزار و شکنجه وحشیانه به‌‏دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، بود.

در طول این تجمع، تمرین کنندگان تمرینات را به‌‏نمایش گذاشتند و بنرهایی را برافراشتند. آنها تابلوهایی از پوسترهای اطلاع‌‏رسانی را نیز به‌‏نمایش گذاشتند، فایل‌‏هایی صوتی را پخش کردند و برای دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه در چین، امضاهایی را از مردم جمع‌‏آوری کردند.

تمرین کنندگان فالون گونگ تصاویر تمرین کنندگانی را در دست دارند که درنتیجه آزار و شکنجه در چین، جان خود را ازدست دادند.

بنرها و بردهای نمایشی تمرین ‌‏ کنندگان

آقای تانگ هانلونگ، رئیس انجمن فالون دافای فرانسه، در این تجمع صحبت می کند.

مردم دادخواستی را علیه آزار و شکنجه امضا می کنند.

رهگذران درباره فالون گونگ آگاه می‌‏شوند.

رهگذران دادخواستی را در حمایت از فالون گونگ امضا می کنند.

آقای هو تائوژن، رئیس نسخه فرانسوی اپک تایمز، در این تجمع سخنرانی می‌‏کند.

آقای تانگ هانلونگ در سخنرانی‌‏اش گفت: «در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹، حزب کمونیست چین، آزار و شکنجه وحشیانه فالون گونگ را آغاز کرد. آن سیاست نسل‌‏کشی را اتخاذ کرده تا فالون گونگ را ریشه‌‏کن کند. اما ۱۵ سال گذشته است. از آن زمان فالون گونگ در بیش از ۱۰۰ کشور گسترش یافته است. افراد بیشتر و بیشتری آمده‌‏اند تا حقیقت را بدانند. ما امروز  دراعتراض به آزار و شکنجه جاری، اینجا گردهم آمده‌‏ایم.»

آقای هو تائوژن، رئیس نسخه فرانسوی اپک تایمز، در این تجمع به ایراد سخنرانی پرداخت. او بیان کرد: «از زمان انتشارنه شرح و تفسیر   درباره حزب کمونیستبه‌‏وسیله اپک تایمز کهدر سال ۲۰۰۴ صورت گرفت،موج عظیمی از خروج مردم از حزب و سازمان‌‏های وابسته به آن به‌‏راه افتاده است. بسیاری از مردم از حزب کناره‌‏گیری کرده‌‏اند. تاکنون بیش از ۱۷۰ میلیون چینی از حزب و سازمان‌‏های وابسته به آن خارج شده‌‏اند.» آقای هو به مقامات سفارت چین نیز توصیه کرد که موضع درستی را انتخاب کرده و سیاست‌‏های آزار و شکنجه ح.ک.چ را دنبال نکنند.

خانم گاسی چریستل، سخنگوی انجمن فالون دافا، تمرین فالون گونگ را در سال ۱۹۹۸ آغاز کرد. او گفت: «اصول فالون گونگ، حقیقت، نیک‌‏خواهی، بردباری است. افرادی که این روش را تمرین می‌‏کنند باید تحت محافظت و مورد احترام قرار بگیرند. اما آنها در چین آزار و شکنجه می‌‏شوند. تمرین‌‏کنندگان فالون گونگ در چین شجاعند، زیرا درحالی‌‏که با خطر شکنجه، مرگ و برداشت اجباری اعضای بدن افراد زنده مواجهند، همچنان به هموطنان خود کمک می‌‏کنند تا از واقعیت‌‏های فالون گونگ و ماهیت ح.ک.چ آگاه شوند.»

خانم چریستل گفت که او و سایر تمرین‌‏کنندگان فرانسوی از مقامات دولت فرانسه خواسته‌‏اند که به حقیقت آگاه شوند و آنها را تشویق کرده‌‏اند تا در مواجهه با منافع ح.ک.چ که آنها را وسوسه می‌‏کند [علیه فالون گونگ تبعیض قائل ‌‏شوند]، عمل نکنند، بلکه براساس حقوق بشر، موضع درستی را انتخاب کنند.

تمرین‌‏کنندگان فالون گونگ فنلاند نیز در این تجمع حضور داشتند. آنها در طول ماه گذشته، مشغول روشن کردن حقایق برای گردشگران چینی در پاریس بوده‌‏اند. خانم لیو گفت: «من به اینجا آمدم تا به گردشگران چینی کمک کنم حقیقت را درک کنند و اینکه مردم بیشتری از ح.ک.چ و سازمان‌‏های وابسته به آن خارج شوند.» او نمونه‌‏هایی از تجربه‌‏هایش درباره گردشگران چینی را بیان کرد که از حزب خارج شده بودند.

خانم لیو تجربه‌‏اش را درباره آزار و شکنجه شدید در چین این‌‏طور بازگو کرد: «۹ بار ربوده شدم و زیر شکنجه‌‏های متعدد در چین، زنده ماندم و نجات یافتم. چهار عضو خانواده‌‏ام در این آزار و شکنجه جان باختند. تمرین‌‏کننده‌‏ای که با من زندانی بود، براثر شکنجه درگذشت.» وی درحالی که صحبت می‌‏کرد، اشک می‌‏ریخت. خانم لیو گفت امیدوار است که این تجمع باعث شود مقامات سفارت چین حقیقت را درک کنند.