(Minghui.org) در دنیای مدرن تغییر، موضوعی هنجار محسوب می‌شود. مردم به‌طور مداوم با چالش تغییر سیاست‌ها، هماهنگ‌شدن با تغییرات یا هر دو مواجه هستند. درک عوامل محرکه برای تغییر بسیار مهم است. دراین رابطه، بیایید داستان صاحب‌منصبی از عهد باستان را مد نظر قرار دهیم. شاید روش او در تغییر آداب و رسوم جامعه و پیشرفت‌های آن مرجع سودمندی برای ما باشد.

تغییر در شیوه مراقبت از خانواده‌ به‌منظور بهبود آن

شین ‌گونگ‌یی در دوره کای‌هوانگ (۶۰۰-۵۸۱ بعد‌ از میلاد) از سلسله سویی به حکمرانی ایالت مین منصوب شد. در آن زمان مردم منطقه در معرض ابتلا به بیماری مسری بودند. وقتی کسی به این بیماری مبتلا می‌شد، هرکسی حتی خانواده‌اش او را رها می‌کردند. فرد مزبور بعداً در تنهایی جان می‌سپرد.

شین‌ گونگ‌یی معتقد بود که نگرش و رفتار مردم دراین‌خصوص واقعاً نادرست است و به راه‌هایی برای تغییر این سنت اندیشید. بنابراین صدها نفر از افراد بیمار را با برانکار به محل کار خود آورد. ساعات اداری خود را با آنها سپری می‌کرد. با هزینه خود دارو خریداری کرده و شخصاً بیماران را متقاعد به خوردن آن می‌کرد.

کارهای او این پیام را دربر داشت: حاکم از طرف خانواده‌های شهروندان از آنها مراقبت خواهد کرد.

خانواده‌ها درخواست کردند که بیمارانشان را پس از بهبودی به خانه بازگردانند. اعضای خانواده‌ها ازجمله پسران‌ و نوه‌ها، با شرمساری از حاکم شین تشکر کردند. ‌از آن زمان به بعد، شهروندان، با مهربانی از بیماران خود مراقبت و پرستاری می‌کردند. بدین‌ترتیب، سنت و نگرش مردم رو به بهبودی متحول شد.

کاهش تعداد پرونده‌های قضایی

بعدها شین گونگ‌یی حاکم ایالت بینگ شد و مسئولیت او در آنجا قضاوت درباره پرونده‌های قضایی بود. وقتی که افراد به زندان محکوم می‌شدند، وی تمام شب را در اداره ‌می‌ماند و در سالن انتظار می‌خوابید.

زیردستانش پرسیدند: «چرا خودتان را این‌طور رنج می‌دهید؟»

وی پاسخ داد: «مردم براثر ارتکاب جرم به زندان می‌افتند، به‌خاطر اینکه من، به‌عنوان یک صاحب‌منصب، تقوا و پرهیزکاری را در بین مردم تقویت نکردم. چگونه می‌توانم احساس آزادی کنم، زمانی‌که مردم با حکم من به زندان می‌افتند؟»     

زندانیان، با شنیدن حرف‌های شین، با شرمساری بسیار زانو زدند. بدین‌ترتیب جرائم کمتر و تعداد پرونده‌های قضایی کاهش یافت. در شهرها و روستاها نیز امنیت برقرار شد.

جامعه نمادی از حاکم آن جامعه است

باران‌های سیل‌آسا در ایالت شاندونگ، باعث وخامت اوضاع شهروندان شد. اماکن از چن‌رو تا کانگای به زیر آب فرو رفتند. فقط مناطق تحت حاکمیت شین ‌گونگ‌یی از این بلای طبیعی دچار آسیب نشدند. در طول سال‌ها حکمرانی او، طلا و نقره در آن منطقه کشف شد و ثروت ساکنان آن افزایش یافت.

شین ملکوت را محترم می‌شمرد و مقید به انجام کارهای خوب بود. وی اصول اخلاقی خود را ارتقا می‌داد و با شهروندان خود به خوبی رفتار می‌کرد. درنتیجه به مقامی بالا ترفیع یافت و ۸۹ سال زندگی کرد.

مقاماتی رسمی مانند شین جرائم انجام‌شده به دست رعایا را به عنوان بازتابی از اخلاقیات نادرست خودشان در نظر می‌گرفتند. زمانی که مقامات رسمی با تقوا هستند، بلایای طبیعی دور می‌شوند، در کشور صلح و آرامش برقرار شده و مردم ثروتمند می‌شوند.

منبع: «سری شواهد دسته‌بندی‌شده درخصوص عقوبت و جزا زمانی که صاحب‌منصبان دارای استانداردهای اخلاقی نادرست هستند» از مجموعه داستان‌هایی که به‌دست یی ‌لیو از سلسله یوان تهیه شد.