(Minghui.org) شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در سال ۲۰۱۴ گفت: «سیستم قضایی آخرین خط دفاعی برای اجرای عدالت اجتماعی است.» این گفته تأییدی بود بر اصول اولیه درباره استقلال سیستم قضایی که توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۵ به تصویب رسید؛ براساس این اصول وجود سیستم قضایی مستقل به‌عنوان یک ضرورت اولیه تشخیص داده شده بود.

اما در چین، سیستم قضایی به‌طور مؤثری تحت دستورات کمیته امور سیاسی و حقوقی، یکی از سازمان‌های کمیته مرکزی حزب کمونیست (پولیتبورو )، عمل می‌کند. این موضوع در آزار و شکنجه ۱۵ ساله فالون گونگ به‌طور خاصی واضح و مبرهن است، زیرا آن از دادگاه‌های کشور نیز به‌عنوان ابزار دیگری برای کمپین سرکوب خود استفاده می‌کند.

سخنان زیر بعضی از نقل‌قول‌هایی هستند که قضات چین درحالی‌که علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ حکم صادر می‌کنند، بر زبان آورده‌اند:

«بابت هر کلمه که بگویی، یک سال بیشتر در زندان خواهی ماند.»
«حزب آن [استخدام وکلای غیردولتی] را ممنوع می‌داند!»
«با من درباره قانون صحبت نکن!»
«بله، ما قانون‌شکن هستیم. که چه؟»
«ما مصممیم که برای باقی عمرمان به‌خاطر کمونیست مبارزه کنیم.»

اگرچه در قانون اساسی چین آزادی عقیده و آزادی بیان برای تمام شهروندان تصریح شده است، اما ده‌ها هزار مورد در وب‌سایت مینگهویی گزارش شده، مبنی بر اینکه تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌خاطر اعتقادات خود یا صحبت درباره آزار و شکنجه، به‌دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) زندانی و شکنجه شده‌اند.

"سه جمله به ‌معنی سه سال حبس بیشتر است"

این جمله به هان یو‌جوآن، مأمور سابق اداره تبلیغات در استان گواندونگ گفته شد. وقتی او در دادگاه سه بار با صدای بلند و واضح گفت: "فالون دافا خوب است"، کلماتش قضات را عصبانی کرد و باعث شد آنها دوره محکومیتش را از چهار سال به هفت سال تغییر دهند.

"بابت هر کلمه یک سال بیشتر در زندان خواهی ماند."

ژانگ جین‌شینگ، تمرین‌کننده‌ای در بخش چینگ‌یوان واقع در استان لیائونینگ بود. وی به دلیل اینکه درباره عبور از مسدودیت‌های اینترنتی رژیم کمونیست (معروف به فایروال بزرگ چین)، برای دسترسی به وب‌سایت مینگهویی، با دیگران صحبت کرد، بازداشت و حبس شد. وقتی طی محاکمه‌اش در سپتامبر ۲۰۰۴ برای اثبات بی‌گناهی‌اش درخواست تجدیدنظر کرد و فریاد زد: «فالون دافا خوب است»، قاضی این‌گونه وی را تهدید کرد: «بابت هر کلمه که بگویی، یک سال بیشتر در زندان خواهی ماند» بدین ترتیب دوره محکومیت  ۸ ساله‌ وی به ۱۳ سال تغییر یافت.

"او دیگر کوچک نیست و نیازی به ولی ندارد... وظیفه‌ای نداریم خانواده‌اش را از این محاکمه مطلع کنیم."

پس از اینکه دادگاه ناشی در استان سیچوان، آقای وانگ دایگویی و دو تمرین‌کننده دیگر را در ژانویه ۲۰۱۴ محاکمه کرد،  خانواده‌اش پرسیدند که چرا آنها را درباره محاکمه مطلع نکردند. ژانگ یکی از مأموران دادگاه، پاسخ داد: «آنها بزرگند و نیازی به ولی ندارند. بنابراین نیاری نیست خانواده‌اشان را درباره محاکمه مطلع کنیم.»

"اگر وکلای فعلی خود [از پکن] را اخراج کنید، دادگاه هزینهها را تقبل می‌کند و بهترین وکلا را برایتان استخدام می‌کند."

دوازده تمرین‌کننده فالون گونگ در شهر بنشی، واقع در استان لیائونینگ، بازداشت شده و در ژوئن ۲۰۱۴ محاکمه شدند. لیو ویدونگ، رئیس دادگاه منطقه مینگ‌شان، از خانواده‌های آنها خواست تا وکلایی را که از پکن استخدام کرده بودند، با وکلای محلی جایگزین کنند.

"اگر وکلای فعلی خود [از پکن] را اخراج کنید، دادگاه هزینه‌ها را تقبل می‌کند و بهترین وکلا را برایتان استخدام می‌کند."

مشابه آن، مسئولین دادگاه یونگ‌تای در استان فوجیان و دادگاه شولان در استان جیلین نیز از اعضای خانواده تمرین‌کنندگان خواستند تا استخدام وکلا از پکن را متوقف کنند.

"لازم نیست به شما بگویم، آن جزء مقررات داخلی است."

خانم ژانگ شیائولی، ۳۸ ساله، در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴، در شهر دالیان، واقع در استان لیائونینگ محاکمه شد. وقتی وکیلش درخواست کرد تا براساس قانون، دست‌بند خانم ژانگ را باز کنند، قاضی لی زنگلان پاسخ داد: «طبق مقررات دست‌بندها نباید باز شوند.»

پس از اینکه پرسیده شد به کدام مقررات اشاره می‌کند، قاضی لی پاسخ داد: «نیازی نیست برایت توضیح دهم، آن جزء مقررات داخلی است.»

«حزب آن [استخدام وکلای غیردولتی] را ممنوع می‌کند!»

وقتی خانم وانگ یاجوانِ ۵۱ ساله، تمرین‌کننده‌ای از جیلین، در سپتامبر ۲۰۱۳ محاکمه شد، وکیلش از پکن توسط قاضی گوئو چینگشی از سالن دادگاه بیرون شد. وکیل اشاره کرد که این کار نقض قانون است، اما قاضی گوئو پاسخ داد: «حزب آن [استخدام وکلای غیردولتی] را ممنوع می‌داند!»

"ما مصممیم برای باقی زندگی‌مان به‌خاطر کمونیست مبارزه کنیم."

۱۸ ماه مه ۲۰۰۹، دادگاه منطقه هوای‌یین در شهر هوایان، واقع در استان جیانگسو، تمرین‌کننده شن یانگ را محاکمه کرد. قاضی گوئو ژنشیانگ که ریاست دادگاه را برعهده داشت، سعی کرد او را فریب دهد تا به جرم نداشته‌اش اعتراف کند، اما شن یانگ فریب نخورد و برای همه توضیح داد که چرا در باورش به فالون گونگ محکم و استوار است.

یک مأمور اداره ۶۱۰، حدود ۵۰ ساله، باعجله جلو دوید و سر قاضی فریاد کشید: «مانع صحبت کردن او شوید!»

گو سپس در دادگاه با عصبانیت به همه گفت: «ما مصممیم که برای باقی عمرمان به‌خاطر کمونیست مبارزه کنیم.»

"درباره قانون با من صحبت نکن!"

وقتی خانم ژانگ دیان و سه تمرین‌کننده دیگر از استان لیائونینگ، در ژوئیه ۲۰۱۳، در دادگاه منطقه وانگ‌هوا محاکمه می‌شدند، قاضی و وکیل خانم ژانگ گفتگوی مختصری داشتند.

قاضی گفت: «با من درباره قانون صحبت نکن!»

وکیل شوکه شد و از وی پرسید: «اگر ما درباره قانون صحبت نکنیم، پس آیا قرار است برای همدیگر جوک تعریف ‌کنیم؟»

این تنها نمونه از چنین اتفاقاتی نیست. قضات در شانگ‌های، استان گواندونگ، و استان هیلونگ‌جیانگ نیز اظهارات مشابهی داشته‌اند.

"چرا شما از قانون صحبت می‌کنید؟ من در اینجا درباره سیاست صحبت می‌کنم."

آقای لو تونگ تمرین‌کننده‌ای از روستای کای‌شیانگ‌شین، واقع در شهر سوژو، در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸ توسط دادگاه منطقه جینچانگ، به‌طور غیرقانونی به چهار سال زندان محکوم شد. دخترش، خانم لو یان دادخواست داد و برای پدرش درخواست محاکمه دیگری کرد. مسئولین دادگاه دوباره و دوباره از  زیر مسئولیت طفره رفتند.

گو یینگ‌چینگ، رئیس دادگاه میانی شهر سوژو، به خانواده‌اش گفت: «چرا شما از قانون صحبت می‌کنید؟ من اینجا درباره سیاست صحبت می‌کنم.»

"این نقض قانون است.... این دستوری از بالا است."

در ۶ ژانویه ۲۰۰۴، دادگاه شهر شولان، واقع در استان جیلین، چهار تمرین‌کننده دافا را به محاکمه کشاند، اما مسئولین روند قانونی را نقض کردند و درباره محاکمه اعلان عمومی ندادند- حتی به خانواده‌هایشان نیز اطلاع ندادند. یکی از اعضای خانواده درباره محاکمه شنید و درباره عدم اطلاع‌رسانی پرسید.

قاضی لیو یونگ پاسخ داد: «رسم و رسوماتی داخلی وجود دارد. ما نیازی نمی‌بینیم اعلام کنیم و اعضای خانواده نیز لازم نیست باخبر شوند.»

وقتی درباره مشروعیت قانونی این مسئله سؤال شد، لیو گفت: «این نقض قانون است، اما ما اطلاع‌رسانی عمومی نخواهیم کرد. این دستوری از بالا است.»

"بله، ما قانون‌شکن هستیم. منظور؟"

تمرین‌کننده آقای ژانگ جینگ‌دونگ از شهرستان سویی‌بین، واقع در استان هیلونگ‌جیانگ، در ۱۷ اوت ۲۰۰۴ محاکمه شد. قاضی وو جون به دو خواهر بزرگ آقای ژانگ اجازه نداد از طرف وی شهادت دهند و گفت: «این دستوری از جانب مقامات بالا است.»

پس از اینکه خواهرهایش درباره این دستور پرسیدند و پاسخی دریافت نکردند، سؤال کردند که چرا روند قانونی دنبال نمی‌شود.

وانگ صرفاً پاسخ داد: «بله، ما قانون‌شکن هستیم. منظور؟»

(ادامه دارد)