(Minghui.org) از ژوئیه ۱۹۹۹، تقریباً تمام تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین، تحت تأثیر آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند. به آنها اجازه مطالعه فا یا انجام تمرین‌های فالون گونگ داده نمی‌شده و مجبور بوده‌اند کتاب‌ها و مطالب فالون گونگ را تحویل پلیس دهند و پلیس تصاویر استاد را نیز توقیف می‌کرده است. تمرین‌کنندگان آزار و اذیت شده‌اند و همچنان این وضعیت ادامه دارد. آنها تهدید می‌شوند یا به مراکز شستشوی مغزی فرستاده می‌شوند. طی این مدت، شکنجه‌گران از روش‌های بسیاری برای آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان استفاده کرده‌اند.

محافظت از کتاب‌های فالون گونگ موضوعی بسیار مهم برای تمام تمرین‌کنندگان است. در ابتدای آزار و شکنجه، کتاب‌هایم را در مکانی پنهان می‌کردم که باور داشتم امن‌ترین جا برای آنها است.

کتاب‌های فالون گونگ و تصاویر استاد معمولاً توسط مأموران پلیس ضبط می‌شوند. هنگامی‌که مأموران پلیس به خانه‌ام ریختند تا آنجا را غارت کنند، نه ترسیدم و نه وحشت‌زده شدم. فقط فکرم این بود: «یک موجود بشری، با یک موجود الهی قابل مقایسه نیست.» مأموران پلیس با دست‌های خالی، آنجا را ترک کردند.

وقتی پلیس چند بار برای جستجو به منزلم آمد، همان فکر را در سر داشتم، بنابراین هرگز موفق به یافتن چیزی نشدند.

طی بازداشتی غیرقانونی در یک اردوگاه کار اجباری، نگهبانان تمرین‌کنندگان را وادار کردند کتاب‌های فالون گونگ را تحویل دهند. آنها قول دادند هرکتابی که برگردانده شود، چند روز از محکومیت‌شان را در اردوگاه کار اجباری تقلیل خواهند داد.

فکر کردم: «کتاب فالون گونگم را نگه می‌دارم، مهم نیست بمیرم یا زنده بمانم.» با آن فکر، هیچ کدام از کتاب‌های فالون گونگم هرگز پیدا نشدند. پس از سه سال حبس در اردوگاه کار اجباری، آنها هنوز در مکانی بودند که پنهان کرده بودم.

در آن زمان، حقیقتاً چیزی درباره افکار درست نمی‌دانستم، اما درکی کلی از مطالعه فا و اینکه استاد به من نیرو می‌بخشند، داشتم.