(Minghui.org) بنرها و پوسترهایی حاوی عبارات «پیگرد قانونی جیانگ زمین، توقف آزار و شکنجه فالون گونگ» و «فالون دافا خوب است» به‌تازگی در خیابان های چانگچون در استان جیلین، چین ظاهر شده‌اند. اخیراً برف سنگینی در چانگچون باریده بود و اعلامیه‌ها در میان منظره‌های این شهر برفی چشم‌نواز شده بودند.

دیکتاتور سابق چین جیانگ زمین، سرکوب خشونت آمیزی را علیه فالون گونگ در سال ۱۹۹۹ راه‌اندازی کرد. همانطور که آزار و اذیت فالون گونگ به‌دست رژیم کمونیستی در چین ادامه یافته، اطلاعات دربارۀ این تمرین معنوی شدیداً سانسور شده است. به‌منظور بالا بردن سطح آگاهی عمومی دربارۀ آزار و شکنجه، تمرین‌کنندگان فالون گونگ با وجود خطر دستگیری و حبس برای انجام این کار، اغلب پوسترها و بنرهایی را در مکان‌های عمومی آویزان می‌کنند.

«تعقیب قانونی جیانگ زمین، توقف آزار و شکنجه فالون گونگ»

پوستری حاوی اطلاعات دربارۀ پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین.

«فالون دافا عالی است! حقیقت- نیکخواهی- بردباری عالی است!»