(Minghui.org) با افزایش تعداد پرونده های حقوقی علیه جیانگ، رئیس سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، علائم و بنرهایی در بسیاری از شهرهای چین ظاهر شدند، تا نزدیک شدن روز محاکمۀ  جیانگ را به مردم اطلاع رسانی کنند.

علائمی بدیع با تصاویری از یک فرشته و کلمه «شادی»  که اخیراً در خیابان‌های پکن همراه با پیام‌هایی درباره پرونده‌های حقوقی و «فالون دافا خوب است»  و «حقیقت- نیکخواهی- بردباری خوب است» دیده شده‌اند.