(Minghui.org) روزی در ماه اوت، بانویی که از تمرین‌کنندگان قدیمی در منطقه محلی‌مان است، در حین توزیع مطالب اطلاع‌رسانی درباره آزار و شکنجه فالون گونگ، توسط چهار مأمور پلیس بازداشت شد. بعد ازآزادی‌اش با گروه ما تبادل تجربه کرد و گفت که چطور نیک‌خواهی‌اش نسبت به پلیس هرگونه ترس احتمالی در طول بازداشت را برطرف کرده بود.

او گفت که در مسیر ادارۀ پلیس، اصلاً هراسان نبود. در عوض، به‌آرامی توضیح می‌داد که چرا این آزار و شکنجه غیرمنصفانه و غیرقانونی است. آن خانم به کسانی که او را بازداشت کرده بودند گفت که چطور فالون گونگ در بیش از ۱۰۰ کشور مورد استقبال واقع شده است، در حالی‌که فقط در چین به‌طور وحشیانه تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است. همچنین میلیون‌ها تمرین‌کننده‌ را بازداشت کرده‌اند و چندین هزار نفر را به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده‌اند و تا حد مرگ تحت آزار و شکنجه و برای برداشت عضو مورد هدف قرار داده‌اند.

آن بانوی تمرین‌کننده آنها را مطلع کرد که اکنون بیش از ۱۸۰ هزار نفر از جیانگ زمین شکایت کرده‌اند. آنها قربانی سلسله‌مبارزات نسل‌کشی علیه فالون گونگ بودند که به دست جیانگ انجام شد. آن چهار مأمور پلیس بدون قطع کردن صحبت‌هایش به او گوش دادند. او به این باور باستانی اشاره کرد که خوبی با خوبی پاداش داده می‌شود و بدی با بدی جزا داده خواهد شد و اینکه تصادفی نیست که بسیاری از مقامات عالی‌رتبه دولتی مانند ژویوکانگ، شو کای‌هو و گوئو بوشیونگ که در این آزار و شکنجه شرکت کرده‌اند، به اتهام فساد بازداشت شده‌اند.

او مصرانه از آن مأموران خواست که از همراهی کردن با جنایات حکومت کمونیست علیه فالون گونگ دوری کنند و از مشارکت در چنین اعمالی خودداری کنند و بدین ترتیب می‌توانند اطمینان حاصل کنند که آینده‌ای مصون از مجازات کارمایی داشته باشند.

در آن اداره پلیس، آن تمرین‌کننده متوجه شد که به‌طور معمول به چنین محیطی دسترسی پیدا نمی‌کرد و اینکه او باید از این فرصت برای روشنگری حقیقت برای همه مأموران پلیس در آن اداره استفاده کند. بنابراین او با بسیاری از مأموران صحبت کرد و مطمئن بود که به‌اندازه کافی بلند صحبت می‌کند که افراد بیشتری صدای او را بشنوند.

مأموران درآن اداره پلیس نیز بدون قطع کردن صحبتش به او گوش کردند. در پایان به او گفته شد که به خانه برود و بعداً برای پس گرفتن وسایل توقیف شده‌اش برگردد.

چند روز بعد، او از این فرصت استفاده کرد و چندین بار به آن اداره پلیس مراجعه کرد و این امکان را برای مأموران بیشتری فراهم آورد که از حقایق آگاه شوند و آینده‌ای روشن را انتخاب کنند.

http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/20/153311.html