(Minghui.org) زندان زنان استان هوبی تنها زندان در استان هوبی است که در آنجا فقط زندانیان زن محبوسند. تمرین‌کنندگان بسیاری نیز در این زندان حبس شده‌اند. قرار دادن مواد ناشناخته در وعده‌های غذایی زندانیان یکی از روش‌هایی است که در این زندان برای شکنجه تمرین‌کنندگان استفاده می‌شود.

خانم وانگ چینگ‌یینگ در سال ۲۰۱۲ در زندان زنان استان هوبی حبس شد. واکنش‌های جسمی‌اش غیرطبیعی شد، خیلی ضعیف شده بود، احساس سرگیجه می‌کرد و نمی‌توانست به‌خوبی ببیند. پاهایش ورم کردند، هیچ احساسی در پاشنه‌های پایش نداشت و برای بالا رفتن یا پایین آمدن از پله‌های بین طبقات، بیش‌ازحد ضعیف شده بود. 

یکی از زندانیان که دستور داشت خانم وانگ را تحت‌نظر بگیرد، کاسه‌ برنجی برای خانم وانگ آورد. خانم وانگ متوجه پودر سفیدی در برنج شد. او از خوردن آن خودداری کرد. پنج زندانی او را به‌زور روی زمین انداختند، سعی کردند که دهانش را باز کنند و یکی از دندان‌های جلویش را در این روند شکستند. آن پنج زندانی از ترس اینکه این عمل غیرقانونی‌شان افشا شود، از کار خود دست کشیدند. خانم وانگ غذای خودش را خورد و شرایط جسمی‌اش بهبود یافت.

تمرین‌کننده ۳۸ ساله دیگری در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۲، به شش ماه زندان محکوم شد. زمانی که او را به آن زندان منتقل کردند، سالم بود، اما در عرض یک ماه شرایطش بحرانی شد. بعد از گذشت ۱۵ روز دیگر، در آستانه مرگ قرار گرفت. پاهایش ورم کردند و نمی‌توانست بایستد یا راه برود. او را به بیمارستانی منتقل کردند.