(Minghui.org) اخیراً وزیر امور خارجه کانادا طی ارسال نامه‌ای به بستگان تمرین‌کنندگان فالون گونگ بازداشت شده؛ جیانگ یومی و ژانگ یولیانگ، همچنان درباره آزار و شکنجه فالون گونگ در چین، ابراز نگرانی کرد.

در این نامۀ مورخ ۵ ژانویه ۲۰۱۵ که به امضای وزیر وقت امور خارجه، جان بیرد رسیده، اظهار شده: «از شنیدن خبر بازداشت اخیر بستگان شما جیانگ یوامی و ژانگ یولیانگ متأسف شدم.»

«دولت کانادا از هر فرصت مناسبی استفاده می‌کند تا از طریق کانال‌های دوطرفه و چندجانبه، نگرانی‌اش را به دولت چین ابراز کند. من و نخست‌وزیر استفن هارپر، طی بازدید از چین و در جلسات دوجانبه‌مان، مسائل مربوط به حقوق بشر و آزادی مذاهب، ازجمله احترام به تمرین‌کنندگان فالون گونگ را مستقیماً با همتایان چینی‌مان مطرح کرده‌ایم.

‌علاوهبراین، نخستوزیر در بیانیه عمومی‌اش درباره تأسیس دفتر آزادی مذهب در فوریه ۲۰۱۳، نگرانی‌اش را درباره تهدید و ارعاب و سرکوب فالون گونگ و سایر گروه‌های مذهبی ابراز کرد.

نسخه‌ای اسکن شده از نامه وزیر امور خارجه کانادا

پیشینه

آقای ژانگ یولیانگ، همسرش خانم جیانگ یوامی و خانم جین فنگ‌یینگ در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴، به‌طور غیرقانونی بازداشت شدند. آنها مطالبی را توزیع می‌کردند که آزار و شکنجه این تمرین را افشا می‌کرد. مأموران پلیس به خانه آقای ژانگ یورش بردند و بیش از ده نسخه از کتاب فالون گونگ، یک کامپیوتر و چاپگر و مقداری از مطالب مربوط به فالون گونگ را توقیف کردند.

آقای ژانگ که حدود ۷۰ سال دارد، به‌طرز وحشیانه‌ای تحت ضرب و شتم مأموران پلیس در بازداشتگاه استان هیلونگ جیانگ قرار گرفت. هنگام بازجویی غیرقانونی، مأمور پلیس ژو چنگ‌هوا با دو دست، ضربات سنگینی به گوش‌های آقای ژانگ وارد کرد و به شدت به پاهایش لگد زد.

آقای ژانگ در سال ۲۰۰۱ به دلیل صحبت با مردم درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه آن، توسط مأموران اداره پلیس نانشان بازداشت شد. مأمور میائو چینگ او را کتک زد و اعضای داخلی‌اش براثر ضرب و شتم مجروح شد. برای مدتی طولانی پس از این ضرب و شتم، در ادرار آقای ژانگ خون دیده می‌شد.

در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۱، دادگاه یانگ‌مینگ جلسه محاکمه‌ای علیه او و چهار تمرین‌کننده دیگر برگزار کرد. جلسه دادگاه پنج ساعت طول کشید. هنگامی که وکلا اشاره کردند مأموران پلیس از تمرین‌کنندگان بازجویی کرده و آنها را به‌زور وادار به اعتراف کردند، قاضی جلسه، دادگاه را به زمانی دیگر موکول کرد، اما دیگر هرگز جلسه محاکمه‌ای تشکیل نشد.

مدت کوتاهی پس از آن، دادگاه به‌طور محرمانه این تمرین‌کنندگان را محکوم کرد. آقای ژانگ به پنج سال زندان محکوم شد.

قبل از آن، همسرش خانم جیانگ یومی، به‌خاطر انجام تمرینات فالون گونگ در ملأ عام، در ۱۳ ژوئن ۲۰۰۰، به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد.