(Minghui.org) وقتی گروهی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در شهر جیلین از رها کردن وکلای‌شان در ازای محکومیت‌های سبک‌تر خودداری کردند، دادگاه‌های دو منطقه‌ای که مسئول پرونده‌هایشان بودند، به تاکتیک تأخیر متوسل شدند. آنها از بهانه‌های مختلف استفاده کردند تا از حضور رسمی و قانونی وکلا در دادگاه به نمایندگی از موکلانشان جلوگیری کنند یا مانع شوند که این وکلا فایل‌ پرونده‌ موکلان خود را به‌منظور آماده‌ شدن برای دفاعیه بررسی کنند. متأسفانه، درارتباط با فالون گونگ که یک تمرین معنوی است و به دست حزب کمونیست چین به‌طور غیرقانونی تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرد، چنین نقض قوانینی در چین، مسئله‌ای عادی است.

اگرچه دادگاه‌های مناطق چانگیی و چوان‌یینگ پرونده‌های این تمرین‌کنندگان را بیش از یک سال قبل دریافت کردند، اما هیچ تلاشی برای برگزاری محاکمه‌ یا صدور حکم نکردند. این مسئله خودبه‌خود نقض قانون است که تصریح می‌کند پیگرد قانونی متهمان باید ازطریق روند قانونی مناسب و در چهارچوب زمانی مشخص صورت گیرد.

در زمان نگارش این مقاله، این دو دادگاه همچنان به درخواست‌ این وکلای مدافع پاسخی نداده‌اند، درحالی‌که تمرین‌کنندگان متهم شده فراتر از دوره‌های مجاز قانونی در حبس بوده‌اند.

به آخرین تقاضای وکلا نیز ‌پاسخ داده نشد

وکیل آقای دنگ شیائوبو، یکی از تمرین‌کنندگان مذکور، در ۲۷ فوریه ۲۰۱۵ دوباره به دادگاه بخش چانگ‌یی رفت و برای بازبینی مدارک پرونده موکلش درخواست داد.

از دسامبر ۲۰۱۳ که پرونده آقای دنگ به دادگاه ارسال شد، وکیلش برای بازبینی و تجدیدنظر درخصوص این پرونده درخواست‌های مکرر داده، ولیکن همواره تقاضاهایش رد شده است.

در ملاقات فوریه این وکیل مدافع هیچ بهبودی حاصل نشد. مسئول رسیدگی به پرونده فو ونژونگ، از ملاقات با او و نشان دادن فایل پرونده موکلش به وی خودداری کرد. این وکیل سپس به رئیس دادگاه، لیو گوانگ‌بین مراجعه کرد که صرفاً به فو برگشت داده شد. هنگامی‌ که این وکیل تصریح کرد دادگاه با به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده موکلش برای مدتی بسیار طولانی، مرتکب نقض قانون شده، فو که تنها با صحبت تلفنی موافق کرده بود، نگرانی وی را نپذیرفت.

این وکیل شکایت دیگری علیه دادگاه تنظیم کرد و به دادستانی شهر جیلین فرستاد، اما منشی دادستانی از هرگونه اقدامی در راستای کمک به او اجتناب کرد.

وکیل آقای دنگ تنها نیست. ده تمرین‌کننده فالون گونگ از جیلین، ازجمله آقای دنگ، به دنبال بازداشت گروهی‌شان در اکتبر ۲۰۱۳،  برای دفاع از حق قانونی خود برای تمرین کردن فالون گونگ، ۱۵ وکیل را استخدام کردند.

تمام این وکلا به نسبت، شاهد دخالت دادگاه در تلاش‌هایشان برای دفاع از موکلانشان بوده‌اند. در پرونده مشابه دیگری، وکیل برادران آقای لی دشیان و آقای لی دچوان که هر دو فالون گونگ را تمرین می‌کنند، هرگز نتوانست با قاضی قرار ملاقات بگذارد و به وکلایی که پرونده موکلانشان را دردادگاه منطقه چانگ‌یی اداره می‌کردند، حتی اجازه بررسی پرونده وکلایشان داده نشد.

دادگاه منطقه ۳ سوار بر عرابۀ تاکتیک تأخیر  

وکیل آقای دنگ از دست‌یابی به پرونده موکلش محروم شد و در همان روزی با وکیل دیگری نیز به همان نحو در دادگاه دیگری برخورد شد.

تمرین‌کننده فالون گونگ، آقای هان یونگ‌چیانگ در ۱ اوت ۲۰۱۴ بازداشت شد و از همان زمان درحبس به سر می‌برد. وقتی وکیلش در ۲۷ فوریه به دادگاه منطقه گائوشین رفت، قاضی آنجا از ملاقات با وی خودداری کرد و اجازه نداد پرونده مربوطه را مطالعه کند و ادعا می‌کرد که آن دستوری از سوی هیئت رئیسه است. این وکیل شکایتی به دادستانی شهر جیلین تسلیم کرد، اما هنوز جوابی دریافت نکرده است.