(Minghui.org) خوشبختی و خوش‌اقبالی در قلب فرد نهفته است. فرد چه کار نیک انجام دهد، چه مرتکب عملی پلید شود، عواقبش توسط قانون آسمان تعیین می‌شود.

چشم به اموال دیگران نداشته باشید

مردی ثروتمند در زمان سلسله مینگ زندگی می‌کرد که نامش "شو چی" بود. وی در نزدیکی مرد دیگری به نام "شو با" زندگی می‌کرد. وقتی شو چی دید که خانه شو با خیلی زیبا به‌نظر می‌رسد، تصمیم گرفت آن را به‌دست آورد. اما شو با برنامه‌ای برای فروش خانه‌اش نداشت. شو چی پسر شو با را فریب داد تا با هم قمار کنند و آنقدر به قمار ادامه دادند که پسر شو با تمام دارایی‌اش را ازدست داد و پدرش مجبور شد خانه‌اش را در پایان روز به شو چی بفروشد. شو با به علت کاری که پسرش انجام داده بود بسیار ناراحت بود و سرانجام با درد و عذاب عظیم درگذشت.

طولی نکشید که سه پسر و پنج نوه شو چی به بیماری‌های سختی مبتلا شدند. شو چی در خوابی پدربزرگش را دید که به او می‌گفت: «طولی نخواهد کشید که رنج و عذاب به سراغت می‌آید! آیا به‌خاطر داری که چگونه خانه شو با را به‌ چنگ آوردی؟ او در جهنم علیه تو شکایت کرد.» شو چی با شنیدن این سخنان بسیار ترسید.

صبح روز بعد، شو چی برای عبادت به معبد چنگ‌هوآ رفت. به محض اینکه قدم به داخل این معبد گذاشت، گدایی را دید که با تعجب به او نگاه می‌کرد. وقتی از وی سؤال کرد که چرا از دیدن او حالت صورتش تغییر کرده، گدا با صدایی آهسته گفت: «شب گذشته که به‌طور اتفاقی در معبد خوابیده بودم، دیدم کسی یک نامه پیگرد قانونی در دست دارد. این نامه درخواست تعقیب قانونی شو چی برای فریب پسرش به قماربازی بود که باعث شده بود وی تمام دارایی‌اش را از دست بدهد. امروز به شو چی برخوردم که برای عبادت به اینجا آمده است. بنابراین، از دیدن شما کمی شوکه شدم.» با شنیدن این صحبت‌ها شو چی دچار ترس شد.

شو چی واقعاً در عرض یک سال، دچار بیماری سختی شد و درگذشت. بعد از مرگ وی طولی نکشید که پسرها و نوه‌هایش نیز مردند.

شو چی به علت چشم‌داشت به خانه شو با، نقشه‌ای کشید تا پسر شو با را وادار به انجام اعمال ناشایست کند، سپس پدر و پسر را مقابل یکدیگر قرار داد و عاقبت باعث شد آنها تمام دارایی‌شان را ازدست بدهند. قصد و نیت شو چی حقیقتاً شرارت‌آمیز بود! دارایی یک فرد در نتیجه اقبال خوب او کسب می‌شود و کسی نمی‌تواند آن را از طریق نقشه و توطئه شیطانی به‌دست آورد. اگر دارایی‌ای متعلق به فردی نباشد، آنگاه نمی‌تواند آن را به‌دست آورد. اگر به‌دست آوردن آن دارایی، از نظر اخلاقی درست نباشد، آنگاه فرد نباید آن را تصاحب کند.