(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در سراسر چین، از استان لیائونینگ در شمال شرقی تا استان گویی‌ژو در جنوب غربی، با وجود آزار و شکنجه جاری این تمرین، همچنان این فرصت‌های استثنایی به‌منظور بزرگداشت روز جهانی فالون دافا را گرامی داشته‌اند.

آنها با قرار دادن بنرها و پوسترها در مناطق مسکونی، روی گاردریل‌ پل‌ها، تیرهای برق، کنار جاده‌ها، پارک‌ها و غیره، پیام فالون دافا را به عموم مردم در مناطق خود انتقال داده‌اند.

نمونههای زیر گزیده‌ای از تصاویر گرفته شده از تعدادی از این بنرها و پوسترها در حوالی ۱۳ مه ۲۰۱۵ هستند.

شمال‌ شرقی چین

بنر بزرگی که در ارتفاع بالایی در این جاده، در روستایی در شمال شرقی نصب شده و روی آن نوشته شده: "جشن بیست و سومین سالروز معرفی فالون دافا به عموم"

بنری که روی نرده بالکن خانه‌ای در شهر دالیان، واقع در استان لیائونینگ آویزان شده و روی آن نوشته شده: "حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری خوب است، فالون دافا خوب است، جشن 13 مه، روز جهانی فالون دافا"

بنری که روی درختی، کنار جاده‌ای کوچک، در محلی در منطقه شمال شرقی آویزان شده و روی آن نوشته شده: "فالون دافا خوب است."

شمال چین

پوستری روی تیر برقی، کنار خیابان، در پکن که روی آن نوشته شده: "فالون دافا عالی است؛ جهان به حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری نیاز دارد."

بنر بزرگی که روی گاردریل پلی در شهر تانگشان، واقع در استان هبی نصب شده و روی آن نوشته شده: "آسمان و زمین 13 مه، روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند."

پوسترها در شهر ژانگجیاکو، استان هبی:

پوستری که فالون دافا در سراسر جهان را به تصویر می‌کشد.

پوستری که روی آن نوشته شده: "فالون دافا خوب است."

پوستری که روی تیر برقی کنار جاده‌، نصب شده و روی آن نوشته شده: "آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کنید."

پوستری که روی تیر برقی نصب شده و مردم را ترغیب می‌کند تا به‌منظور اطمینان از داشتن آینده‌ای خوب، حزب کمونیست چین را ترک کنند.

پوستری که روی تیر برقی، کنار جاده نصب شده و روی آن نوشته شده: " جیانگ زمین را به محاکمه بکشانید."

بنرها در مغولستان داخلی

بنری در یک منطقه مسکونی در مغولستان داخلی که روی آن نوشته شده: "حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری خوب است."

بنری که روی درختی، در یک منطقه‌مسکونی در مغولستان داخلی آویزان شده و روی آن نوشته شده: "فالون دافا خوب است."

شرق چین

بنرها و پوسترها در استان شاندونگ

بنری که روی شاخه درختی در یک منطقه‌ مسکونی نصب شده و روی آن نوشته شده: "حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری خوب است."

پوستری به مناسبت جشن روز جهانی فالون دافا که روی تیر برقی در شهر لینیی نصب شده است.

پوستری که در منطقه‌ای مسکونی نصب شده و روی آن نوشته شده: "حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری خوب است."

پوستری که روی تیر برقی، کنار خیابان نصب شده و روی آن نوشته شده: "فالون دافا خوب است."

پوستری که روی تیر برقی نصب شده و روی آن نوشته شده: "فالون دافا خوب است."

پوستری که روی تیر برقی، کنار جاده نصب شده و روی آن نوشته شده: "فالون دافا خوب است."

پوستری که در ایستگاه شلوغی نصب شده و روی آن نوشته شده: "فالون دافا خوب است."

پوستری در یک ایستگاه اتوبوس که روی آن نوشته شده: "حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری خوب است."

 

جنوب و جنوب ‌غربی چین

اعلامیه‌ای در شهر گویی‌یانگ، استان گویی‌ژو که روی آن نوشته شده: "حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری خوب است."

اعلامیه‌ای که روی درختی در شهر گویی‌یانگ آویزان شده و روی آن نوشته شده: "فالون دافا خوب است."

پوستری در یک منطقه مسکونی در شهری جنوبی که روی آن نوشته شده: "فالون دافا خوب است."

پوستر جشن روز جهانی فالون دافا در یک شهر جنوبی.