(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا در اودسا، اوکراین به‌منظور بزرگداشت شانزدهمین روز جهانی فالون دافا و بیست و سومین سالروز معرفی فالون دافا به عموم، فعالیت‌هایی را در مرکز محلی این شهر برگزار کردند. آنها درباره خود این تمرین و آزار و شکنجه آن در چین، صحبت کرده و امضاهایی را برای دادخواست پایان دادن به قساوت‌های برداشت اعضای بدن جمع‌آوری کردند.

بسیاری از رهگذران ایستادند تا نمایش تمرین‌ها را تماشا کرده و اطلاعاتی درباره فالون دافا کسب کنند. آنها با شنیدن اینکه هزاران تمرین‌کننده به‌منظور برداشت اعضای بدنشان کشته شده‌اند، شوکه شدند.

انجام تمرین گروهی در مرکز شهر اودسا. عبارت روی پوستر: فراخوان " SOS" به‌ منظور امضای دادخواست پایان دادن به قساوت‌ های برداشت اعضای بدن. رهگذران نمایش گروهی تمرین‌ها را تماشا می‌کنند. محلی‌ها درباره این آزار و شکنجه در چین آگاهی می‌یابند. امضای دادخواست پایان دادن به قساوت‌های برداشت اعضای بدن در چین.