(Minghui.org) همانطور که تمرین‌کنندگان فالون گونگ بیشتری قدم پیش می‌گذارند تا شکایات کیفری علیه جیانگ‌ زمین را به دیوان عالی و دادستانی عالی کشور چین تسلیم کنند، تلاش برای آوردن جیانگ زمین به پیشگاه عدالت شتاب بیشتری می‌گیرد.

بااین‌حال، درخصوص ارائه این دادخواهی‌ها علیه جیانگ زمین، تمرین‌کنندگان باید به انگیزه و ذهنیت خود توجه ویژه‌ای داشته باشند.

تمرین‌کنندگان برای طی این مسیر باید در قلب‌ خود شفقت داشته باشند و هرگونه افکار انتقام‌جویانه را از بین ببرند. همچنین باید از هرگونه نفرت و خشم، دست بکشند. هر چه باشد، تحت استیلای حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، احساساتی از این دست سال‌ها در مردم چین القا شد.

موضوع مهم‌تر این است که انگیزه‌های خودخواهانه از سوی نیروهای کهن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد تا از طریق آنها تمرین‌کنندگان را کنترل کنند.

به‌عنوان مثال، برخی از تمرین‌کنندگان دارای وابستگی خودنمایی هستند و تمایل دارند ثابت کنند که توانا و شجاع هستند. برخی می‌خواهند رقابت کنند و قهرمان شوند.

متأسفانه، اکثر تمرین‌کنندگان در منطقه‌ام دارای وابستگی‌های فوق‌الذکر هستند، درحالی‌که تنها تعداد معدودی قادر به رها کردن آنها هستند. حتی بعد از اینکه متوجه مشکل شدند، به جدال و کشمکش ادامه دادند و درخصوص ازبین بردن وابستگی‌ها دچار مشکل شدند. اکثر این افراد به دلیل این وابستگی‌های شدید به دردسر افتادند.

هنگامی که جیانگ زمین را به دست عدالت می‌سپاریم، باید برای ما روشن باشد که نه می‌خواهیم نقش یک قهرمان را ایفا کنیم و نه به‌ دنبال شهرت هستیم تا در چشم جامعه خوب جلوه کنیم. باید هوشیار باشیم و نیروهای کهن را به ستوه آوریم.

علاوه‌براین، همه ما باید نیک‌خواهی داشته باشیم. باید به دنبال منافع شخصی نباشیم یا هیچ‌گونه افکار حاکی از  در طلب‌بودن را نداشته باشیم. قلبی خالص و پاک، قدرتمندترین قلب است.

سابقه آزار و اذیت

جیانگ زمین شخصاً آزار و شکنجه فالون گونگ را در سال ۱۹۹۹ آغاز کرد. باوجود مخالفت از سوی سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی، از مقام و موقعیت خود تحت عنوان رئیس حزب کمونیست چین بهره‌برداری کرد و با تحمیل میل و اراده شخصی‌اش این آزار و شکنجه را راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین و همدستانش به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین در تاریخ ۱۰ ژوئن سال ۱۹۹۹ اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد. این اداره خارج از سازمان قضایی عمل می‌کند و با زیرپا گذاشتن قانون، سیاست جیانگ را درخصوص فالون گونگ به انجام می‌رساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت، اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه جیانگ درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

دادگاه عالی خلق، به‌منظور اجرائی کردن این حق ابراز می‌کند که «سیستم ثبت اصلاح نظرات» در چین درحال تغییر سیستم بررسی پرونده است تا ثبت و پردازش همه شکایات را تضمین کند. این سیاست جدید از یکم ماه مه، ۲۰۱۵ قابل اجرا شده است.