(Minghui.org) دادگاه عالی اجرایی تایلند در ۴ اوت ۲۰۱۵، احکام صادره از سوی دادگاه بدوی و وزارت کشور را که از قانونی شناختن تمرین‌کنندگان فالون گونگ و ثبت انجمن‌شان خودداری می‌کرد، برگرداند. این دادگاه عالی حکم کرد که این گروه، قانونی است و براساس قانون اساسی حق فعالیت دارد.

این تصمیم در زمانی گرفته شد که بیش از ۱۲۰ هزار تمرین‌کننده فالون گونگ در چین و خارج از کشور درحال تنظیم شکایات کیفری علیه جیانگ زمین، رئیس سابق چین هستند که آزار و شکنجه فالون گونگ را راه‌اندازی کرد.

دولت چین درحال اعمال فشار بر دولت تایلند بود و سعی داشت تا سیاست آزار و شکنجه خود را در این کشور گسترش دهد.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ سندی را در ۴ اوت ۲۰۰۵، در منطقه پایاتای تنظیم کردند تا "انجمن فالون دافای تایلند" را به‌طور قانونی ثبت کنند. در ۲۷ سپتامبر، بخش مدیریت محلی وزارت کشور این ثبت قانونی را رد کرد، با استفاده از این بهانه که آن بر روابط بین تایلند و چین اثر منفی خواهد گذاشت.

تمرین‌کنندگان دادخواستی را در این دادگاه اجرایی علیه کارمند مسئولی که ثبت انجمن را رد کرده بود، به‌ثبت رساندند. این دادگاه محلی در ۲ فوریه ۲۰۰۶، به نفع وزارت کشور حکم داد. سپس تمرین‌کنندگان محلی، این دعوی طولانی‌مدت ۱۰ ساله‌ را شروع کردند.

در دادگاه مورخ ۴ اوت، تمرین‌کنندگان فالون گونگ اظهار کردند که مخالفت وزارت کشور براساس تبلیغات از جانب دولت چین بوده است. آنها استدلال کردند که تمرین فالون گونگ براساس اصول حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری و دارای مزایای جسمی و روحی است.

دادگاه عالی اجرایی حکم کرد که قانون مدنی، ماده ۸۲ (۱)، به کارمند اداره ثبت اجازه می‌دهد که یک انجمن را اگر غیراخلاقی نیست، پایبند به قانون است، صلح و ثبات را مختل نمی‌کند یا تهدید امنیتی نیست، تأیید کند و به ثبت برساند.

متقاضیان ثبت انجمن فالون گونگ دلایل ارائه شده برای ثبت خود را اینگونه عنوان کرده بودند: "ترویج تمرین چی‌گونگ به سبک فالون گونگ و تبادل اخبار و اطلاعات میان تمرین‌کنندگان و عموم مردم که هیچ دستور کار سیاسی یا درآمدزا ندارد."

این دادگاه اظهار کرد که این تمرین نباید نقض قانون، اختلال در اخلاقیات یا تهدید برای امنیت ملی تلقی گردد.

دادگاه اعلام کرد: "ادعای بخش اجرایی محلی مبنی بر اینکه حامیان فالون گونگ در چین قانون‌شکن و متمردند و اجازه دادن به ثبت قانونی این گروه روابط دوجانبه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هیچ ربطی به این گروه از افراد که در حال به‌ثبت رساندن انجمنی در تایلند هستند، ندارد."

تلاش‌های اداره ۶۱۰ برای گسترش آزار و شکنجه در خارج از کشور با شکست مواجه شده است

تحت دستور جیانگ زمین، اداره ۶۱۰، سازمان غیرقانونی بزرگی که سیاست آزار و شکنجه فالون گونگ را به اجرا درمی‌آورد، در تلاش برای گسترش سیاست آزار و شکنجه در خارج از کشور بوده است.

به‌عنوان مثال، بعد از اینکه شهر کینگستونِ کانادا، ۱۳ مه ۲۰۱۲ را به‌عنوان روز فالون دافا اعلام کرد، مأموران مخصوص چینی که خود را تمرین‌کننده جا زده بودند، ایمیل‌هایی را به یکی از مسئولین دولتی شهر ارسال کردند و سعی داشتند فالون گونگ را بی‌اعتبار کنند. این ایمیل‌ها به تمرین‌کنندگان محلی فرستاده شد و آنها برای مسئولین دولتی توضیح دادند که فالون گونگ واقعاً چیست. مسئولین دولتی شهر نشان دادند که با این ایمیل‌های فریب‌آمیز مورد مداخله قرار نخواهند گرفت و در آینده از فالون گونگ حمایت خواهند کرد.

در ۱۳ مه ۲۰۱۳، شهر کینگستون مجدداً بیانیه‌ای رسمی‌ برای فالون گونگ صادر کرد. این شهر برای هفت سال متوالی، ازجمله سال ۲۰۱۵، بیانیه‌ای رسمی برای فالون گونگ صادر کرده است.

نمونه دیگری در کانادا در مه ۲۰۱۵ اتفاق افتاد، زمانی که بیش از ده نفر از اعضای پارلمان کانادا اظهار کردند ایمیل‌هایی را دریافت کرده‌اند از جانب افرادی که وانمود می‌کنند تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند. این ایمیل‌ها با زبانی تهدیدآمیز و توهین‌آمیز تنظیم شده بودند. این موارد به‌وسیله تمرین‌کنندگان به واحد جنایات ناشی از نفرت پلیسِ اتاوا گزارش شد.

بسیاری از اعضای پارلمان در پاسخ به تمرین‌کننده‌ای که طی ارسال نامه‌ای این جریان را روشن کرده بود، به‌خاطر نگارش و ارسال این نامه تشکر کردند. در وهله اول تعداد کمی معتقد بودند که این ایمیل‌های بدخواهانه از جانب تمرین‌کنندگان ارسال شده‌اند. آنها درحال‌حاضر به تمرین‌کنندگان پیشنهاد کمک داده‌اند تا درخصوص این رخداد بررسی و تحقیق کنند.

بروس هایر، معاون حزب سبز گفت: "باور نمی‌کنم فالون دافا که به صلح، حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری باور دارد، قصد تهدید اعضای پارلمان را داشته باشد. بنابراین برایم محتمل به نظر می‌رسد که حزب کمونیست چین یا حامیان حزب درحال انجام چنین کارهایی هستند تا فالون دافا را بی‌اعتبار کنند."

سومین مثال از نیوزلند است. در ۵ مه ۲۰۱۵، ایمیلی به‌ظاهر از جانب وزیر امور خارجه نیوزلند به اعضای پارلمان فرستاده شد. در این ایمیل که فقط نمایندگان حزب ملی در پارلمان را هدف قرار داده بود، وزیر امور خارجه، موری مک‌کولی، از اعضای پارلمان خواسته بود که در جشن (۱۳ مه) روز جهانی فالون دافا، شرکت نکنند.

دیوید شیرر، سخنگوی امور خارجه حزب کارگر به مطبوعات گفت: "هشدار دادن به اعضای پارلمان برای شرکت نکردن در مراسم، شرم‌آور است. این دستور نباید از جانب موری مک‌کولی و وزارتش صادر شده باشد، چراکه براساس درک آنها چنین کاری ممکن است سبب ناراحتی کشوری دیگر شود."