(Minghui.org) برطبق اطلاعات دریافت شده توسط وب‌سایت مینگهویی، پلیسِ چین فقط در ماه ژوئیه  ۱۱۸۷ تمرین‌کننده فالون گونگ را بازداشت کرد. این تعداد تقریباً برابر با نصف تعداد ۲۵۳۹ تمرین‌کننده‌ای است که در نیمه اول سال ۲۰۱۵ بازداشت شدند.

به‌علاوه در ماه ژوئیه ۱۲۶ تمرین‌کننده را به مراکز شستشوی مغزی فرستادند و ۵۵ تمرین‌کننده را به زندان محکوم کردند.

بازداشت‌ها، شستشوی مغزی و زندان

ده شهر با بالاترین تعداد تمرین‌کنندگان بازداشت شده در ماه ژوئیه عبارتند از:

هاربین، استان هیلونگ‌جیانگ (۱۲۴)
چانگ‌چون، استان جیلین (۳۶)
دالیان استان لیائونینگ (۳۴)
چنگدو، استان سیچوان (۳۱)
چیفنگ، مغولستان داخلی (۲۹)
یانتای، استان شاندونگ (۲۸)
ژانگجیاکو، استان هبی (۲۸)
شن‌یانگ، استان لیائونینگ (۲۶)
بائوجی، استان شآنشی (۲۲)
لیائویوان، استان جیلین (۱۸)
لانژو، استان گانسو (۱۸)

پلیس ۱۲۶ تمرین‌کننده را در ماه ژوئیه به مراکز شستشوی مغزی فرستاد. پنج استان با بیشترین بازداشت به‌منظور شستشوی مغزی عبارتند از:

شاندونگ (۲۹)
پکن (۱۲)
هوبی (۱۲)
گوانگ‌دونگ (۱۲)
ژجیانگ (۱۱)

در میان ۵۵ تمرین‌کننده که در ماه ژوئیه به زندان محکوم شدند، ۱۵ نفر از استان لیائونینگ، ۹ نفر از شاندونگ و ۹ نفر از ژجیانگ بودند.

به‌علاوه، ۶۴ تمرین‌کننده در ماه ژوئیه محاکمه شدند که ۱۷ نفر از هبی، ۱۵ نفر از شاندونگ و ۷ نفر از استان گوئیژو بودند.

بیش از ۴۰۰ نفر به‌خاطر شکایت از جیانگ زمین تحت آزار و اذیت قرار گرفتند یا بازداشت شدند

در ماه ژوئیه، ۴۰۵ تمرین‌کننده بعد از تنظیم شکایات کیفری علیه جیانگ زمین، رهبر سابق حزب کمونیست، بازداشت شدند. جیانگ زمین کسی است که دستور سرکوب فالون گونگ را در سال ۱۹۹۹ صادر کرد.

اکثر آنها بازداشت و ۱۳ نفر از آنها به مراکز شستشوی مغزی فرستاده شدند. فقط در هاربین، استان هیلونگ‌جیانگ، ۱۰۰ تمرین‌کننده بازداشت شدند یا تحت آزار و اذیت قرار گرفتند.

آقای ژانگ فوچون و آقای دنگ یوچینگ، دو تمرین‌کننده در فوشون، استان لیائونینگ در ۲۶ ژوئن به‌منظور ارسال دادخواهی‌های حقوقی خود، به اداره پلیسی در بخش تونگهوا رفتند و بازداشت شدند. وکیل آقای دِنگ در ۹ ژوئیه او را در بازداشتگاه تونگهوا ملاقات کرد. در زمان نگارش این مقاله، هر دوی آنها هنوز بازداشت هستند.

در مجموع تا ۲۰ اوت، بیش از ۱۵۷۰۰۰ شکایت کیفری علیه جیانگ زمین تنظیم شده است. این شاکیان از همه ۳۴ منطقه اداری استانی در چین هستند.