(Minghui.org) پس از بیشتر از نیم قرن دیکتاتوری حزب کمونیست، تبلیغات و شستشوی مغزی، برخی از چینی‌های سرزمین اصلی دلواپسند و می‌پرسند: «چگونه چین می‌تواند بدون حزب کمونیست، به حیات خود ادامه می‌دهد؟»

رابطه بین چین و حزب کمونیست چین، نظیر رابطه میان یک فرد و یک تومور بدخیم است. در واقع این سؤال باید اینگونه مطرح شود: «چگونه این فرد می‌تواند بدون سلول‌های سرطانی‌اش زنده بماند؟»

شهروندان چینی تحت حکومت استبدادی حزب کمونیست، بدبخت شده‌اند. بدون وجود حزب کمونیست، چین سلامتی‌اش را به‌دست خواهد آورد.