(Minghui.org) در شیان‌نینگ واقع در استان هوبئی، ۳۳۱ نفر با امضای دادخواستی خواستار آزادی سه تن از تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌نام‌های: خانم تائو شیژن، آقای شو چانگ‌هونگ و خانم هی گویهونگ شدند که به‌دلیل باورشان محبوس هستند.

این دادخواست خطاب به مو هونگی، سرپرست دفتر دادخواست دادستانی عالی نوشته شد.

بخش‌های منتخب از این دادخواست که خواستار آزادی تمرین‌کنندگان فالون گونگ محبوس است.

دکترداروساز آقای شوچانگهونگ

آقای شو چانهونگ  ۴۸ ساله و دکتر داروساز است. او بسیار مورد احترام بیمارستان مرکزی شیان‌نینگ است. اما به‌دلیل باورش به اصول فالون گونگ حقیقت- نیکخواهی- بردباری، طی ۱۶ سال گذشته به‌شدت مورد آزار و اذیت واقع شده و تحت شکنجه روانی و جسمی قرار گرفته است. بستگانش نیز به‌دلیل سیاست «مجرم بودن جمعی» اعمال شده توسط حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) به‌شدت رنج برده‌اند.

آقای شو طرح دعوی خود را علیه جیانگ زمین تنظیم کرد، همان دیکتاتور سابق حزب کمونیست چین که آزار و اذیت فالون گونگ را راه‌اندازی کرد. آقای شو یک ماه پس از  شکایتش در محل کار بازداشت و به مرکز شستشوی مغزی در مرکز آموزش حقوق هوبئی منتقل شد. یائو شیونگ از ادارۀ ۶۱۰ محلی، لیو نینگ از بخش امنیت داخلی و حدود هشت مأمور دیگر او را بازداشت کردند. حکم بازداشت او در ۹ سپتامبر ۲۰۱۵ صادر شد.

بانوی بازنشسته خانم تائوشیژن

خانم تائو شیژن ۶۰ ساله، بازنشسته از شرکت ساختمانی شهر شیان‌نینگ است. او به‌دلیل باورش به فالون گونگ مکرراً مورد  آزار و شکنجه قرار گرفته است.

مأموران پلیس از اداره ۶۱۰ محلی و بخش امنیت داخلی  در ۸ اوت ۲۰۱۴ به منزلش هجوم بردند و او را به مرکز شستشوی مغزی بانچیائو منتقل کردند و درآنجا تقریباً سه ماه تحت شکنجه قرار گرفت.

پس از آن، او به بازداشتگاه شیانان منتقل شد. دادگاه شیانان بدون اتخاذ تصمیمی، خانم تائو را چندین بارمحاکمه کرد.

خانم هی گویهونگ

خانم هی گویهونگ ۴۰ ساله است. او در سن ۲۶سالگی به بیماری‌های وخیم از جمله کم خونی، عفونت خون و سل مبتلا شد. اما بعد از تمرین فالون گونگ بهبود یافت.

مقامات خانم هی را به‌دلیل باورش به فالون گونگ، تا حدی شکنجه کردند که مجبور به ترک آن شهرک شد. او در ژوئن ۲۰۱۵ بازداشت و به مرکز شستشوی مغزی بانچیائو منتقل شد. در آنجا به مدت سه ماه تحت شکنجه قرار گرفت و بعدا به بازداشتگاه شیانان منتقل شد.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/9/154736.html