(Minghui.org) بنرها و پوسترهایی دربارۀ فالون گونگ و اقدامات انجام شده برای کشاندن جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) به پیشگاه عدالت، اخیراً در امتداد خیابان‌های اصلی، تقاطع‌ها و سایر فضاهای عمومی در مکان‌های متعدد در تیلینگ، استان لیائونینگ، چین رؤیت شده است.

فالون گونگ در سال ۱۹۹۲ به عموم معرفی شد و با توجه به اثر شگفت‌انگیزش در بهبود سلامت و اخلاقیات محبوب شد. جیانگ زمین از روی حسادت و به خاطر  از دست ندادن کنترل بر مردم، از قدرتش سوء‌استفاده کرد و آزار و شکنجه فالون گونگ را در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹ آغاز کرد.

بسیاری از تمرین‌کنندگان در طول ۱۷ سال گذشته در اثر آزار و اذیت درگذشته‌اند. همانطور که آزار و اذیت ادامه می‌یابد تمرین‌کنندگان فالون گونگ از راه‌های خلاقانه برای اطلاع‌رسانی به عموم مردم دربارۀ فالون گونگ و افشای آزار و شکنجه وحشیانه استفاده می‌کنند. به‌رغم خطر بازداشت، تمرین‌کنندگان بنرها و پوسترهایی را برای افزایش سطح آگاه مردم دربارۀ خوبی فالون گونگ و قساوت آزار و شکنجه نصب کرده‌اند.

پوستری با نوشته: «فالون دافا در سراسر جهان گسترش می‌یابد» پوستری با نوشتۀ: «جیانگ زمین را به پیشگاه عدالت بکشانید» بنری با نوشتۀ: «حقیقت- نیکخواهی- بردباری خوب است.»بنری با نوشتۀ: «فالون دافا خوب است.»پوستری با نوشتۀ: «جهان به حقیقت- نیکخواهی- بردباری نیاز دارد.»پوسترهای معرف اشاعۀ فالون گونگ در سراسر جهان.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/2/159387.html