(Minghui.org)

مدت ۱۸ سال است که مادر ۸۴ ساله‌ام فالون دافا را تمرین می‌کند. او اخیراً در منزل من اقامت کرده است. وقتی باهم افکار درست می‌فرستادیم، متوجه شدم در حالی که دستش را عمود نگه داشته است، زمزمه می‌کند. از او پرسیدم که چکار می‌کند و او در پاسخ گفت که همۀ شیاطین را از بین می‌برد. از او پرسیدم که آیا ملزومات و نکات اصلی فرستادن افکار درست را که در وب‌سایت مینگهویی ارائه شده، مطالعه کرده است. او هرگز در مورد آن نشنیده بود.

مقاله: «نكات اصلی فرستادن افكار درست و ترتیب زمانی فرستادن افكار درست در ساعات تعیین شده در سراسر دنیا» را برایش خواندم و به او گفتم فای معلم را به خاطر بسپارد تا فرمول درست را در پنج دقیقه اول و هنگام فرستادن افکار درست از بر بخواند.

از او درخواست کردم که از راهنمایی‌های وب‌سایت مینگهویی قطعاً پیروی کند. صبح روز بعد، با خوشحالی دربارۀ تغییراتی گفت که بعد از دنبال کردن الزامات به‌طور صحیح، در او ایجاد شده بود. پس از اینکه آرام شد و افکار درست فرستاد، او اثر قدرتمندی را تجربه کرد. او هنگام مطالعه فا دیگر احساس گیجی نمی‌کرد. مشکلی که ماه‌ها درگیر آن بود از بین رفت!

مادرم نهایت تلاشش را برای مطالعه فا، فرستادن افکار درست و روشنگری حقایق دافا انجام می‌داد. او با سایر تمرین‌کنندگان برای فرستادن افکار درست به‌منظور آزادسازی هم‌تمرین کنندگان از آزار و شکنجه همکاری می‌کرد.

اما در این مدت طولانی که از شروع  تمرینش می‌گذشت، نکات اصلی فرستادن افکار درست را نمی‌دانست.

یک تمرین‌کننده قدیمی‌تر نیز مسائل مشابهی داشت. فرستادن افکار درست برای او بسیار دشوار بود و در آن هنگام احساس می‌کرد که به سختی نفس می‌کشد. یکی دیگر از هم‌تمرین‌کنندگان در طول این کار احساس ضعف می‌کرد.

من نکات اصلی فرستادن افکار درست را از وب‌سایت مینگهویی دانلود کردم و نسخه‌ای را به آنها نیز دادم. پس از اینکه این الزامات را دنبال کردند، دیگر به‌طور معمول افکار درست می‌فرستند.

سفر اصلاح فای معلم در حال نزدیک شدن به پایان است. اما با توجه به آمار وب‌سایت مینگهویی آزار و شکنجه شیطانی هنوز هم بسیار شدید درحال وقوع است. به اعتقاد من به این دلیل است که بسیاری از تمرین‌کنندگان به‌طور صحیح به فرستادن افکار درست توجه نمی‌کنند. بسیاری از تمرین‌کنندگان مسن الزامات و نکات اصلی را نمی‌دانند، بنابراین تأثیر آن کاهش می‌یابد.

پیشنهاد می‌کنم هماهنگ‌کنندگان دافا دررابطه با فرستادن افکار درست مراقب وضعیت تمرین‌کنندگان محلی خود باشند و اطمینان حاصل کنند که آنها ملزومات و نکات اصلی موجود در وب‌سایت مینگهویی را دنبال می‌کنند. با ایجاد این بهبودی، افکار درست مریدان دافا می‌تواند به‌طور کامل برای از بین بردن شیطان، پایان دادن به آزار و شکنجه و کمک به نجات موجودات ذی‌شعور بیشتر، استفاده شود.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/11/158639.html