(Minghui.org) در مه سال ۲۰۱۶ در راه سلمانی بودم که در پشت چراغ راهنمایی، ماشینی با من برخورد کرد و باعث شد به فاصلۀ نسبتاً دوری پرتاب شوم. بلافاصله ایستادم و کوله پشتی‌ام را برداشتم.

در کوله‌ام مطالب فالون دافا داشتم که در میان آنها فهرست امضاهای مردم برای حمایت از دادخواهی علیه جیانگ زمین، رهبر سابق حزب کمونیست چین نیز وجود داشت که آزار و شکنجه فالون دافا را راه‌اندازی کرد.

متقاعد شدن برای خروج از (ح.ک.چ)

راننده فوراً آمد تا جویای حالم شود و گفت که بسیار متأسف است و می‌خواهد مرا به بیمارستان ببرد.

گفتم: «حالم خوب است. من یک تمرین‌کننده فالون دافا هستم و استادم مرا حفاظت می‌کنند. نیازی نیست نزد پزشک بروم.»

او اصرار داشت پولی به‌عنوان غرامت به من بپردازد.

برایش اینگونه توضیح دادم: «پول برایم ارزشی ندارد. آن چه با ارزش است این است که شما حقیقت دافا را درک کنید. هر چند که مایلم در شرایط دیگری با هم صحبت کنیم. از پیش مقدر شده بود که همدیگر را ملاقات کنیم.»

وقتی متوجه شدم که او عضو حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) است، برایش توضیح دادم که باید حزب را ترک کند. او وحشت‌زده شد و برایش توضیح دادم که چرا نباید بترسد.

گفتم: «پاداش نیکی، نیکی است و شرارت با مجازات مواجه می‌شود. واضح است که بیشتر کارمندان (ح.ک.چ) دچار فساد هستند و کارهای بدی انجام می‌دهند. بنابراین روزی می‌رسد که (ح.ک.چ) در جایگاه قدرت نباشد.»

«صرف نظر از انگیزه، لحظه‌ای که در مقابل پرچم (ح.ک.چ) پیمان بستید، خواسته یا ناخواسته، داوطلبانه خود را به (ح.ک.چ) واگذار کرده‌اید. اگر تصمیم بگیرید که (ح.ک.چ) را ترک کنید، غرامت کارهای بدی که (ح.ک.چ) مرتکب شده است را نخواهید پرداخت. از این‌رو عضو حزب ماندن خطرناک است.»

او موافقت کرد که حزب را ترک کند و سپس با همسرش صحبت کردم و او نیز موافقت کرد (ح.ک.چ) را ترک کند.

دادخواهی علیه جیانگ زمین

گفتم: «در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که ارزش‌های اخلاقی بشریت رو به انحطاط است. اینطور به نظر می‌رسد که در جامعه همه به دنبال پول هستند. در واقع در چنین زمان بحرانی دافا به ما می‌آموزد تا افراد خوبی باشیم و اصول حقیقت‌ـ نیک‌خواهی‌ـ بردباری را را دنبال کرده و به نیازهای دیگران، قبل از خودمان اهمیت بدهیم. آیا فکر نمی‌کنید که فالون دافا واقعاً عالی است؟»

او در پاسخ گفت: «حقیقتاً همینطور است. امروز شاهد معجزات دافا بودم.»

گفتم: «اما جیانگ فالون دافا را تحت آزار و شکنجه قرار داده‌ است و از سال ۲۰۰۱ در سی کشور دنیا به‌خاطر اعمالش در جهت نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و شکنجه، تحت تعقیب قانونی است.»

سپس به آنها گفتم که بیش از دویست هزار تمرین‌کننده در داخل چین علیه جیانگ شکایت کرده‌اند و حتی تا این حد شجاعت داشته‌اند که از نام حقیقی‌شان استفاده کنند.

پرسیدم: «آیا مایلید در این جنبش شرکت کنید؟»

او موافقت کرد و نام خود و همسرش را در دادخواست برای محاکمۀ جیانگ نوشت.

همسرش شماره تلفنش را داد و گفت هر زمانی که نیاز به کمک داشتم با آنها تماس بگیرم.

گفتم: «مطمئن باشید که من خوبم، چراکه منشأ قدرتم از دافا است.»

به آنها مطالب بیشتری درباره دافا دادم و از آنها خواستم با خویشاوندان و دوستانشان به اشتراک بگذارند.

قبل از اینکه بروند از آنها خواستم این جمله را تکرار کنند «فالون دافا خوب است! حقیقت‌ـ نیک‌خواهی‌ـ بردباری خوب است» و به آنها گفتم که اگر از صمیم قلب بگویند، برای‌شان چیزهای خیلی خوبی را به ارمغان می‌آورد.