(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در لندن اخیراً خواستار شفاف‌سازی گفتگوی سالانه بریتانیا و چین دربارۀ حقوق بشر برای عموم مردم شدند.

در روز پنج شنبه، تمرین‌کنندگان در مقابل خیابان ۱۰ داونینگ و دفتر امور خارجه و مشترک‌المنافع گرد آمدند و با به نمایش گذاشتن بنرها و توزیع فلایر بین مردم، سطح آگاهی مردم را دربارۀ آزار و شکنجه ۱۷ ساله فالون گونگ در چین افزایش دادند.

اعتراض فالون گونگ در خارج از دفتر امور خارجه و مشترک‌المنافع

دکتر لیو وی، رئیس انجمن فالون دافا در انگلستان گفت: «ما مطلع شدیم که گفتگوهای بریتانیا و چین درخصوص حقوق بشر در پشت درهای بسته انجام شده است. از این گفت و شنودها در پشت درهای بسته، دربارۀ آزار و شکنجه ۱۷ ساله فالون گونگ در چین، نمی‌توان شاهد هیچ تأثیر مثبتی بود.

«ما باید این امکان را فراهم آوریم که کل جامعه بین‌المللی در مورد این قساوت و آزار و شکنجۀ غیرقابل تحمل بدانند. امروز، ما به اینجا آمدیم و خواستار توجه شما هستیم. امیدواریم که شرکت‌کنندگان چینی و انگلیسی در این گفت و شنود، صدای ما را بشنوند.»

تمرین‌کنندگان فالون گونگ از دولت انگلستان خواستند تا نسبت به محترم شمردنِ حقوق بشر و آزادی عقیده، متعهد باقی بماند و دربارۀ مسئله فالون گونگ بی‌پرده صحبت کنند.

مقامات دولت آلمان لازم دانستند که در گفتگوی اتحادیه اروپا با چین دربارۀحقوق بشر، موضوع فالون گونگ مطرح شود.

بائربل کوفلر از وزارت امور خارجه آلمان در چهارشنبه گذشته از چند سازمان حقوق بشر برای شرکت در همایشی دربارۀ نقض حقوق بشر در چین دعوت کرد.

در این همایش، مانیان ان‌جی و هوبرت کوئرپر از انجمن بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، وخامت موضوع برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ با مجوز دولت در چین را مورد تأکید قرار دادند.

دو تن از فعالان دادخواست امضاء شده توسط ۲۱ هزار شهروند آلمانی را به کوفلر تحویل دادند که برداشت اجباری اعضای بدن در چین را محکوم کرده بودند. آنها همچنین گزارش خلاصه‌ای از تحقیقات به‌روز دربارۀ این جنایت که توسط محققان مستقل انجام شده را به کوفلر ارائه دادند.

بائربل کوفلر (سمت راست) به هوبرت کوئرپر (سمت چپ) گفت که موضوع برداشت اجباری اعضای بدن «بسیار، بسیار جدی است.»

کوفلر وعده داد که: «بدون توجه به وقوع هر اتفاقی، در جریان گفتگوی اتحادیه اروپا با چین در مورد حقوق بشر، موضوع برداشت اجباری اعضای بدن در چین مطرح خواهد شد.

دو روز پیش از این همایش، دو قانونگذار آلمانی، مایکل برند و مارتین پاتزلت، از تمرین‌کنندگان فالون گونگ و سایر فعالان دعوت کردند تا در این گفتگو دربارۀ مسئله برداشت اجباری اعضای بدن شرکت کنند.

پاتزلت در وب‌سایت خود گفت که دولت آلمان به‌منظور جلوگیری از تجارت غیرقانونی اعضای بدن انسان، باید تجدید نظر در قوانین مربوط به پیوند عضو را مورد ملاحظه قرار دهد

مقاله مرتبط به زبان چینی:
http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/24/德国人权专员-中欧人权对话中将提活摘罪行(图)-336720.html

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/29/159738.html