(Minghui.org) در رمان کلاسیک چینی سفر به غرب، جیرجیرک طلایی چون در زمان گوش دادن به آموزه‌های بودا به خواب رفته بود، از آسمان به پایین می‌افتد. او در دنیای بشری به یک راهب به نام شوآنزانگ تبدیل شد. در طول سفر افسانه‌ای‌ شوآنزانگ به غرب در جستجوی متون مقدس بودایی، همۀ هشتاد و یک محنتی که او و شاگردانش متحمل شدند، آزمون‌هایی بودند که توسط بودا برای از بین‌ بردن وابستگی‌های بشری‌شان نظم و ترتیب داده شد.

سفر شوآنزانگ بخشی از مسیر تزکیه‌اش به‌سمت بودا شدن بود. این موضوعی جدی بود که بسیاری از موجودات آسمانی در آن دخیل شدند. برخی برای شوآنزانگ وسوسه یا مداخله ایجاد کردند، درحالی که برخی سعی کردند به او آسیب بزنند یا او را بکشند. به‌عنوان مثال، زمانی که قلب شوآنزانگ تحت تأثیر زنان زیبا قرار گرفت، شیطان عقرب به یک زن تبدیل شد و سعی کرد او را بکشد.

پس از بیست و سه سال تزکیه در فالون دافا، درک من این است که سفر هر مرید دافا نیز مسیر تزکیه‌اش به سمت بودا شدن است. همانطور که پیشرفت می‌کنیم، آزمون‌ها و محنت‌هایی که به‌طور پیچیده‌ای نظم و ترتیب داده می‌شوند، لازم است که استانداردهای بالاتری داشته باشند. مأموریت ما و آنچه انجام می‌دهیم بسیار بیشتر از شوآنزانگ است.

هرچیزی را که یک تمرین‌کننده در طول تزکیه‌اش تجربه می‌کند، اعم از اینکه خوب یا بد به‌نظر برسد، با اهداف چندگانه‌ای نظم و ترتیب داده شده است. برخی از این ماجراها برای سنجش تمرین‌کنندگان است. برخی برای تشویق به تزکیه یا جلوگیری از دسترسی افراد دیگر به تزکیه اتفاق می‌افتد.

دررابطه با آنهایی که فالون دافا را تمرین نمی‌کنند، امیدوارم که با این تمرین با احترام رفتار کنند. هیچ کسی نباید خشم و رنجشی نسبت به دافا داشته باشد فقط به خاطر اینکه از رفتار یک تمرین‌کننده ناراحت شده‌ است. تمرین‌کنندگان دافا درست مثل شوآنزانگ در حال گذر از آزمون‌ها و محنت‌ها هستند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/22/159643.html