(Minghui.org) در ابتدای سال ۲۰۱۶، تمرین‌کننده‌ای از منطقه‌مان به‌خاطر صحبت با مردم درباره فالون گونگ بازداشت شد. در اداره پلیس از او بازجویی کردند و سپس او را به بازداشتگاهی منتقل کردند.

تمرین‌کنندگان محلی بعد از آگاهی از این خبر با خانواده‌اش ملاقات کردند تا ببینند چطور می‌توانند با همکاری یکدیگر او را آزاد کنند.

خانواده‌اش در ابتدا از انجام هرکاری می‌ترسیدند، بنابراین تمرین‌کنندگان به آنها استدلال وکیل مدافعی را نشان دادند که به‌روشنی بیان می‌کرد که تمرین فالون گونگ نه اشتباه و نه غیرقانونی است. سپس آنها اعلام آمادگی کردند که کمک کنند.

خانواده آن تمرین‌کننده بازداشت شده به‌منظور درخواست آزادی وی هر روز به دیدن اداره پلیس، بخش امنیت داخلی و کلانتری محلی می‌رفتند. آنها از یکی از مأموران پرسیدند: «او چه کار اشتباهی انجام داده است؟ لطفاً شواهدتان را به ما نشان دهید.» آن مأمور هیچ پاسخی نداشت.

تمرین‌کنندگان به‌خوبی با یکدیگر همکاری می‌کنند

تمرین‌کننده الف نزدیک بازداشتگاهی زندگی می‌کند که در آنجا تمرین‌کنندۀ دیگری بازداشت شده بود. او ما را به خانه‌اش دعوت کرد، بنابراین توانستیم در مجاورت بازداشتگاه افکار درست بفرستیم. بسیاری از تمرین‌کنندگان محلی توانستند به ما بپیوندند.

تمرین‌کننده ب که کاملاً دور از خانه تمرین‌کننده الف زندگی می‌کرد، نتوانست به ما بپیوندد، اما هنوز می‌خواست کمک کند. با رضایت خانواده آن تمرین‌کننده بازداشت شده، تمرین‌کننده ب نامه‌ای حاوی عباراتی قدرتمند نوشت که به مسئولین محلی ارسال کنیم و آنها را درباره فالون گونگ و این آزار و شکنجه آگاه سازیم. ما از این نامه چند کپی گرفتیم و پست کردیم.

با دیدن اینکه آن تمرین‌کننده هنوز بعد از مدتی آزاد نشده است، تمرین‌کننده ب نامۀ دومی در قالب یک شکایت‌نامه رسمی نوشت، که در آن به بی‌عدالتی‌هایی اشاره می‌کرد که آن تمرین‌کننده تجربه کرده بود. کپی‌های بسیاری از آن نامه را تهیه و توزیع کردیم. این نامه‌ها در نهایت به دست برخی از مقامات عالی‌رتبه رسید که بعداً آنها با بخش امنیت داخلی محلی تماس گرفتند تا درباره پرونده این تمرین‌کننده اطلاعات بیشتری کسب کنند.

این نامه‌ها همچنین نقش مهمی در صورت گرفتن جلسه‌ای بین تمرین‌کنندگان و مسئولین بخش امنیت داخلی ایفا کرد.

مصمم در آزاد کردن آن تمرین‌کننده

بعد از جلسه، تمرین‌کننده‌ای از اعضای خانواده آن تمرین‌کننده بازداشت شده شنید که او فقط بعد از سپری کردن چند روز در یک مرکز شستشوی مغزی در شن‌یانگ به‌زودی آزاد خواهد شد.

بعد از شنیدن این خبر، بلافاصله از آن خانواده درخواست شد که کمک کنند و مانع پلیس از بردن وی به مرکز شستشوی مغزی شوند.

اعضای خانواده مجدداً با رئیس بخش امنیت داخلی ملاقات کردند و هم‌زمان تمرین‌کنندگان در آن نزدیکی افکار درست می‌فرستادند. مأموران پلیس تصمیم گرفتند که آن تمرین‌کننده بازداشت شده را به مرکز شستشوی مغزی نفرستند.

با این حال بعداً پلیس پرونده آن تمرین‌کننده را به دولت محلی ارائه کرد که منجر به تأیید بازداشت و اتهام علیه وی شد.

بعد از شنیدن این خبر، بسیاری از تمرین‌کنندگان شروع به فرستادن افکار درست کردند، در‌حالی‌که خانواده آن تمرین‌کننده در تلاش برای آزاد کردن وی، هر روز به دادستانی می‌رفتند.

شکایت‌نامه‌ای که تمرین‌کننده ب نوشته بود مجدداً در حجم وسیعی ارسال شد و اطمینان حاصل شد که نسخه‌ای از آن برای دفتر دادستانی فرستاده شود.

ما بایکدیگر به‌خوبی همکاری کردیم. حتی تمرین‌کنندگانی که بسیار دورتر زندگی می‌کردند پیشنهاد کمک دادند. زمانی‌که تمرین‌کننده‌ای شنید که آن تمرین‌کننده بازداشت شده قبل از اولین جلسه دادگاهش می‌بایست با وکیلش ملاقات کند، او هرکاری که از دستش برمی‌آمد برای کمک به تنظیم آن جلسه انجام داد.

تمرین‌کنندگان دیگر وقتی درباره این پرونده شنیدند به این تلاش‌ها پیوستند و پیامک‌هایی ارسال کردند، تماس‌های تلفنی گرفتند و اعتراض‌نامه‌هایی به مسئولین نوشتند.

درنهایت اخبار خوب رسید: پلیس به خانواده آن تمرین‌کننده گفت که به قید وثیقه آزاد خواهد شد. بعد از ماه‌ها بازداشت، او صحیح و سالم به خانه بازگشت.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/24/158399.html