(Minghui.org) آقای وانگ چانگچینگ و برادرش آقای وانگ چانگچون در تاریخ 28 سپتامبر 2016 توسط دادگاه بخش گائوشین در زیبو، استان شاندونگ محاکمه شدند.

این دو برادر در ماه مارس به‌دلیل تعقیب قانونی جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین بازداشت شدند. جیانگ آزار و شکنجه وحشیانه علیه فالون گونگ را آغاز کرد.

آقای وانگ چانگچینگ در دفاع از بی‌گناهی خود گفت که او با تمرین فالون گونگ هیچ یک از قوانین را زیر پا نگذاشته است. او اضافه کرد که با تعقیب قانونی جیانگ زمین، درواقع طبق قانون عمل کرده، زیرا جیانگ حق قانونی او‌ را به‌عنوان یک شهروند برای تمرین اعتقاد معنوی‌اش نقض کرده است.وکیلش استدلال کرد که دادستان به ناحق از ماده 300 قانون جنایی: «عضویت در فرقه برای تضعیف اجرای قانون» برای تعقیب قانونی تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده کرده است.

قاضی گفت که حکم را دیرتر اعلام خواهد کرد.

آقای وانگ چانگچون اواخر همان روز محاکمه شد. پس از دفاع مستدل وکیلش، قاضی دادستان را سرزنش و ختم جلسه محاکمه را اعلام کرد.

قاضی قبل از محاکمه به اعضای خانواده گفت که هر یک از اعضای خانواده متهمان و دوستان که کارت شناسایی خود را نشان دهند می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند. اما در روز محاکمه، قاضی به خانواده گفت منتظر بمانید تا او با فرمانده بخش امنیت داخلی محلی مشورت کند. در پایان، تنها به بستگان تمرین‌کنندگان اجازه ورود به دادگاه داده شد.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.