(Minghui.org) یکی از ساکنین شهر جیاموسی، از دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین، به‌‌خاطر صدور دستور آزار و شکنجه فالون گونگ شکایت کرد؛ آزار و شکنجه‌ای که منجر به سختی و رنج‌هایی برای او شد.

خانم وانگ یینگ‌شیا، 48 ساله، به‌دلیل اینکه فالون گونگ سلامتی‌اش را به او بازگرداند، به این تمرین باور دارد. او همواره به مردم گفته که آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست رژیم کمونیست چین اشتباه و نامنصفانه است. این اقدام ساده او سبب شد پلیس او را به زندان بیندازد.

از زمان شروع آزار و شکنجه این تمرین در سال 1999، او در مجموع 6 بار دستگیر شده است. او 3 بار به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد و یک بار به 3 سال حبس محکوم شد. شوهرش به‌دلیل دستگیری‌های مکرر او بسیار تحت فشار بود و در سال 2002 او را طلاق داد.

او اخیراً شکوائیه کیفری خود از جیانگ زمین را برای دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق ارسال کرد.

در زیر گزارش شخصی او که در شکایتش آمده را ارائه می‌دهیم.

اولین بار در ژوئن 2000 که به‌منظور دادخواهی برای فالون گونگ، به پکن رفته بودم، دستگیر شدم. پیش از اینکه آزاد شوم، شوهرم مجبور به پرداخت 3000 یوآن جریمه شد و آنها مرا 8 روز بعد آزاد کردند.

من و مادرم که او نیز فالون گونگ را تمرین می‌کند، در اکتبر 2000 با هم به پکن رفتیم و هر دو دستگیر شدیم. شوهرم دوباره مجبور به پرداخت جریمه شد تا بتواند ما را آزاد کند، هرچند نگفت که پلیس چقدر از او اخاذی کرد.

سومین دستگیری من در آوریل 2002 بود، درحالی که مراقب کسب‌و‌کار خانوادگی‌مان بودم. پس از مدت کوتاهی به 3 سال کار اجباری محکوم شدم. شوهرم که قادر به تحمل این فشارها نبود، پس از گذشت 3 ماه مرا طلاق داد.

در اعتراض به این دستگری غیرقانونی، دست به اعتصاب غذا زدم و تحت خوراندن اجباری قرار گرفتم. نگهبانان اردوگاه کار اجباری لوله‌ای را در دهانم قرار داده و آن را به درون گلویم فشار دادند. همزمان به گردنم نیز چنگ انداختند که تقریباً نزدیک بود خفه شوم.

من زودتر از موعد آزاد شدم، اما پس از مدت کوتاهی دوباره دستگیر شدم. در 28 مارس 2004 همین که درب آپارتمانم را باز کردم، غریبه‌ای را دیدم که در سالن ورودی ایستاده بود. او به لباسم چنگ انداخت و مرا به درون سالن کشاند که در آنجا تعداد بیشتری از مأموران پلیس منتظرم بودند.

پس از مدت کوتاهی پلیس مرا به 3 سال کار اجباری محکوم کرد. در اردوگاه کار اجباری به‌طور وحشیانه‌ای تحت شکنجه قرار گرفتم. نگهبانان دست‌هایم را در پشت دست‌بند زدند و مرا از دست‌بندها آویزان کردند که سبب شد دست راستم فلج شود. اردوگاه کار اجباری مرا 2 سال زودتر آزاد کرد.

در دسامبر 2007، پس از دستگیری به 3 سال زندان محکوم شدم و به‌طرز وحشیانه‌ای تحت شکنجه قرار گرفتم.

2 سال پس از آزادی، درحالی که در 10 سپتامبر 2012 با هم‌تمرین‌کننده‌ای دیدار داشتم، دوباره دستگیر شدم. زنی درب خانه را زد، درحالی که ادعا می‌کرد برای دریافت هزینه جمع‌آوری زباله آمده است. او را نادیده گرفتیم. سپس صدای مردی را شنیدیم: «ما پلیس هستیم. در را باز کنید!» از باز کردن در اجتناب کردیم، اما آنها به‌زور در را باز کردند و وارد شدند.

پس از مدت کوتاهی به 2 سال کار اجباری محکوم شدم و در 5 سپتامبر 2013 آزاد شدم، یعنی زمانی که رژیم کمونیست چین تحت فشار بین‌المللی، سیستم اردوگاه کار اجباری را منسوخ کرد.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.                                         

این آزار و شکنجه که مدت آن به 17 سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین در 10 ژوئن 1999، اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق شکوائیه کیفری به‌ثبت می‌رسانند.

گزارش‌های مرتبط:                                                                                                               

خانم وانگ یینگ‌شیا درباره بدرفتاری‌هایی می‌گوید که در زندان زنان هاربین با آنها روبرو شده است
دستگیری‌های غیرقانونی تمرین‌کنندگان فالون گونگ، وانگ یینگ‌هوآ، وانگ یینگ‌شیا و سایرین از شهر جیاموسی، استان هیلونگ‌جیانگ
دو خواهر، خانم وانگ یینگ‌هوآ و خانم وانگ یینگ‌شیا از جیاموسی به‌طور غیرقانونی بازداشت شدند و خانواده‌شان دچار آسیب‌های روانی شد