(Minghui.org) زمانی که از سرویس تماس‌ تلفنی اتوماتیک استفاده می‌کردم تا با مردم درباره فالون گونگ و ترک حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) صحبت کنم، متوجه شدم افراد کمی حزب را ترک می‌کنند. به این نتیجه رسیدم که اگر خودم به‌صورت رودررو صحبت کنم، تأثیر بیشتری می‌تواند داشته باشد بنابراین در سال 2015 شیوه اطلاع‌رسانی‌ام را تغییر دادم.

در ابتدا وقتی به تماسم پاسخ داده می‌شد مضطرب می‌شدم. به خودم یادآوری می‌کردم که تمرین‌کننده فالون گونگ هستم و استاد کمکم می‌کنند. سپس فا را خیلی مطالعه کردم، افکار درست فرستادم و چند متن آماده کردم.

وقتی که شروع به برقراری تماس کردم، دیگر سخت نبود. با لحنی دوستانه با مردم احوال‌پرسی و حقایق مهمی را درباره فالون گونگ برای آنها روشن ‌کردم. در سی دقیقه اول سه نفر موافقت کردند تا ح.ک.چ را ترک کنند. این به من اعتماد به نفس داد و به تماس گرفتن با مردم ادامه دادم.

تغییرات مؤثر بر وضعیت تزکیه شوهرم

روشنگری حقیقت بوسیله تلفن، سطح تزکیه و شین‌شینگم را ارتقاء داد. سابقاً در خانه نسبت به شوهرم رفتاری رئیس‌مآبانه و نگاهی تحقیرآمیز داشتم. کند بودنش در انجام کارها و کوشا نبودنش در تزکیه‌ را نمی‌پسندیدم. این احساسات منفی‌ام نسبت به او دوازده سال طول کشید.

پس از اینکه با مردم به‌صورت تلفنی درباره فالون گونگ صحبت و به آنها کمک کردم تا از ح.ک.چ خارج شوند، مواد بد از میدان بعدی‌ام پاک شد و توانستم رویکرد شاد و مثبتی داشته باشم. ضمن ملاحظه بیشتر دیگران، در هنگام بروز اختلافات به‌درون نگاه می‌کردم. رفتارم روی شوهرم تأثیر گذاشت و او نیز در تزکیه‌اش راسخ شد. او هر روز فا را مطالعه و از روی آن نسخه‌برداری می‌کرد.

وقتی شوهرم آش و یک قابلمه بزرگ سوپ تربچه درست کرد، من اعتراضی نکردم. همان روز عصر زمانی که هم‌تمرین‌کنندگان برای مطالعه فا آمدند، یکی از آنها اظهار کرد که شام عجیب به نظر می‌رسد. شوهرم گفت نمی‌داند چرا آن دو نوع غذا را درست کرده است.

متوجه شدم که این فرصت خوبی برای رشد شین‌شینگم بود. با ناراحت نشدن در آن موقعیت توانستم آن آزمون را با موفقیت بگذرانم. وقتی متوجه اهمیت تزکیه قلبم و گذراندن آزمون شدم، پر انرژی شدم. آن شب در عرض یک ساعت به 18 نفر کمک کردم تا از ح.ک.چ خارج شوند.

شوهرم پیشنهاد کرد تا از سایر تمرین‌کنندگان بخواهیم در این پروژه شرکت کنند. چند نفر موافقت کردند در نتیجه تعداد افرادی که ح.ک.چ را ترک کردند به سرعت بالا رفت.

رفتار نتیجه را تعیین می‌کند

پاسخ دهندگان به تماس‌های تلفنی ما از اقشار مختلف هستند. بعضی از شنیدن صحبت‌هایم امتناع می‌کردند. بعضی پول می‌خواستند. بعضی خواستار قرار ملاقات می‌شدند و بعضی دشنام می‌دادند. هرگز ناراحت یا عصبانی نشدم، فقط به درون نگاه می‌کردم.

یک بار که با مأمور پلیسی صحبت می‌کردم، مرا تهدید کرد که آدرسم را پیدا و مرا بازداشت می‌کند.

گفتم: «شما مرا بازداشت نمی‌کنید چون من برای صلاح خودتان تماس گرفته‌ام. شما نیز شخص خوبی هستید و باید نجات یابید. لطفاً آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان را متوقف کنید

اینطور ادامه دادم که: «آیا متوجه نیستید که حقیقتاً چرا مأموران عالی رتبه به زندان رفته‌اند؟ مطمئناً بخاطر دلایل رسمی نیست بلکه به دلیل آزار و شکنجه کردن تمرین‌کنندگان است. فقط به‌طور ظاهری به آنها اتهام «مقامات فاسد» زده‌اند. به خانواده‌تان فکر کنید و از ح.ک.چ خارج شوید تا در امنیت، آینده خوبی داشته باشید

او به حرف‌هایم گوش داد و موافقت کرد تا از ح.ک.چ خارج شود. پیش از قطع کردن تماس از من تشکر کرد.

همان طور که استاد بیان کردند:

«سطح گونگ شما به اندازه سطح شینگ‌شینگ شما است.» (جوآن فالون)

در تماسی دیگر، مرد جوانی گفت که تماس‌های مشابه زیادی دریافت کرده و همه را قطع کرده بود اما با من راحت بوده و تصمیم گرفت ح.ک.چ را ترک کند. نه تنها خودش بلکه هفت نفر مهمانی که داشت همگی با ترک حزب موافقت کردند.

کار گروهی

هم‌تمرین‌کننده‌ای برای روشنگری حقیقت تلفنی به من ملحق شد. بهخوبی با یکدیگر همکاری می‌کردیم. اگر هر کدام از ما پیام را به طور واضح انتقال نمی‌داد، دیگری کمبود اطلاعات را جبران می‌کرد.

همکارم به خوبی تزکیه می‌کرد با اینکه تحصیلاتش تا سطح سه سال اول ابتدایی بود. روزی او با یک زندانی تماس گرفت و به 40 زندانی دیگر کمک کرد تا ح.ک.چ را ترک کنند. آن فرد از او تشکر کرد.