(Minghui.org) به‌منظور پایان دادن به آزار و اذیت و عمل وحشیانۀ برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی فالون گونگ به دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در پاریس فرانسه، با وجود باد و باران در روز یکشنبه، ۱۳ نوامبر، تمرین‌ها را در زیر برج ایفل به نمایش گذاشتند و اقدام به جمع‌آوری امضا کردند.

بسیاری از مردم متوقف می‌شدند تا درباره آزار و اذیت آگاه شوند و دادخواست را امضاء کنند. در میان آنها آقای کلود لیتریر، مستندساز و نویسنده نیز بود که تمرین‌کنندگان فالون گونگ را به‌خاطر افشای قساوتهای برداشت اعضای بدن مورد ستایش قرار داد.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زیر برج ایفل، آزار و شکنجه را افشا می‌کنند و به جمع‌آوری امضاء در دادخواست می‌پردازند.

آقای لیتریر برای مدتی طولانی با یک تمرین‌کننده فالون گونگ صحبت کرد. او گفت: «بسیار قابل‌توجه است که شما به‌عنوان مردم چینی، این‌گونه مستقل و گشاده‌فکر هستید و اینجا با مردم درباره آن صحبت می‌کنید... شما برداشت اعضای بدن از افراد زنده در چین را افشاء می‌کنید و برای متوقف کردن آن درحال کمک هستید!»

پس از امضای این دادخواست، آقای لیتریر گفت: «سابقاً درباره آن [اتهامات برداشت اعضای بدن] شک و تردید داشتم. اما دیگر ثابت شده است. مثل فیلم ترسناکی است که هر روز به نمایش درمی‌آید.»

آقای لیتریر گفت که واقعاً شوکه شده است از اینکه انسان‌ها می‌توانند چنین کاری را انجام دهند و آن با مجوز رژیم کمونیستی انجام می‌شود. او گفت: این رفتار کاملاً غیر‌انسانی است. به‌عنوان یک اتفاق مهم در تاریخ شناخته می‌شود و اخبار آن گسترده‌تر پخش خواهد شد.»

او با احساس شخصی که حس مسئولیت دارد گفت: «باید با مردم اطرافم درباره آن صحبت کنم. ما باید تغییرات را ایجاد کنیم.»

آقای لیتریر فکر می‌کند که قبل از اینکه حقیقت درباره جنایات برداشت اعضای بدن به‌طور گسترده‌ای شناخته شود، تنها به موضوع زمان مربوط می‌شود. چین می‌تواند در برخی از زمان‌ها ۱.۳ میلیارد نفر را کنترل کند، اما نمی‌توانند حقایق را برای همیشه در جنگل‌های تاریک پنهان کنند. همان‌طور که خورشید طلوع می‌کند، حقیقت آشکار خواهد شد.»

او فکر می‌کند وقتی که این اتفاق رخ دهد، همچنین به‌ معنی سقوط حزب کمونیست است: «حزب کمونیست محکوم به فنا است. در توهم به‌سر می‌برد، اما سقوط آن هم‌اکنون درحال انجام است. دیدن شما باعث می‌شود احساس کنم آن روز به درحال شمارش است.»

او با تحسینِ تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌خاطر پشتکارشان گفت: «وقتی که شما را می‌بینم و دیدگاه‌های شما را می‌شنوم، امید را برای چین می‌بینم. شما تصوری مثبت به من داده‌اید.»

آقای لیتریر در ادامه افزود: «حزب کمونیست چین متوجه نشده است که به‌خاطر محدود‌کردن معنویات، چین چقدر مورد انتقاد قرار گرفته است.»

او با این گفته تمرین‌کنندگان را تشویق کرد که به کار خود ادامه دهند: «به کار خوب و پسندیده‌تان ادامه دهید! پیامتان را در شهرهای بزرگ اروپا و سراسر جهان بیشتر پخش کنید! امیدوارم که حمایت‌های بیشتری دریافت کنید و فشار بیشتری بر رژیم چین وارد کنید.!»