(Minghui.org) نمایشگاه سالانه «روز پزشکی» از ۱۴ تا ۱۸ نوامبر در مرکز بِلا در کپنهاگ برگزار شد. امسال در این نمایشگاه که حامیان آن سازمان‌های پزشکی و کالج پزشکان عمومی دانمارک بودند، حدود ۵۰۰۰ نفر حضور داشتند. پرسنل پزشکی، شرکت‌های تجهیزات پزشکی، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مالی در این رویداد شرکت کردند.

پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن(DAFOH) یک غرفه در این نمایشگاه برگزار کردند تا درباره برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان فالون گونگ زندانی‌ با مجوز دولت حزب کمونیست چین(ح.ک.چ)، آگاهی مردم را بالا ببرند. بسیاری از شرکت‌کنندگان دادخواست علیه آزار و اذیت را امضاء کردند.

پزشکان محالف برداشت اجباری اعضای بدن (DAFOH) غرفه‌ای را در نمایشگاه روز پزشکی در دانمارک برپا کردند.

مردم دادخواست علیه برداشت زنده اعضای بدن به دست حکومت ح.ک.چ را امضاء می‌کنند.

جنایتی غیرقابل‌تصور علیه بشریت

بسیاری از پزشکان در مقابل غرفه پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن متوقف شدند تا اطلاعات بیشتری کسب کنند. بسیاری از آنها گفتند که واقعاً غیرقابل‌تصور است که چنین قساوتی می‌تواند درحال حاضر و در این عصر اتفاق بیفتد.

لاین کولین در یک آزمایشگاه کار می‌کند و مادرش نیز یک پزشک است. هر دوی آنها دادخواست پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن را در نمایشگاه امضاء کردند.

لی هانسِن و جورجِنسِن از کادر پزشکی دادخواست علیه برداشت زنده اعضای بدن در چین را امضاء می‌کنند.

در روز سوم و چهارم مردم بیشتری به غرفه پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن آمدند، از زبان همکاران خود درباره آن شنیدند. یک متخصص بیهوشی وحشت‌زده شد وقتی که فهمید در بسیاری از اعمال جراحی برای برداشت زنده اعضای بدن داروهای بیهوشی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. او می‌خواست در جلوگیری از این قساوت کمک کند و پرسید که چه کاری می‌تواند انجام دهد. یک داوطلب از او خواست که دادخواست را امضاء کند و به دوستان و بستگانش در این زمینه اطلاع‌رسانی کند.

یک پزشک از جزایر فارو دادخواست علیه برداشت زنده اعضای بدن را امضاء می‌کند.

پزشک چینی: «نمی‌دانستم که آزار و شکنجه به این شدت است»

یکی از اعضای سازمان میزبانی (وسط) دادخواست علیه برداشت زنده اعضای بدن را امضاء می‌کند.

یک پزشک بعد از امضای دادخواست گفت که برای مدتی موضوع را پیگیری کرده است، اولین بار در روز پزشکی سال ۲۰۱۳ درباره آن شنیده بود. بعدها در یک سمینار در دانمارک شرکت کرد که دیوید ماتاس، نویسنده گزارش تحقیقات درباره برداشت اعضای بدن نیر در آن حضور داشت و پس از آن گزارش‌های مربوط به این موضوع را پیگیری می‌کند.

در میان بازدید‌کنندگان یک پزشک چینی بود که در دانمارک کار می‌کند. او گفت که درباره نقض حقوق بشر در چین اطلاع داشته است، اما از شدت آن آگاه نبود. او گفت: «شما درحال انجام کاری مهم برای مردم چین هستید. من از شما حمایت می‌کنم.»