(Minghui.org) درظرف چند روز، نزدیک به 50 تمرین‌کننده محلی و اعضای خانواده‌شان ازجمله تقریباً همه هماهنگ‌کنندگان در شهرم بازداشت شدند یا تحت اذیت و آزار قرار گرفتند. بسیاری از تمرین‌کنندگان نیز در منزل‌شان تحت نظارت پلیس بودند.

با این سلسله خبرهای بد، نگران شدم و به فکر فرو رفتم. از زمان به عهده گرفتن مسئولیت هماهنگی، این سخت‌ترین وضعیتی بود که با آن مواجه شده بودم.

اطلاعات مربوط به بازداشت را فوراً به وب‌سایت مینگهویی ارسال کردم، و سردبیر خیلی سریع پاسخ داد که واقعاً باعث تشویقم شد. درک روشنی از مسئولیتم داشتم: باید افکار درستم را حفظ و در این رنج و محنت به هم‌تمرین‌کنندگان کمک کنم.

تشکیل یک بدن با هم‌تمرین‌کنندگان

شروع کار بسیار سخت بود. برخی از اعضای خانواده‌های تمرین‌کنندگانِ بازداشت شده، آنقدر می‌ترسیدند که حتی در را به رویم باز نمی‌کردند. بعضی تمرین‌کنندگان نگران بودند و نمی‌خواستند درگیر شوند. آنهایی که می‌توانستند کمک کنند، اغلب نظرات متفاوتی داشتند و نمی‌توانستیم بدن واحدی را شکل دهیم.

با خودم فکر کردم: «هر چه در توان داریم به‌کار می‌بندیم. حتی اگر تنها باشم، برای رهایی آنها ادامه خواهم داد.»

همچنین آموزه استاد در آموزش فا در کنفرانس فای بین‌المللی 2004 در نیویورک را به خاطر آوردم:

«در خصوص بسیاری از چیزهای اصلاح فا، اینطور نیست که هیچ راهی برای انجام آنها نیست. هر قدر هم که آن سخت باشد مسیری برای شما وجود دارد که آن را در پیش بگیرید، اگرچه مسیری نسبتاً باریک است. شما باید به طور صحیح در آن مسیر عازم شوید، و عملی نخواهد بود که حتی اندکی کوتاهی داشته باشید یا اندکی منحرف شوید. به هر جهت، مسیری برای شما وجود دارد. به بیان دیگر، نیاز دارید که به‌طور صحیحی در آن عازم شوید. اگر اینطور عمل نکنید، شیطانی که در حال حاضر وجود دارد از آن سوءاستفاده کرده و ایجاد دردسر خواهد کرد. در واقع آنچه که الان درباره‌‏اش صحبت می‌‏کردم موضوع اعتباربخشیدن به خود در مقابل اعتباربخشیدن به فا در زمانی است که با هم بر روی چیزی کار می‌‏کنید—موضوع این است.»

با فا در قلبم، اعتمادبه‌نفس و دلگرمی بیشتری احساس کردم. یک گروه نجات متشکل از سه تمرین‌کننده تشکیل دادیم.

من در زمینۀ جمع‌آوری اطلاعات درباره عاملان و افشای آنها کار می‌کردم. در طول روز برای بررسی صحت اطلاعات به ادارات پلیس و سازمان‌های مختلف می‌رفتم. در شب، اطلاعات را در کامپیوتر تایپ و برای وب‌سایت مینگهویی ارسال می‌کردم.

با توجه به سختی کار، دو تمرین‌کننده دیگر چند روزی مرخصی ‌گرفتند و در این بخش به من کمک ‌کردند.

در این ضمن، تمام مطالب اطلاع‌رسانی را از منازل تمرین‌کنندگان بازداشت شده منتقل و اعضای خانواده‌شان را نیز تشویق ‌کردیم به‌خاطر درخواست آزادی آنها به ادارات پلیس بروند و به مأموران فشار بیاورند.

چند روز بعد، تمرین‌کنندگان بیشتر و بیشتری به ما پیوستند. اطلاعات فراوانی جمع‌آوری و به‌سرعت به وب‌سایت مینگهویی ارسال کردیم. گروه‌های بیشتری تشکیل دادیم: یک گروه برای نوشتن نامه‌ها و دیگری برای برقراری تماس تلفنی یا ارسال پیامک جهت روشنگری حقایق برای مأموران و گروه دیگری که تمرکز آن بر فرستادن افکار درست بود. بدن واحد تمرین‌کنندگان برای این کار بسیج شد و هر تمرین‌کننده‌ای به یک شیوه همکاری و کمک می‌کرد.

ظهور قدرت فا

با قدرت محکم ناشی از همکاری بدن واحد، پلیس شروع به آزاد کردن برخی از تمرین‌کنندگان کرد.

یک مأمور پلیس گفت: «تمرین‌کنندگان فالون گونگ واقعاً توانا هستند. آنها حتی با اداره پلیس شهری تماس تلفنی برقرار می‌کنند.»

آن تمرین‌کنندگانی که تماس تلفنی برقرار می‌کردند، برخی از اخبار خوب را نیز با ما در میان می‌گذاشتند: «در طول سه ساعت مکالمه تلفنی در صبح، 12 تن از مأموران سیستم قضایی پذیرفتند که از حزب کمونیست خارج شوند.»

باوجود خبرهای خوب، احساس هیجان بیش از حد یا خوشحالی نمی‌کردم، بلکه صمیمانه از استاد و سردبیران مینگهویی قدردانی می‌کردم، که به ما کمک کردند که برای نجات هم‌تمرین‌کنندگان‌مان بدن واحدی را تشکیل دهیم.

به فاصله دو هفته، بسیاری از تمرین‌کنندگان آزاد شدند.

استاد در تمام مدت به ما کمک و تقویت‌مان ‌کردند. بدون قدرت دافا، بدون همکاری بین ما و تمرین‌کنندگان خارج از چین، چگونه می‌توانستیم به نتایج موردنظر دست یابیم.

خوشحال بودم که توانستم از خودم بگذرم و با تمام قلبم برای سایرین کار کنم. حتی در سخت‌ترین ایام، هنوز می‌توانستم به سمت‌های مثبت تمرین‌کنندگان فکر کنم و از هیچ کسی عیب‌جویی و گله نکنم. تنها یک فکر را حفظ می‌کردم: «شیطان را متوقف کن، برای نجات موجودات ذی‌شعور عجله کن و به تمرین‌کنندگان برای رهایی از درد و رنج کمک کن.»

استاد بیان کردند:

«وقتی از "خود" حتی بیشتر دست بکشید، خردتان برای اعتباربخشی به فا، به طور طبیعی نمایان خواهد شد.» ("آموزش فا در جلسه با شاگردان آسیا-اقیانوسیه‌ای")