(Minghui.org) جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین که آزار و شکنجه علیه فالون دافا را آغاز کرد، فاصله چندانی با مرگ ندارد.

اینکه جیانگ هنوز زنده است مایه اُمید برخی از چینی‌ها است، مخصوصاً آنهایی که همچنان از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) پیروی می‌کنند یا سیاست‌های حزب را دنبال می‌کنند و در آزار و شکنجه فالون دافا شرکت دارند. بسیاری از آنها ممکن است فکر کنند ازآنجایی‌که جیانگ هنوز زنده است و مجازات نشده است، آنها نیز می‌توانند از جنایاتی که در این آزار و شکنجه مرتکب شده‌اند، بگریزنند. ممکن است به‌اشتباه بر این باور باشند که مجازات کارمایی وجود ندارد.

اما آنهایی که فالون دافا را تمرین می‌کنند، باور دارند که دوره بین زمانِ حال و زمانِ مرگ جیانگ زمین، فرصتی است برای مردم تا سرشت ح.ک.چ را درک کنند و عاملان آزار و شکنجه را ترغیب کنند از گناهشان توبه کنند.

جیانگ برای سرکوب کردن فالون دافا، با حزب تبانی و توطئه‌چینی کرد، شایعاتی را برای فریب عموم ساخت، به‌طرز خشونت‌باری تمرین‌کنندگان را شکنجه کرد و برای کسب سود و منفعت دست به برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ زد. جنایات او سبب خشم بسیاری از مردم در سراسر جهان شده است.

در اوایل سال 2004، جیانگ زمین برای جلوگیری از اینکه در آینده متحمل مجازات شود، فهرستی از شرایطی را تهیه کرد تا تمرین‌کنندگان فالون دافا را راضی سازد. یکی از این شرایط کشتن تعدادی از مأموران پلیس برای جبران جنایاتی بود که جیانگ مرتکب شده بود.

تمرین‌کنندگان با پیروی از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری این «پیشنهاد» را رد کردند.

اما جیانگ به فریب دادن مردم ادامه می‌دهد و تعداد افرادی که تحت آزار و شکنجه آسیب می‌بینند نیز فوق‌العاده افزایش یافته است. آنهایی که تمرین‌کنندگان را به‌قتل رساندند یا حتی آنهایی که تبلیغات ح.ک.چ را باور دارند و نفرت نسبت به تمرین‌کنندگان را درخود پرورانده‌اند نیز قوانین آسمان را نقض کرده‌اند. درحالی که بسیاری از مردم شاهد تراژدی‌هایی بوده‌اند که برای عاملان این آزار و شکنجه اتفاق افتاده‌اند، برای سایرین باور اینکه مجازات اتفاق می‌افتد، مشکل است مگر اینکه خودشان شاهد آن باشند.

تمرین‌کنندگان فالون دافا هر کاری می‌توانند انجام می‌دهند تا مانع از نزول بدبختی‌های بیشتری شوند.

ح.ک.چ ریشۀ همه شرارت‌ها و خالق بلایا است. اعضای حزب از سطوح بالا تا پایین، در اضطراب زندگی می‌کنند و در حالتی از وحشت‌زدگی هستند. قانون مجازات درحال احاطه کردن و نابود کردن رژیم کمونیست است.

قبل از اینکه مرگ جیانگ فرابرسد، امیدوارم مردم بتوانند با فالون دافا آشنا شوند، از این آزار و شکنجه آگاهی یابند و یک بار و برای همیشه از ح.ک.چ خارج شوند تا از وقوع بلایا جلوگیری کنند.

آنهایی که هنوز به خودشان اجازه می‌دهند ح.ک.چ را دنبال کنند، احتمالاً نمی‌توانند ببینند که جیانگ چطور خواهد مُرد، زیرا مرگ جیانگ مصادف با پایانِ حزب خواهد بود.