(Minghui.org) زندان گونگژولینگ، واقع در شهر سیپینگ، به‌خاطر شکنجه و شستشوی مغزی تمرین‌کنندگان فالون گونگ بدنام است. یکی از بخش‌های آن سابقاً «دفتر حمله به زندانیان عقیدتی» نامیده می‌شد و بعد از آن به «بخش آموزش» تغییر نام داد. وظیفه آنها وادار کردن تمرین‌کنندگان به نفی باورشان است و دارای سلول‌های انفرادی، یک گروه «کنترل شدید»، گروه آموزش جمعی، گروه ورود به زندان و سایر گروه‌های تخصصی است.

تمرین‌کنندگانی که از رها کردن باورشان امتناع کنند، تحت نظارت گروه کنترل شدید یا گروه آموزش جمعی قرار می‌گیرند. روش‌های شکنجه شامل نشستن روی «چهارپایه کوچک» هرروز از ساعت ۵ صبح تا ۹ شب اعمال می‌شود. نگهبانان به زندانیان دستور می‌دهند تا در صورت تکان خوردنِ تمرین‌کنندگان روی چهارپایه، آنها را کتک بزنند.

شکنجه مداوم

تمرین‌کنندگان فالون گونگ آقای ژانگ بیچی، آقای یوان هونگبیائو، آقای فو رنجیانگ، آقای رونگ ونچنگ، آقای ژانگ یینسن، آقای ژنگ لیجون و سایرین، بیش از یک سال بی‌وقفه در این زندان شکنجه شده‌اند و وضعیت جسمی‌شان بدتر شده است. آقای کای فوچنگ تا سرحد مرگ شکنجه شد.

علاوه بر این، تمرین‌کنندگان از خواب محروم می‌شوند. هر کسی که به خواب برود با باتوم الکتریکی به او شوک اِعمال می‌کنند. به زندانیان دستور داده شده است تا تمرین‌کنندگان را با استفاده از هر روش ممکن به نوشتناظهاریه نفی فالون گونگ وادار کنند.

یک گروه از تمرین‌کنندگان در 17 ماه مه 2012 به بخش آموزش و گروه کنترل شدید برده شدند. نگهبانان به زندانی بائو یو دستور دادند تا تمرین‌کننده آقای ژانگ بیچی را کتک بزند که باعث ایجاد جراحاتی در مچ پایش شد و دیگر نمی‌توانست راه برود.

تمرین‌کنندگان آقای ژائو گوآشینگ، آقای فو هونگوئی و آقای یانگ چانمن روی تخت مرگ به مدت تقریباً یک ماه شکنجه و تحت اِعمال شوک با باتوم الکتریکی قرار گرفتند. سپس، آنها وادار شدند تا برای بیش از پنج ماه روی «چهارپایه کوچک» بنشیند.

لو چوآن‌بائو، عضوی از بخش آموزش، همراه با وو چی و سایرین، تمرین‌کننده آقای ژانگ یینسن را آویزان می‌کرد. آنها برای بیش از یک ساعت با باتوم الکتریکی به سر و بدنش شوک اعمال کردند. آقای ژانگ به مدت سه ماه نمی‌توانست دستش را بالا ببرد.

تمرین‌کنندگان در این گروه شامل آقای ژانگ بیچی، آقای ژائو گوآشینگ، آقای فو هونگوئی، آقای یانگ چانمن، آقای یانگ بائوسن، آقای ژانگ یینسن، آقای ژنگ لیجون، آقای رونگ ونچنگ، و آقای ما پینگ هستند.

جلسات شستشوی مغزی

بخش آموزش تمرین‌کنندگان را به تماشای فیلم‌های تبلیغاتی و گوش دادن به فحاشی‌ و افتراء به فالون گونگ وادار می‌کرد.

هنگامی‌که تمرین‌کنندگان آقای وو یاجون و آقای یانگ گوشو از شرکت در جلسه شستشوی مغزی امتناع کردند، آنها را به گروه آموزشی مجمع برده و در آنجا وادار شدند که بیش از شش ماه روی یک سطل کوچک و گرد بنشینند. آقای وو وادار شد با پاهای تا خورده بنشیند و بدن و پاهایش به مدت 25 ساعت با طناب بسته شده بود. او در طول شکنجه نمی‌توانست سرش را بلند کند یا پشتش را صاف کند.

در دفترچۀ‌ آقای ژو جیفا آموزش‌های مکتوب فالون گونگ پیدا شد. او به‌وسیله گروه آموزش مجمع بیش از دو ماه محبوس و شکنجه شد. او پس از ابتلاء به التهاب کیسه صفرا آزاد شد.

تمرین‌کنندگانی که اظهاریۀ نفی فالون گونگ را می‌نوشتند به بندهای دیگر زندان منتقل می‌شدند. آنها در بخش کار اجباری مجبور می‌شدند که هر روز از ساعت ۶ صبح تا ۶ شب کار کنند. هر زندانی که سهمیه کارش را کامل انجام نمی‌داد، تحت اعمال شوک با باتوم الکتریکی قرار می‌گرفت.