(Minghui.org) شورای شهر کیلانگ در حمایت از سیل شکایاتِ قربانیان آزار و شکنجه فالون گونگ در ماه‌های اخیر، در تاریخ 2 دسامبر 2016، به‌اتفاق آراء قطعنامه‌ای را به‌تصویب رساند. قربانیان آزار و شکنجه فالون گونگ به‌خاطر نقش رئیس سابق حزب کمونیست، جیانگ زمین، در این قساوت سرکوب‌کننده 17 ساله، به‌دنبال تعقیب قانونی او هستند.

کیلانگ پانزدهمین شهر یا بخش در تایوان است که قطعنامه‌ای را در این خصوص صادر کرده است. این قطعنامه همچنین بیان می‌کند که تایوان قصد دارد دموکراسی، آزادی و توسعه حاکمیت قانون را در سرزمین اصلی چین ترویج دهد.

اعضای شورای شهر کیلانگ و تمرین‌کنندگان فالون گونگ قطعنامه شورای شهر را معرفی می‌کنند.

آقای چن چیه- چن از اعضای شورای شهر، یکی از 14 حامی این قطعنامه دوحزبی، به گزارشگر گفت: «این قطعنامه خواستار توقف فوری آزار و شکنجه به‌دست حزب کمونیست چین، به‌ویژه برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ است. شهر کیلانگ از عدالت، حقوق بشر و آزادی مذهب حمایت می‌کند. صدرو این قطعنامه برای شورای شهر کیلانگ لازم بود.»

آقای هوآنگ سنگ- یونگ، یکی دیگر از اعضای شورای شهر، گفت: «فالون گونگ در سراسر جهان بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. حزب کمونیست چین تنها رژیمی است که فالون گونگ را سرکوب می‌کند. درحالی‌که به روز بین‌المللی حقوق بشر نزدیک می‌شویم، این مهم است که کیلانگ با صدور این قطعنامه، حقوق بشر را مورد توجه قرار می‌دهد.»

آقای شیائو سونگ- شن، رئیس انجمن مراقبت‌های بین‌المللی از پیوند اعضاء، گفت: «برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ، جنایتی هولناک است که جیانگ زمین با استفاده از دستگاه دولتی خود مرتکب آن شده است. خوشحالم که می‌بینم چینی‌ها قدم پیش می‌گذارند تا از جیانگ زمین شکایت کنند. این قطعنامه حمایت از این تلاش شرافتمندانه است.»

از مه 2015، بیش از 200 هزار نفر از جیانگ زمین شکایت کرده‌اند. بیش از 1.8 میلیون امضاء نیز در حمایت از این حرکت، در آسیا جمع‌آوری شده‌ است.