(Minghui.org) دو تمرین‌کننده فالون گونگ با برعهده گرفتن نقش رهبری، به‌طور موفقیت‌آمیزی با آزار و شکنجه علیه خودشان، مقابله کردند.

ایفای نقش اصلی

سه مأمور پلیس از اداره پلیس خیابان یوژا در شهر گویی‌یانگ، در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵، برای دومین بار به ‌دیدار تمرین‌کننده خانم هو مینگ‌چین رفتند تا درباره شکایت کیفری او از جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین، با وی صحبت کنند؛ جیانگ کسی است که آزار و شکنجه فالون گونگ را راه‌اندازی کرد.

همسر خانم هو درب منزل را باز کرد و با سه مأمور پلیس مواجه شد.

او گفت: «چگونه جرأت کردید به دلیل شکایت کیفری از جیانگ زمین به خانه‌ام بیایید؟ مگر نمی‌دانید که مردم در سراسر جهان، درحال شکایت از جیانگ زمین هستند؟ همسرم با انجام تمرین فالون گونگ، هیچ قانونی را نقض نکرده است. فوراً از اینجا بروید.»

مأموران اجازه ورود به خانه را درخواست کردند، زیرا فقط می‌خواستند سؤالاتی درباره موضوعات پشت دادخواهی از همسر وی بپرسند.

خانم هو صحبت آنها را شنید. او از استاد درخواست کرد که به او قدرت و خرد ببخشند و سپس به‌طرف مأموران پلیس رفت. دفترچه یادداشتش را درآورد و از آنها مشخصاتشان را پرسید.

یکی از مأموران کارت شناسایی‌اش را به او داد و خانم هو مشخصات وی را در دفترچه یادداشتش نوشت. دو مأمور دیگر در ابتدا از ارائه کارت شناسایی خودداری کردند، اما پس از اندکی جرو بحث، سرانجام اوراق هویتشان را ارائه دادند و خانم هو تمام مشخصات آنها را در دفترچه‌اش ثبت کرد.

سپس گفت که درواقع شکایتی را علیه جیانگ زمین تنظیم کرده است. همچنین درباره فالون دافا با آنها صحبت کرد و توصیه کرد که اجازه ندهند قربانیان جنایت جیانگ شوند.

آنها از خانم هو خواستند که نسخه رونوشت گفتگویشان را امضا کند، اما او خودداری کرد و مأموران منزلش را ترک کردند.

با نیرو بخشیدن و کمک ازجانب استاد، خانم هو مینگ‌چین خودش کنترل جریان را در دست گرفت و با ایفای نقش اصلی عوامل شیطانی پشت آزار و شکنجه را متلاشی کرد.

اطلاعات سه مأمور پلیس:
 ۱. وانگ چوانگ، مأمور اداره پلیس ناحیه نان‌مینگ در شهر گویی‌یانگ، شماره کارت شناسایی ۰۰۷۳۰۵۲
۲. چیو یانگ، معاون، اداره پلیس خیابان یوژا، شماره کارت شناسایی ۰۰۷۶۶۱۳
۳. هی یونگ‌لیانگ، مأمور اداره پلیس خیابان یوژا، شماره کارت شناسایی ۰۰۳۷۳۲۰

قلبی نیک‌خواه در تمام لحظات

من چیو لیینگ، تمرین‌کننده‌ای از شهر هاربین، واقع در استان هیلونگ‌جیانگ هستم. در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵، هنگام بازگشت به خانه، سه مأمور پلیس محلی مرا بازداشت کردند و بدون هیچ توضیحی به اداره پلیس بردند.

ضمن بازجویی، پرسیدند که چگونه شکایت کیفری را علیه جیانگ زمین تنظیم کرده‌ام. بجای پاسخ دادن به سؤالشان، درباره فالون گونگ و شکنجه‌ای که در اردوگاه کار اجباری متحمل شده بودم، صحبت کردم.

رئیس اداره پلیس وارد شد، نگاهی به من کرد و گفت: «خب، متوجه نشدی که یک بار دیگر، درست همین‌جا شکنجه خواهی شد؟»

به‌آرامی پاسخ دادم: «نه، شکنجه نخواهم شد. به این دلیل که هیچ کینه و عداوتی بین من و شما وجود ندارد.» او برگشت و آنجا را ترک کرد. از من خواستند برگه بازداشت را امضاء کنم و انگشت بزنم، اما از انجام آن خودداری کردم.

سپس مرا برای آزمایش‌های خون و ادرار، به بیمارستان شهر بردند. مخالفت کردم، چون هیچ کار غیرقانونی انجام نداده بودم، اما آزمایش خون به اجبار انجام شد.

به دلیل تلاش‌های تمرین‌کنندگان، رفته‌رفته افراد بیشتر و بیشتری از حقایق فالون گونگ آگاه می‌شوند.

به مأمور پلیسی که مسئول پرونده‌ام بود، گفتم: «دیگر واقعاً زمان آن است که همه آگاه شوند و حقایق را درک کنند. چگونه می‌توانی در چنین موقعیتی درگیر آزار و اذیت تمرین‌کنندگان شوی؟» وی درست مانند سایر مأموران که بارها این کلمات را به زبان آورده‌اند، گفت که مطابق دستور مافوقش، انجام وظیفه می‌کند.

او ادامه داد: «صادقانه بگویم، هر بار که یک پرونده فالون گونگ را به من می‌سپارند، سردرد می‌گیرم. لطفاً برایم توضیح بده که آیا پس از شروع تمرین فالون گونگ در آینده، سردردم خوب خواهد شد؟»

گفتم: «درباره‌اش فکر کن، ده‌ها میلیون تمرین‌کننده در سراسر جهان وجود دارند. گزارش‌های بی‌شماری از آنها وجود دارد که پس از آموختن فالون گونگ، بیماری‌هایشان شفایافته است.»

آن روز بعدازظهر، مرا به بازداشتگاه بردند. مأموران سعی کردند از من عکس بگیرند اما نپذیرفتم و افکار درست فرستادم.

چون به‌طور غیرقانونی بازداشت شده بودم، با خودم گفتم که باید قلبی نیک‌خواه و صلح‌جو را حفظ کنم. به درون نگاه کردم، باصدای بلند فا را خواندم، افکار درست فرستادم و با همه درباره فالون گونگ صحبت کردم. در روز پنجم بدون قیدوشرط آزاد شدم.

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/11/154040.html