(Minghui.org) بنرهایی حاوی عبارات: «تعقیب قانونی جیانگ زمین» و «فالون دافا عالی است،» اخیراً در خیابان‌های شمال چین، درطول سال نوی چینی دیده شدند. جیانگ زمین دیکتاتور سابق چین است که دستور آغاز و تداوم آزار و اذیت خشونت‌آمیز علیه فالون گونگ را در چین صادر کرد که اکنون وارد هفدهمین سال خود می‌شود. در سال ۲۰۱۵، بیش از ۲۰۰ هزار تن از تمرین‌کنندگان فالون گونگ و سایرین در داخل و خارج از چین، شکایت کیفری و پرونده‌های حقوقی خود را علیه جیانگ تنظیم کرده‌اند. دلیل طرح این شکایات، سوء‌استفادۀ جیانگ از قدرت و ارتکاب جنایات شکنجه و نسل‌کشی بوده است.

از آنجا که آزار و اذیت‌های رژیم کمونیستی علیه فالون گونگ ادامه دارد، اطلاعات دربارۀ این تمرین صلح‌آمیز معنوی شدیداً سانسور می‌شود. به‌منظور بالا بردن سطح آگاهی عمومی دربارۀ آزار و اذیت و پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در تاریخ‌های مهم اغلب پوسترها و بنرهایی را در مکان‌های عمومی نصب می‌کنند. هرچند خطر بازداشت و حبس برای انجام این کار وجود دارد.

بنرها و پوسترهای رؤیت شده در خیابان‌های شهرستان کوچیان، بخش یونگجی، استان جیلین


عنوان پوستر: «جیانگ زمین جنایات بسیاری را مرتکب شده است»نوشته‌های روی پوسترها و اطلاعیه: «کشاندن جیانگ زمین به‌پای میز عدالت»

بنرها و پوسترهای رؤیت شده در خیابان‌های مغولستان داخلی

رهگذران در مغولستان داخلی در حال مطالعۀ پوسترها: «جیانگ زمین مرتکب جنایات بسیاری شده است» پوستری باعنوان: «کشاندن عامل جنایت،جیانگ زمین به‌پای میز عدالت»عبارات نوشته شده روی بنر: «حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری عالی است.»

پوسترهای رؤیت شده در خیابان‌های چانگچون در آستانه سال نوی چینی

پوسترهایی باعنوان: «جیانگ زمین مرتکب جنایات بسیاری شده است» و «کشاندن عامل جنایات، جیانگ زمین به‌پای میز عدالت»«جیانگ زمین مرتکب جنایات بسیاری شده است»«کشاندن عامل جنایات جیانگ زمین به‌پای میز عدالت»

پوسترهای رؤیت شده در خیابان‌های استان شاندونگ

«جیانگ زمین مرتکب جنایات بسیاری شده است»

بنرهای رؤیت شده در امتداد بزرگراه در استان هبی

عبارت نوشته شده روی بنر: «فالون دافا، فای راستین است.»عبارت نوشته شده روی بنر: «خروج از حزب کمونیست چین برای داشتن آینده‌ای امن»

پوسترهای رؤیت شده در خیابان‌هایهونگ‌شویی، استان هبی

بانویی در حال مطالعۀ پوستری باعنوان: «کشاندن عامل جنایت، جیانگ زمین به‌پای میز عدالت»«جیانگ زمین مرتکب جنایات بسیاری شده است.»


بنرهای رؤیت شده در خیابان‌های استان لیائونینگ

عبارات نوشته شده روی بنر: «کشاندن عامل جنایت، جیانگ زمین به پای میز عدالت»نوشته روی بنر: «فالون دافا در سراسر جهان گسترش یافته است.»

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/14/155567.html