(Minghui.org)  یک ضرب‌المثل چینی است که می‌گوید: «یک فرد به یک چهره نیاز دارد، مانند یک درخت که به پوست نیاز دارد.» این ضرب‌المثل برای ما بدان معنی است که یک فرد باید با احترام و با عزت و متانت زندگی کند، اما تابه‌حال واقعاً درباره سایر معانی آن فکر نکرده‌ بودم.

سابقاً دو درخت زبان‌گنجشک در مقابل مجتمع آپارتمانی‌ ما وجود داشت که بسیار مورد علاقه من بودند.

بااین‌حال، یکی از درختان بعدها از بین رفت. دلیل آن را نمی‌دانستم و متوجه شدم که کسی پوست درخت را کنده بود. در گذشته، همسایگان شاکی بودند از اینکه این درختان زبان‌گنجشک بیش از حد بزرگ و بلند بودند و جلوی نور خورشید را می‌گرفتند، اما انتظار این اتفاق را نداشتم.

سپس درباره این ضرب‌المثل فکر کردم مبنی‌بر اینکه بدیهی است، یک درخت برای زنده ماندن به پوست نیاز دارد. بعد درباره «یک فرد به یک چهره نیاز دارد» فکر کردم. اکنون می‌توانم این موضوع را به حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) تعمیم دهم.

از زمانی که بچه بودم، به من گفته شد که برای ملت ما، حزب کمونیست چقدر مهم بود و چقدر حزب خودش را وقف مردم کرد، این چهره‌ای برای حزب کمونیست چین شد.

گرچه بسیاری از مردم در طول مبارزات سیاسی درگذشتند یا حتی به دست حزب اعدام شدند، به آنها برچسب «دشمنان حکومت» زدند، این‌طور به نظر می‌رسید که سزاوار آن بودند.

بااین‌حال، همان‌طور که بزرگتر می‌شدم، همان‌طور که آگاه می‌شدم از اینکه ح.ک.چ قحطی مربوط به اواخر سال‌های ۱۹۵۰ را به گروه کوچکی از مقامات نسبت داد و با مقصر شمردن «باند چهار نفره» از زیر بار مسئولیت انقلاب فرهنگی شانه خالی کرد، دیدگاهم درخصوص آن تغییر کرد. حتی جنبش دموکراتیک دانشجویان در سال ۱۹۸۹ را با برچسب شورش سرکوب کرد.

با آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ به‌طور کامل ماهیت حزب کمونیست چین را تشخیص دادم. چرا یک گروه از تمرین‌کنندگان صلح‌جو، باید به‌خاطر باور به حقیقت، نیکخواهی و بردباری بازداشت و زندانی شوند، تحت شکنجه قرار گیرند یا کشته شوند؟

پس از خواندن کتاب نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست، آگاه شدم که حزب کمونیست چین این آزار و اذیت‌ها و سلسله عملیات را برای منافع خودش به راه انداخت، از طریق تبلیغات تحت کنترل دولت، خشونت بی‌رحمانه‌ای را در پیش گرفت و مردم را فریب داد.

در اشاره به این ضرب‌المثل، ح.ک.چ در تلاش است تا با مخفی‌کردن چهره پنهان خود دستور‌العمل خودش را به کار ببرد.

ح.ک.چ به تمام سطوح دولت چین نفوذ کرده و در پی به‌انجام‌رساندن دستور کار خود، کل ملت را قبضه کرده است. دهها میلیون نفر از مردم جان خود را از دست داده‌اند. با آزار و شکنجه فالون گونگ و اشاعه تبلیغات تنفرآمیز علیه آن، مردم را واداشت تا برخلاف وجدان خود عمل کنند و سقوط اخلاقیات در کشور ما را تسریع کرد. برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ در میان بدترین جنایات آن قرار دارد.

باور دارم که این اعمال به فروپاشی حزب منجر می‌شود.

بیش از ۲۲۰ میلیون چینی از عضویت خود در سازمان‌های ح.ک.چ  کناره‌گیری کردند و بسیاری از مقامات دست‌اندرکار در آزار و اذیت درحال حاضر به اتهام مختلف دستگیر شده‌اند. بیش از ۲۰۰ هزار شکایت کیفری علیه جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین ثبت شده است که آزار و شکنجه علیه فالون گونگ را راه‌اندازی کرد.

ح.ک.چ به‌زودی، با نمایان‌شدن چهره واقعی‌اش، به یک واژه تاریخی تبدیل می‌شود، واژه‌ای که خشونت و دروغ  را در اذهان تداعی می‌کند و به منزله نیرویی علیه بشریت محسوب می‌شود.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/3/155055.html